Ugrás a tartalomhoz

Természetvédelmi témájú szabványok megjelenése

2008.02.08.
2008 januárjában megjelent három korszerűsített természetvédelmi témájú magyar szabvány. A közutakat keresztező ökológiai átjárók kialakításának módszerei, a barlangi biztosítások tervezése, valamint a védett természeti területeken folytatható lovasturizmusra vonatkozó ajánlások bővült tartalommal, korszerű megoldások leírásával adnak iránymutatást a természeti értékekkel, védett természeti területekkel kapcsolatba kerülő tervezők, beruházók, kivitelezők, hatóságok és turisztikai szakemberek számára. A 2007. esztendő nyolc átdolgozott természetvédelmi szabvány kiadásával zárult.

A Magyar Szabványügyi Testület 2007 utolsó negyedévében nyolc átdolgozott, korszerűsített szabványt bocsátott ki a természetvédelem területén, melyek nagy része az épületek, építmények tájbaillesztésére ad új szempontokat az ország 4 tájegységének (Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, Alföld, Felső-Tisza-vidék) építészeti hagyományait figyelembe véve (MSZ 20376-7; MSZ 20376-8; MSZ 20376-9; MSZ 20376-10).

A tavalyi évben megújult szabványok közül kettő foglalkozik az ökoturizmussal: az egyik általános áttekintést ad a védett természeti területen folytatható turizmus szervezéséről (MSZ 20391), a másik a természetvédelmi tanösvények kialakításának szempontjaival foglalkozik (MSZ 20392). Az MSZ 20389 számú szabvány ajánlásokat fogalmaz meg a barlangok állékonysági vizsgálatának elvégzéséhez, az MSZ 20368 pedig a természetvédelmi célú bioperzitás-monitorozás alapelveit és programjának felépítését foglalja össze.

A 2008. esztendő három új, illetve átdolgozott szabvány megjelenését hozta az év elején, ezzel a közzétett természetvédelmi tárgyú, magyar szabványok száma 32-re emelkedett.
Az MSZ 20371 a közutakat keresztező ökológiai átjárók kialakításához ad szakszerű útmutatást. Tartalmazza az ökológiai átjárók helye és típusa meghatározásának szempontjait, valamint a kis testű állatok és a nagyvadak átvezetésére szolgáló átjárók műszaki megoldásait.
A barlangi biztosítások tervezéséről szóló MSZ 20393 az általános biztonsági előírásokon túl tájékoztatást ad a biztosítási munkálatok főbb szakaszairól, a bányászati biztosító módszerekről, a barlangi biztosításokra javasolt szerkezetekről, falazatokról, falburkolatokról.
Az MSZ 20395 a védett természeti területeken folytatható lovasturisztikai tevékenységet szabályozza, összhangot teremtve a természetvédelem szempontjaival. A szolgáltatási típusok általános ismertetésén, a lótartás környezetre gyakorolt hatásának leírásán túl javaslatokat ad a káros hatások kiküszöbölésére, a lovasturizmus épületeinek, építményeinek, valamint a szükséges nyomvonalas létesítmények kialakítására. Külön fejezet foglalkozik a lovas túrák környezeti terheléseivel, ehhez kapcsolódóan pedig a lovas túra útvonalának kijelölésével, a természeti károkozások elkerülésével.

Az érvényben lévő természetvédelmi szabványok teljes listája itt olvasható.

A szabványok a Magyar Szabványügyi Testületnél vásárolhatók meg, illetve a Testület honlapjáról térítés ellenében letölthetők.

Sáv bezárása