Ugrás a tartalomhoz

Tájékoztató a „Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése” című projektről

2009.10.21.
Még több, mint három hét áll a gazdálkodók, a hivatalok és civil érdeklődők rendelkezésére, hogy megtegyék észrevételeiket, javaslataikat a Natura 2000 élőhelyek és fajok megóvásáért készülő tervekhez. 2008-2009-ben - a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül - uniós forrásból a KvVM Fejlesztési Igazgatóság irányításával, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából 20 db Natura 2000 terület fenntartási terve készül el. A tervezést a közbeszerzési eljárásban nyertes VÁTI Kht. több szakmai partnerszervezet együttműködésével koordinálja.

A tervezést végigkíséri egy új típusú, széles körű és nyílt kommunikáció, amelynek célja, hogy lehetőséget biztosítson minden érintett számára a tervezésbe való bekapcsolódásra annak érdekében, hogy a Natura 2000 területek fenntartását szolgáló tervezett intézkedésekről folyó párbeszéd során olyan javaslatok szülessenek, melyekkel minél több érintett egyetért, ezáltal javítva a Natura 2000 hálózat célkitűzéseinek ismertségét és elfogadottságát. A fenti célok elérését segíti a projekt információs honlapja, amely a www.naturaterv.hu oldalon érhető el.

Az EU élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelve előírja a tagállamok számára az irányelvek mellékleteiben szereplő fajok és élőhelyek kedvező védelmi helyzetének fenntartását. E cél megvalósításának egyik legfontosabb eleme a kijelölt Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése. A Natura 2000 területek fenntartási tervei ehhez biztosítanak megfelelő szakmai alapokat.
Leánykökörcsinek a Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente Natura 2000 területen (fénykép: Kenyeres Zoltán)


Azon túl, hogy a projekt eredményeként rendelkezésre áll majd a kijelölt, kb. 45 000 ha kiterjedésű Natura 2000 terület fenntartási terve, az összegyűjtött tervezési és kommunikációs tapasztalatok jelentősen felgyorsíthatják a hazai Natura 2000 hálózatba tartozó területek fenntartásának tervezési folyamatát, arra is lehetőséget ad a program, hogy a széleskörű nyilvánosság minél több információhoz jusson a mintaterületeken szükséges és javasolt fenntartási, kezelési tevékenységekről, és bepillantást engedjen a folyamatban lévő háttérmunkálatokba.

2009 júliusában elkészültek a 20 db Natura 2000 terület fenntartási terveinek egyeztetési változatai, amelyeket a tervezők helyi egyeztető fórumokon mutatnak be és vitatnak meg az érintettekkel. Az egyeztető fórumokon általában a helyi gazdálkodók, a falugazdászok, erdőgazdálkodók, a helyi mezőgazdasági szakigazgatási hivatalok és az érintett nemzeti park igazgatóságok munkatársai vesznek részt.A Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente Natura 2000 terület részlete


Két példa az egyeztető fórumok sorából

2009. augusztus 24-én, a szilvásváradi Polgármesteri Hivatalban tartottuk a Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente Natura 2000 terület fenntartási tervének egyeztető fórumát. Az érintett települések vezetőin kívül elsősorban helyi gazdálkodók jelentek meg. Az egyeztetésen a legtöbb kérdés és javaslat a legeltetési előírásokhoz, az eróziónak kitett domboldalakon az erdősítés tiltásához, valamint az akác terjedésének megakadályozásához kötődött. A fórumon készült jegyzőkönyv – amely a www.naturaterv.hu-n is megtalálható -részletesen tartalmazza az elhangzott véleményeket, hozzászólásokat.A Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente Natura 2000 terület fenntartási tervének egyeztető fóruma

 

A Berhidai-löszvölgyek Natura 2000 terület természeti értékeinek védelméről 2009. augusztus 31-én a Berhidai Polgármesteri Hivatalban tartottunk egyeztető fórumot. A helyi gazdálkodók mellett a rendezvényen jelen voltak a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai is. A tervezők és a jelenlévő természetvédelmi szakemberek egyetértettek abban, hogy a jelenlegi gazdálkodói gyakorlat (kaszálás) tökéletesen megfelelő természetvédelmi szempontból is, hiszen az elmúlt évtizedek alatt nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a védett értékek fennmaradjanak a völgyben. Ezért a természetvédelmi szakemberek köszönetüket fejezték ki a terület használóinak.
 

Kérjük Önöket, hogy amennyiben a tervekkel kapcsolatosan bármilyen észrevételük, véleményük van, azt 2009. november 10-ig juttassák el a tervezők részére a www.naturaterv.hu-n feltüntetett elérhetőségen!Sáv bezárása