Ugrás a tartalomhoz

Több száz hektárnyi különleges és veszélyeztetett természeti területet nyilvánított védetté Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter

2012.02.22.
Lápokkal, homokbuckás tájakkal, lejtősztyepprétekkel gazdagodtak hazánk védett természeti területei. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter döntésének köszönhetően több nemzeti park és egy tájvédelmi körzet területe is bővült. Március 1-jével összesen 1763 hektár kerül természetvédelmi oltalom alá, a leginkább veszélyeztetett térségek kapnak védelmet.

A Duna holtágaira – különösen a lápos területekre – egykor általánosan jellemző értékes állat- és növényvilág megóvása érdekében természetvédelmi terület lett a bokorfüzesekben, puhafa ligetekben gazdag Dunaszentgyörgyi-láperdő. Szintén egyedülálló élővilággal büszkélkedhet az Iváni-szikesek. Védetté nyilvánítása olyan élőhelyek, veszélyeztetett fajok megőrzését segíti elő, mint a szolonyeces sziki rét, illetve a mocsári nőszőfű és a sziki kocsord.

A vidékfejlesztési miniszter védetté nyilvánította továbbá a Pirtói homokbuckást. A terület a Duna-Tisza közi homokhátságra jellemző szélformálta homokbuckavidék e különösen értékes részletének és sokszínű élővilágának fennmaradása érdekében kapott oltalmat. Szintén védelem alá kerültek a Zagyva-völgy megmaradt mocsárrétjei a Maconkai-réten, oltalmat kapott az Ikva-sík egyetlen üde lápréti élőhelyének otthont adó Ebergőci-láprét és a védett tavaszi héricsekben gazdag Várbalogi-héricses.

 

A védetté nyilvánítások célja, hogy kiemelt természetvédelmi oltalmat biztosítsanak az egyedülálló táji és természeti értékekkel rendelkező, gyakran veszélyeztetett területeknek. Ezzel hosszú távon is megőrizhetők az adott területre jellemző, vagy ritka és különleges táji, illetve természeti kincseink, amelyek megóvása – összhangban az Alaptörvénnyel – kötelességünk.

 

A leginkább veszélyeztetett vagy különleges természeti értékekben gazdag területek megóvását kiemelten fontosnak tartja a vidékfejlesztési miniszter. Fazekas Sándor tavaly decemberben döntött a Tétényi-fennsík és a Zabanyik-hegy védetté nyilvánításáról, illetve a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről.

 

A védetté nyilvánításokkal egyidejűleg a területek természetvédelmi kezelési terveit is kihirdette a miniszter.

 

 

Forrás: a Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája

Sáv bezárása