Ugrás a tartalomhoz
Biológiai sokféleség
Nemzetközi egyezmények
Együttműködés
Nemzetközi egyezmény
Nemzetközi együttműködés

További tárgyalásokra van szükség a biodiverzitás-megőrzés globális menetrendjének meghatározásához

2022.04.01.

A Biológiai sokféleség egyezmény égisze alatt 15 napig zajlottak a tárgyalások a biodiverzitás-megőrzési globális keretstratégiáról, amelyet a tervek szerint idén ősszel, az egyezmény döntéshozó testületének ülésén hagynak majd jóvá a világ országai. Számos kérdésben parázs vita alakult ki a kormányzati delegációk között, amelyek megoldásához és egy ambiciózus stratégia elfogadásához további egyeztetésekre van szükség.

A világ minden tájáról érkező delegációk két év után először találkoztak személyesen, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozó ambiciózus biodiverzitás-megőrzési keretstratégia céljairól, célkitűzéseiről, legfőbb elemeiről tárgyaljanak. A keretstratégia alapvető célja az élővilág változatosságának minden szinten (genetikai, faji és ökoszisztéma szinten) történő védelme, a biológiai sokféleség fenntartható használata, amely az emberi jóllétet is szolgálja, valamint a biológiai sokféleség felhasználásából származó előnyök igazságos és méltányos megosztása. A viták középpontjában a keretstratégia 21 tervezett célja állt, amelyek kapcsán a résztvevők számos javaslatot megfogalmaztak, valamint részletesen egyeztettek a célok előrehaladásának mérését és a megvalósítás nyomon követését szolgáló monitoring rendszerről is. Egyéb fontos kérdésekben is történt előrelépés, például remény van arra, hogy a jövőben megoldás születhessen a genetikai erőforrások felhasználására vonatkozóan a digitális szekvencia információkból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról. További egyeztetésekre van még szükség a biodiverzitás megőrzésére, a stratégiai célkitűzések megvalósítására rendelkezésre álló  forrásokról, annak érdekében, hogy egy ambiciózus és valóban átalakító erejű keretstratégia születhessen meg, amely földünk még megmaradt élővilágának hosszú távú fennmaradását – és egyben az emberiség jóllétét – szolgálja.

Büszkék vagyunk arra, hogy az egyezmény nemzetközi titkársága munkatársunkat, Dr. Andorkó Rita GMO-szakértőt kérte fel a biológiai biztonságról szóló 2020 utáni globális stratégia és az annak végrehajtását segítő kapacitásbővítési terv kidolgozásáért felelős munkacsoport ülésének elnöklésére. Ez komoly szakmai elismerését jelenti annak a munkának, amit hazánk a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) környezeti kockázatainak mérséklése és a magyar mezőgazdaság GMO-mentessége érdekében végez.

Sáv bezárása