Ugrás a tartalomhoz

Tájvédelmi körzet és természetvédelmi területek létesítése

2007.04.10.
2007. március 30-án a Magyar Közlöny 38. számában megjelentek a Mura menti Tájvédelmi Körzet, a Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület, a Bölcskei-nőszirmos természetvédelmi terület, a Bükkhát természetvédelmi terület, az Érdi Kakukk-hegy természetvédelmi terület és a Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről szóló miniszteri rendeletek. A védetté nyilvánító jogszabályok az új védett természeti területek természetvédelmi kezelési terveit is tartalmazzák.A védetté nyilvánításokkal az egyedi jogszabállyal létesített országos jelentőségű védett természeti területek száma meghaladta a kétszázat.A Bükkhát TT és a Kelemér-Serényfalva TT esetében a védetté nyilvánítással egyidejűleg az erdőrezervátummá nyilvánítás is megtörtént.A Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, Zala megyében, Letenye, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Muraszemenye, Tótszerdahely települések közigazgatási területén lévő Mura menti Tájvédelmi Körzet létesítése a 10/2007. (III. 30.) KvVM rendelet kihirdetésével történt meg. A tájvédelmi körzet területe 1904,1 hektár, amelyből 106,9 hektár fokozottan védett.
A terület védetté nyilvánításának célja a Mura folyóhoz és árteréhez kapcsolódó élővízi, mocsári és ártéri élőhely természeti értékeinek, egyedi életközösségeinek védelme és fenntartása, a jellegzetes tájképi adottságok megőrzése.


A Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, Fejér megyében, Aba község közigazgatási területén helyezkedik el. Védetté nyilvánításáról a 14/2007. (III. 30.) KvVM rendelet rendelkezik. A természetvédelmi terület kiterjedése 49,7 hektár.
A Belsőbárándi-tátorjános TT védetté nyilvánításának célja a Dinnyés-Kajtori csatorna bal oldalával párhuzamosan futó völgyoldalt borító természetes löszvegetáció mozaikok, az ezekben megtalálható védett és fokozottan védett növényfajok, a hozzájuk kapcsolódó állatközösségek életfeltételeinek, a tájképi értékek, a területen található két bronzkori földvár és az Árpád-kori falu régészeti emlékeinek megőrzése, valamint a terület bemutatása.

                                                     A Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület


A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, Tolna megyében, Bölcske község közigazgatási területén található, 111 hektár területű Bölcskei-nőszirmos természetvédelmi terület védetté nyilvánítása a 15/2007. (III. 30.) KvVM rendelet kihirdetésével történt meg.
A védetté nyilvánítás célja a területen található löszpusztagyep és vizes élőhelyek megóvása, valamint védett és fokozottan védett növényfajok, a hozzájuk kapcsolódó állatközösségek életfeltételeinek, illetve a tájképi értékek megőrzése, továbbá a terület természetvédelmi célú bemutatása.


A Bükkhát természetvédelmi terület a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, Baranya megyében, Baranyahídvég, Páprád, Sámod és Vajszló települések közigazgatási területén helyezkedik el. Védetté nyilvánításáról a 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet rendelkezik. A természetvédelmi terület kiterjedése 452,2 hektár, amelyből 66,6 hektár fokozottan védett. A hivatkozott miniszteri rendelet a Bükkhát TT teljes területét Bükkhát erdőrezervátum néven erdőrezervátummá nyilvánította. A fokozottan védetté nyilvánított területből 58,4 hektár alkotja az erdőrezervátum magterületét.
A Bükkhát TT létesítésének célja a területen található védett növény- és állatfajok, illetve élőhelyük megóvása, valamint az erdőben zajló természetes folyamatok kutatásának, megfigyelésének, továbbá a természetközeli módon végzett erdőgazdálkodást megalapozó gyakorlati ismeretek megszerzésének elősegítése.

                        A kardos madársisak (Cephalanthera longifolia) a Bükkhát TT egyik védett természeti értéke


A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, Pest megyében, Érd város közigazgatási területén található, 9,3 hektár kiterjedésű Érdi Kakukk-hegy természetvédelmi terület védetté nyilvánítása a 9/2007. (III. 30.) KvVM rendelet kihirdetésével történt meg.
A terület védetté nyilvánításának célja a Mezőföld mára elpusztult, illetve átalakult löszvegetációja Budapest közelében jelenleg ismert legnagyobb összefüggő maradványának, benne többek között a fokozottan védett bíbor sallangvirágnak és a ritkaságszámba menő védett zöldikének a megőrzése.


A Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Serényfalva község közigazgatási területén helyezkedik el. Védetté nyilvánításáról a 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelet rendelkezik. A természetvédelmi terület kiterjedése 331,7 hektár, amelyből 81,4 hektár fokozottan védett. A hivatkozott miniszteri rendelet a Kelemér-Serényfalva TT teljes területét Kelemér-Serényfalva erdőrezervátum néven erdőrezervátummá nyilvánította. A fokozottan védetté nyilvánított terület alkotja az erdőrezervátum magterületét.
A védetté nyilvánítás célja az erdőben zajló természetes folyamatok kutatásának, megfigyelésének, továbbá a természetközeli módon végzett erdőgazdálkodást megalapozó gyakorlati ismeretek megszerzésének elősegítése, valamint a területen található védett növény- és állatfajok, elsősorban a helyben költő védett madárfajok és élőhelyük megóvása.

Sáv bezárása