Ugrás a tartalomhoz

Pro Natura Díjak, Emlékplakettek és miniszteri elismerések adományozása a Föld Napja alkalmából

2014.04.28.
A Föld napja alkalmából Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár Pro Natura Díjakat, Pro Natura Emlékplaketteket és miniszteri elismerő okleveleket adott át.

Pro Natura Díjat kapott

Dr. Báldi András, kutatóközponti főigazgató, MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet

a természetvédelem, a mezőgazdálkodás és a bioperzitás kapcsolatának vizsgálatában és a konzervációbiológia területén elért kiemelkedő eredményei, nemzetközi szervezetekben kifejtett tevékenysége elismeréseként.

Kácsor László, fotóművész, szakíró 

a magyar föld, a Kárpát-medence természeti értékeinek, különösen vizeinek, vizes élőhelyeinek és az ott élő és munkálkodó emberek tevékenységének megörökítését, dokumentálását szolgáló kiemelkedő életútja elismeréseként.

Magyar Természettudományi Társulat

a természetvédelem, a környezettudományok és a természettudományi ismeretterjesztés töretlen szolgálatáért, az ifjúság képzésében betöltött kiemelkedő szerepéért, különösen a Herman Ottó, Teleki Pál és Hevesy György országos tanulmányi versenyek megvalósításá ban végzett tevékenységéért.

Márton Béla, néprajzíró, nyelvjárás kutató

a romániai magyarság néprajzi bibliográfiájának kutatása, feldolgozása, népszerűsítése terén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája, a Kriza János Néprajzi Társaság tagjaként kifejtett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.

Dr. Molnár Gyula, címzetes docens, nyugdíjas, Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék

a dél-alföldi régió területén a természetvédelem biológiai tudományos megalapozását, a természetvédelmi intézkedések segítését szolgáló szakmai munkája; kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként. 

 

Pro Natura Emlékplakettet kapott

Balczó Bertalan, főosztályvezető-helyettes, Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

a természetvédelem és a mezőgazdálkodás összehangolása, az agrár-vagyonkezelési tevékenység és a földhaszonbérleti pályáztatások koordinációja területén elért eredményei elismeréseként.

Balogh István, táborvezető/környezeti nevelő, ÖKO-Land Tábor Bánk

két és fél évtizedes kimagasló környezeti nevelői tevékenysége, ÖKO-táborok szervezésével a környezettudatos életmódra nevelés terén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként.

Csőszi Mónika, szakmai tanácsadó, Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

a tájvédelem érdekében kifejtett kiemelkedő szakhatósági tevékenysége, a tájképvédelmi övezet komplex védelme, szakmai szervezetekkel való együttműködése terén elért eredményei elismeréseként.

Halpern Bálint, Rákosi vipera- LIFE programvezető, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Európa legveszélyeztetettebb gerinces faja, a rákosi vipera megmentése érdekében végzett itthon és külföldön is elismert munkájáért.

Janata Károly, természetvédelmi őrkerület vezető, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

a Pilisi Bioszféra Rezervátum területén a gazdálkodás és a természetvédelem összehangolását szolgáló tevékenysége, a fiatalok természetvédelemre nevelése érdekében kifejtett közel három és fél évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Lőrincz István, nyugdíjas (HNPI Őrszolgálati Osztály munkatársa volt), Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

a Közép-Tisza- vidék természeti értékeinek feltárása, megismertetése, a Tájvédelmi Körzet kialakítása területén hosszú időn át végzett munkája, az ágazat társadalmi elfogadtatását szolgáló tevékenysége, környezeti nevelői tevékenysége elismeréseként.

Megyer Csaba, osztályvezető, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

a vizek és vizes élőhelyek, a fajmegőrzés érdekében végzett munkája, a Natura 2000 hálózat fenntartás, valamint a nemzeti parki zónarendszer kialakítása területén kifejtett tevékenység elismeréseként.

Nagyné Horváth Emília, nyugalmazott biológiai-kémia szakos tanár, Kőbányai Bem József Általános Iskola

a környezettudatos magatartás kialakítása, a természetvédelem fontosságának megismertetése, a tehetséggondozás területén végzett munkájáért, közéleti tevékenységért.

Sashalmi Éva, Natura 2000 referens, vezető-tanácsos, Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegőrzési Főosztály

a természetvédelem területén végzett kiemelkedő munkája, a LIFE+ Természet és Bioperzitás pályázatok koordinálása, a német-magyar kétoldalú együttműködés terén nyújtott munkája elismeréseként.

Dr. Traser György, nyugalmazott egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem

a természetvédelem területén nyújtott kiemelkedő munkássága, az ugróvillás rovarok kutatásában nemzetközileg is elismert tevékenysége, a Soproni Tájvédelmi Körzet létrehozása érdekében kifejtett munkája elismeréseként.
 

 

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott

Ádám Szilvia, élővilágvédelmi referens, tanácsos, Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegőrzési Főosztály

a Mura-Dráva-Duna határon átnyúló bioszféra-rezervátum kialakításának elősegítéséért, a hazai bioszféra-rezervátumok népszerűsítéséért, a Duna természetvédelmi értékeinek megőrzését szolgáló kiváló munkája elismeréseként.

 

Bakó Botond, élővilágvédelmi referens, vezető-tanácsos, Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegőrzési Főosztály

az élővilágvédelem területén végzett kiemelkedő szakmai munkája, a kétéltű-, hüllő-és emlősvédelem,-monitorozás és kutatás terén, továbbá ismeretterjesztési területen nyújtott munkájáért.

 

Ferenc Attila, őrkerület-vezető, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

a Dél-hevesi Tájegység természeti értékeinek feltárása, megőrzése, térinformatikai adatainak gyűjtése és feldolgozása, a régió természetvédelmi pályázatainak lebonyolítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.

 

Hajbáné Csuta Ildikó, ügyvezető igazgató, Kőris Környezeti Nevelési, Versenyszervezési Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.

a hazai és a határon túli magyar diákok környezeti és természetvédelmi nevelését, összetartozásának erősítését, a magyar nyelv ápolását szolgáló tevékenységéért,a Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny szervezésében végzett munkája elismeréseként.

Hegedűs Annamária, hatósági ügyintéző, Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula

kiemelkedő színvonalú természetvédelmi és környezetvédelmi hatósági munkája elismeréseként.

 

dr. Horváth Szabolcs, felügyeleti ügyintéző/ intézkedési csoportvezető, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

a természetvédelmi hatósági jogalkalmazás területén kifejtett kimagasló szakmai munkája elismeréseként.

 

Kósa Gyula, erdészeti és mezőgazdasági segédmunkás (országos közfoglalkoztatási program keretében), Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

a természetvédelmi őrzés és kezelés terén önkéntesen, polgári természetőrként kifejtett áldozatos munkája, a gyerekek madártani ismereteinek bővítésétszolgáló oktatói tevékenysége elismeréseként.

 

Kurmai Péter, természetvédelmi tájegységvezető, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

a helyi lakosokkal, gazdákkal és társszervekkel kialakított jó együttműködésen alapuló, a Dél-Dunamente–Bácsa Természetvédelmi Tájegység területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Kurucz Csilla Zsuzsanna, vagyonkezelési referens, Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

a nemzeti parkok vagyonkezelésében lévő védett természeti területek kezelésének gazdálkodók bevonásával történő megvalósítása érdekében végzett koordinációs és adat-nyilvántartási munkájáért.

 

Ócsai András, természetvédelmi ügyintéző, Közép-Tisza- vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

kiemelkedő színvonalú természetvédelmi hatósági munkája elismeréseként.

 

Pálinkás Csaba, természetvédelmi őrszolgálat-vezető helyettes, természetvédelmi tájegységvezető, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

a Felső-Kiskunság Természetvédelmi Tájegység elkötelezett őrzőjeként a helyi lakosokkal, gazdákkal és társszervekkel végzett kiemelkedő munkájáért, a túzokvédelmet szolgáló élőhely-kezelési tevékenységéért.

 

Stoll László, ügyintéző, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és természetvédelmi Felügyelőség

közel két évtizeden át, a természet- és a tájvédelem területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

 

Trembeczkiné Herczog Mária, közigazgatási tanácsadó, Vidékfejlesztési Minisztérium, Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály

a tárcához tartozó gazdasági társaságok vagyongazdálkodási feladatainak ellátása terén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájáért.

 

Dr. Váczi Olivér, élővilágvédelmi referens, vezető-tanácsos, Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegőrzési Főosztály

a Nemzeti Bioperzitás-monitorozó Rendszer országos koordinációja, a hazai ürgekutatás, a természetvédelmi oktatás és ismeretterjesztés területén nyújtott magas színvonalú teljesítménye elismeréseként.

 

Veres Péter, pályázatkezelési osztályvezető, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

természetvédelmi pályázatok előkészítése és megvalósítása során végzettkiemelkedő munkája, a helyi közmunka- program lebonyolításának koordinálása területén végzett tevékenysége elismeréseként.

Gratulálunk a kitüntetetteknek! 

Forrás: MTI, Kormányzati Portál

Sáv bezárása