Ugrás a tartalomhoz

Tájékoztatás a botanikai értékek új helyzetéről

2008.10.08.
2008. szeptember 12-én módosult a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet.

     Az eddigi 633 védett növényfajt tartalmazó 1. számú melléklet 27 új fajjal egészült ki. A védett növényfajok körének bővítését az indokolta, hogy egyes, eddig nem védett fajok természetvédelmi helyzete megváltozott, valamint 2001 óta jó néhány új növényfaj került elő hazánk területéről. Mivel populációik általában kicsik és veszélyeztetettek, így a megőrzésük szükségessé vált.

     Három fajról – szerpentinfodorka (Asplenium cuneifolium), cseplesz látonya (Elatine hexandra) és mocsári tárnicska (Gentianella uliginosa) – bebizonyosodott, hogy hazánk területén nem fordulnak elő, ezért jogi védelmük fenntartása nem indokolt, így az új védett növényeket felsoroló lista e fajokat már nem tartalmazza.

     Az elmúlt időszakban néhány növényfaj természetvédelmi helyzetében olyan mértékű változás állt be, amely indokolttá tette a rájuk vonatkozó jogi védelem szigorítását. Ennek eredményeképpen a 3. számú melléklet, vagyis a fokozottan védett fajok listája további 8 fajjal gyarapodott, amelyek korábban az 1. számú mellékleten, védett fajként szerepeltek.

     Összegezve az 1. számú melléklet új listáján 649 védett növényfaj, míg a 3. számú mellékleten 71 fokozottan védett növényfaj szerepel.

     Jelenleg tehát hazánkban 720 növényfaj élvez törvényi védettséget. 

     A szabályozás új elemeként jelenik meg tíz védett növényfaj esetében az engedélyezési eljárások egyszerűsítése. Néhány faj pl. az árnika, a fekete ribiszke, a homoktövis gyógyászati, illetve élelmezési célra feldolgozott gyümölcsét, származékát természetvédelmi engedély nélkül lehet forgalomba hozni, tekintettel arra, hogy ezeket ma már termesztett növényekből állítják elő. Természetesen a fajok továbbra is védettek maradtak, eredeti élőhelyükről történő gyűjtésükhöz továbbra is meg kell kérni a természetvédelmi engedélyt.

A fent említett szabályozásokat és listákat módosító 22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelet innen letölthető!


Újonnan védetté nyilvánított növényfajok

 Magyar név

 Tudományos név

 Értéke (Ft)

 Harasztok

 Erdei zsurló

 Equisetum sylvaticum

5 000

 Télipáfrány

 Anogramma leptophylla

10 000

 Közönséges hármaslevelűpáfrány

 (Tölgyespáfrány)

 Gymnocarpium dryopteris

5 000

 Zárvatermők

 Csermelyaszat

 Cirsium rivulare

5 000

 Csipkés gyöngyvessző

 Spiraea crenata

5 000

 Csőrös sás

 Carex rostrata

2 000

 Dunántúli sás

 Carex fritschii

2 000

 Gyíkvirág

 Cnidium dubinum

2 000

 Halvány sáfrány

 Crocus vittatus

10 000

 Horgas bogáncs

 Carduus hamulosus

2 000

 Hosszúlevelű veronika

 Pseudolysimachion longifolium

5 000

 Illatos hunyor

 Helleborus odorus

5 000

 Karcsú zsombor

 Sisymbrium polymorphum

2 000

 Kisvirágú hunyor

 Helleborus dumetorum

5 000

 Kisvirágú pacsirtafű

 Polygala amarella

5 000

 Lápi ibolya

 Viola stagnina

5 000

 Lapp ujjaskosbor

 Dactylorhiza lapponica

10 000

 Magyar zörgőfű

 Crepis pannonica

2 000

 Mocsári kígyófű

 Triglochin palustre

2 000

 Mocsári kocsord

 Peucedanum palustre

2 000

 Pécsvidéki aszat

 Cirsium boujartii

2 000

 Piros pozdor

 Scorzonera purpurea

5 000

 Szagtalan rezeda

 Reseda inodora

2 000

 Termetes habszegfű

 Silene bupleuroides

10 000

 Üstökös sárma

 Ornithogalum pannonicum

2 000

 Vízilófark

 Hippuris vulgaris

2 000

 Vizitorma

 Nasturtium officinale

2 000

 

 Újonnan fokozottan védetté nyilvánított növényfajok

 

Tudományos név

Magyar név

Értéke (Ft)

 

 

 

 

HARASZTOK

 

 

 

 

Osmunda regalis

királyharaszt

250 000

 

 

 

 

ZÁRVATERMŐK

 

 

 

 

Adenophora liliifolia

csengettyűvirág

100 000

 

Dactylorhiza ochroleuca

halvány ujjaskosbor

100 000

 

Lathyrus pallescens

sápadt lednek

100 000

 

Pseudolysimachion spurium

bugás veronika

100 000

 

Hypericum barbatum

szakállas orbáncfű

100 000

 

Senecio umbrosus

nagy aggófű

100 000

 

Serratula lycopifolia

fénylő zsoltina

100 000


Sáv bezárása