Ugrás a tartalomhoz
Természetvédelmi terület
Védetté nyilvánítás
Jogalkotás

Új természetvédelmi terület létesült Duna menti természetes élőhelyek táji és természeti értékeinek megőrzése érdekében

2020.03.26.
A Duna Esztergom, Süttő és Tát területén lévő szigetein található, az egykori folyómenti természetes vizes és vízközeli élőhelyek mintegy 300 hektár kiterjedésű maradványainak kiemelt természetvédelmi oltalmáról rendelkezett Dr. Nagy István agrárminiszter a 7/2020. (III. 25.) AM rendeletben. A védetté nyilvánításról szóló rendelet az új természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét is tartalmazza.

Az újonnan létesített Táti és süttői Duna-szigetek természetvédelmi terület rendeltetése a Duna menti területek hajdani természetes állapotára jellemző, kiemelkedő természeti és táji értékekkel rendelkező ártéri élőhely-maradványok (pl. mocsárrétek, puhafás ligeterdők) hosszú távú megőrzése, fenntartása.

Az országos jelentőségű védett természeti terület státusz, az ezzel járó jogi védelem jelentősen hozzájárul e Duna-szigetek különleges természeti és táji értékeinek megőrzéséhez, fenntartásához, továbbá elősegíti az erre irányuló tevékenységek feltételeinek biztosítását.

A védetté nyilvánításról szóló rendeletben kihirdetett természetvédelmi kezelési terv az érintettek számára áttekinthető, kiszámítható módon határozza meg a természetvédelmi célokat, stratégiákat és a természetvédelmi kezelési módokat, a terület használatának, hasznosításának természetvédelmi szakmai szempontok alapján kialakított kereteit. A természetvédelmi célú előírások jogszabályban történő kihirdetése a terület táji értékeinek és biológiai sokféleségének hatékony megőrzéséhez, fenntartásához járul hozzá.

Fotó: Selmeczi Kovács Ádám                                                                                                                

A védetté nyilvánítás és a természetvédelmi kezelési terv kihirdetése a Táti és süttői Duna- szigetek természetvédelmi terület esetében – többek között − a következő célkitűzések elérését segíti elő:

– a Duna mentére egykor általánosan jellemző, fajgazdagságukban egyedülálló mocsárétek és puhafás ligeterdők természetes mintázatban történő megőrzése,
– védett, fokozottan védett növényfajok, pl. a pettyegetett őszirózsa, a szibériai nőszirom, a kornistárnics és a mocsári aggófű élőhelyének és állományainak megőrzése,
– védett, fokozottan védett állatfajok pl. a fekete gólya, a rétisas, haris és az európai hód életfeltételeinek biztosítása,
– a terület természetvédelmi célú bemutatása.

A Magyar Állam tulajdonában lévő terület természetvédelmi kezeléséért a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság felelős, amely az elmúlt években EU-s források (KEHOP pályázat) felhasználásával jelentős élőhelyrekonstrukciós programot hajtott végre a helyszínen.

Sáv bezárása