Ugrás a tartalomhoz

Technikai jellegű terepi sporttevékenységek

2007.01.09.
Az utóbbi években országosan egyre jobban terjednek a különböző technikai jellegű terepi sporttevékenységek, amelyek különösen a védett természeti területeken jelentős károkat okozhatnak.

A védett természeti területeken folytatott egyes szabadidős és sporttevékenységek jelentős károkat okoznak. A különböző terepjáró járművek, így a terepmotorok, a terepautók, az egyre terjedő quadok, valamint – a kijelölt utakon közlekedés kivételével – hegyi kerékpározás is károsítják a védett területeket és természeti értékeket, továbbá a talajt, egyben zavaró hatással vannak az élőhelyekre, a vadon élő állatvilágra, sőt a gyalogos turizmusra is. Különösen érzékenyek a fokozottan védett természeti területek és a fokozottan védett természeti értékek (botanikai, zoológiai és geológiai értékek), amelyek károsítása bűncselekmény.

Az utóbbi néhány évben egyre nagyobb teret hódító terepmotoros tevékenység szerteágazó problémákat vet fel a járművek használatát illetően. Nagy a tájékozatlanság, és általánosnak mondható a régi beidegződésből keletkeztethető tévhit, amely szerint a természeti terület, a sok mindent eltakaró erdő mindenkié vagy senkié, ahol a jogszabályok is kevéssé érvényesülnek, még kevésbé a nyilvánosság visszatartó erkölcsi hatása. Így van ez az illegális hulladék-elhelyezéssel és a szemeteléssel, meg a korszerű technikát alkalmazó kikapcsolódással, szabadidős tevékenységgel is. A tájékozatlanságra jellemző, hogy a közelmúltban televíziós csatornák fokozottan védett természeti területen (sziklagyepen) folyó hegyi kerékpározást, valamint természeti területen folytatott terepmotorozást népszerűsítettek. Sok esetben azonban tisztában van tiltott tevékenységével a törvényszegő, az emberi önzés azonban győzedelmeskedik az emberiség jövője feletti esetleges aggodalom fölött.

A természetvédelmi és az erdészeti jogszabályokban kellően érvényesülnek a természet és az erdő védelméhez fűződő társadalmi érdekek, hiányzik azonban az állampolgári jogkövető magatartás. Ennek hiányában hatósági intézkedések szükségesek. A terepen használt gépjárművek viszont gyakran forgalmi rendszám nélküliek, a rendszám hiánya, az álcázó bukósisak és öltözék elfogás nélkül pedig lehetetlenné teszi a felelősségre vonást. Az intézkedést nehezítő alapvető körülmény, hogy a természetvédelmi őr nem alkalmazhat hasonló terepjáró járművet az elfogáshoz, mert azzal szintén károkat okozna. A forgalmi rendszám általánossá tétele sem oldaná azonban meg a problémát az üzembentartó – jogszabályokból hiányzó – felelőssége nélkül.

Az Alkotmánybíróság egyik határozata szerint az állam nem élvez szabadságot abban, hogy a környezet állapotát romlani engedje, vagy a romlás kockázatát megengedje. A természetben okozott károk véges javakat pusztítanak, sok esetben jóvátehetetlenek, a védelem elmulasztása visszafordíthatatlan folyamatokat indít meg. A környezethez való jog védelmének eszközei között a megelőzésnek elsőbbsége van, mert a visszafordíthatatlan károk utólagos szankcionálása nem tudja helyreállítani az eredeti állapotot.

Ezen alapelveket tartja szem előtt az a tárcaközi szakértői munkacsoport, amely a terepmotorozás problémakörének komplex elemzése alapján célul tűzte ki a természetben okozott károk megelőzését, mérséklését.

A munkacsoportban képviselteti magát 
– a kezdeményező környezetvédelmi tárca (KvVM) mellett 
– az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium három szakterülete (Sport, Turisztikai, valamint Önkormányzati), 
– az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 
– a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, 
– a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Közlekedési Főfelügyelőség, 
– az Országos Rendőr-főkapitányság, 
– a Határőrség Országos Parancsnoksága, 
– a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, továbbá 
– a hazai két legnagyobb természetvédő társadalmi szervezet, a Magyar Természetbarát Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége.

A tárcaközi szakértői munkacsoport feladatai között
– áttekinti valamennyi vonatkozó jogi szabályozást és kidolgozza a szükséges jogszabály-módosító javaslatokat, 
– széles körű tájékoztatással elősegíti a terepi technikai sporttevékenységek védett természeti területen és értékekben okozott károsításainak megismerését, valamint a jogszabályok ismeretét, 
– a természet védelmét célzó jogszabályok betartatása érdekében javaslatot dolgoz ki a hatékony hatósági ellenőrzésre és szankcionálásra.

A munkacsoport és a Természetvédelmi Őrszolgálat kéri a turizmust kedvelő állampolgárok közreműködését a természet védelmében, a természeti károk megelőzésében.

Budapest, 2006. 12. 12.

Dr. Temesi Géza
osztályvezető
KvVM

Sáv bezárása