Ugrás a tartalomhoz

Újabb védett természeti terület: a Csombárdi-rét TT

2007.08.09.
Megjelent a Csombárdi-rét természetvédelmi terület létesítéséről szóló 26/2007. (VIII. 9.) KvVM rendelet.

  A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, Somogy megyében, Mezőcsokonya közigazgatási területén létesített Csombárdi-rét természetvédelmi területet a 26/2007. (VIII. 9.) KvVM rendelet nyilvánította országos jelentőségű védett természeti területté. Kiterjedése 53,4 hektár.

  A terület rendeltetése a belső-somogyi homokvidék északkeleti részének természetes flórájának, faunájának, jellegzetes tájképi értékeinek hosszú távú megőrzése. A Csombárdi-rét a Dél-Dunántúl egyik háborítatlan területe. Jellegzetessége egyrészt a vizes élőhelyek sokfélesége (jellemző fajainak nagy része lápi és mocsári típusú élőhelyekhez kötődik), másrészt a buckahátak régóta kezelés alatt lévő száraz homoki legelői, melyeknek gerinctelen faunájában sok értékes, védett faj éppen a hosszú ideje fennálló kezelésnek köszönheti populációjának fennmaradását.


keskenylevelű gyapjúsás

  A Csombárdi-rét jellemző védett növényfajai közt megtalálható az agárkosbor (Orchis morio), a keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium), a bugás sás (Carex paniculata), a fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp.nigricans), a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), a mocsári kosbor (Orchis laxiflora ssp. palustris), a pompás kosbor (Orchis laxiflora ssp. elegans) és a vidrafű (Menyanthes trifoliata) is.mocsári kosbor


  A terület természetvédelmi kezelője a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, az illetékes természetvédelmi hatóság a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáv bezárása