Ugrás a tartalomhoz
Nemzeti park
Védett természeti terület
Jogalkotás

Újabb jelentős előrelépés a Hortobágy nemzetközileg is elismert kiemelkedő táji és természeti örökségének megőrzésében: a Hortobágyi Nemzeti Park védőövezetének kijelölése

2020.09.24.
A hazánk elsőként létesített, világörökségi címmel is rendelkező nemzeti parkjában található táji és természeti értékek hatékony megőrzését – a nemzeti park övezeti besorolásának 2020. júniusi kihirdetését követően – 2020 szeptemberétől védőövezet is elősegíti Dr. Nagy István agrárminiszter rendeletének megjelenésével.

Védőövezet kijelölésére a természet védelméről szóló törvény biztosít lehetőséget azon tevékenységek hatásainak mérséklése érdekében, amelyek kedvezőtlenül befolyásolnák egy adott védett természeti terület állapotát vagy rendeltetését. A védőövezet a védett természeti területen kívül helyezkedik el, nem képezi annak részét.

A Hortobágyi Nemzeti Park védőövezete kijelölésének szükségességét és indokoltságát már a létesítését (1973) megalapozó szakmai előkészítő anyagok alátámasztották és egyben szorgalmazták a kialakítását. A hazai és nemzetközi szakmai dokumentációk, tanulmányok ezt követően rendre megerősítették, tényként kezelték ezt a szakmai igényt.

A táj- és természetvédelem szűkebb szakterületi szempontjai mellett a bevezetőben már említett világörökségi címből fakadó feladatok, kötelezettségek is időszerűvé tették, hogy a hazai intézményes természetvédelem éljen a törvény biztosította lehetőséggel és védőövezet kijelölésével tegye hatékonyabbá a nemzeti park – nemzetközi szinten is kiemelkedő – értékeinek megőrzését.

Elsősorban a „töretlen látóhatár”, valamint a „természetes sötét égbolt”, mint a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékét hordozó attribútumok hatékonyabb védelmére nyílik lehetőség ezáltal. Míg előbbit − mint a pusztai tájkarakter legjellemzőbb elemét − a nemzeti parkot/világörökségi helyszínt övező sávban akár több kilométeres távolságban megjelenő objektumok is veszélyeztethetik, utóbbira, mint csillagoségbolt-parkként (2011), valamint az UNESCO Csillagászat és Világörökség (Astronomy and World Heritage) tematikus programjába való felvétellel (2018) egyaránt elismert értékhordozóra a nemzeti parktól/világörökségi helyszíntől akár jelentősebb távolságra lévő (fény)szennyező források jelentenek veszélyt.

Éjszakai látkép a csillagos égbolttal a Tornyi-dombi gulyaállásról (Fényképezte: Dr. Kolláth Zoltán)

E szempontok és körülmények figyelembe vételével és mérlegelése alapján határozza meg a miniszteri rendelet a nemzeti park védőövezetén belül a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött tevékenységeket, eleget téve az Igazságügyi Minisztérium által megerősített, ez irányú szabályozásra vonatkozó követelménynek.

A Hortobágyi Nemzeti Park mintegy 91500 hektár kiterjedésű védőövezetében a fentiek alapján

– kültéri világítótest vagy fényforrás (beleértve a közvilágítást és a megvilágított vagy világító reklámfelületeket is) létesítése, telepítése vagy cseréje a rendeletben meghatározott esetekben, valamint

– a rendeletben meghatározott esetekben építmény létesítése, bővítése a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

A képre kattintva a térkép nagyobb felbontásban is letölthető (pdf)

Annak érdekében, hogy a nemzeti park védőövezetén belül csak olyan helyszínen és csak olyan paraméterek, feltételek szerinti tevékenységek engedélyhez kötése valósuljon meg, ahol és amelyek esetében ez szakmai szempontból indokolt – kiküszöbölve ezáltal szükségtelen adminisztratív terheket – az előbbi két tevékenységi körön belül az engedélyköteles eseteket a tervezett beavatkozás helyszíne és műszaki paraméterei alapján, differenciáltan határozza meg a rendelet. A térbeli, illetve műszaki paraméterek szerinti differenciálást megjelenítő ábrák innen (fényforrások, világítótest) és innen (építmények) tölthetők le.

A védett természeti terület védőövezeteként történő kijelölés az azzal egyidejűleg meghatározott tevékenységek természetvédelmi hatósági engedélyhez kötésén kívül további kötelezettséggel, korlátozással stb. nem jár.

A Világörökségi Egyezmény hazai végrehajtása keretében a természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi szakterület együttműködésének kiemelkedő kapcsolódási pontja a Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta világörökségi helyszín világörökségi védőövezetének tervezett kijelölése.

A nemzeti park természetvédelmi védőövezetének meghatározásáról szóló rendelet kihirdetése fontos nemzeti szintű (világörökségi) szakmai feltétel teljesülését biztosítja a hortobágyi világörökségi helyszín lehatárolásának technikai pontosításaira és a világörökségi védőövezet kijelölésére együttesen irányuló UNESCO-s eljárás megindításához.

Sáv bezárása