Ugrás a tartalomhoz
Beszámoló

Ülésezett a MAB Nemzeti Bizottság, újabb lépések az ötoldalú Mura-Dráva-Duna bioszféra-rezervátum létrehozása felé

2019.05.28.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Sas-hegyi látogatóközpontjában 2019. május 28-án tartotta éves ülését az UNESCO „Ember és Bioszféra” (MAB) programjának hazai koordinációjáért felelős MAB Nemzeti Bizottság.

Beszámolók hangzottak el a bizottság éves tevékenységéről, aktuális feladatairól, valamint az elmúlt időszak bioszféra-rezervátumokkal kapcsolatos legfontosabb eseményeiről:

Nagy előrelépés a MAB program hazai megvalósításában, hogy 2019-ben (hosszú évek eredménytelen összehívása után) már két alkalommal is összeült az ötoldalú Mura-Dráva-Duna bioszféra-rezervátum létrehozásáért felelős nemzetközi ötoldalú Koordinációs Testület, mely céljául tűzte ki a jelenleg kétoldalú bioszféra-rezervátum ötoldalú nevezési dokumentumának összeállítását és benyújtását 2019. szeptember 30-ig az UNESCO számára.

A jelenleg még kétoldalú horvát-magyar kezdeményezés magyarországi területeinek bővítése is elkezdődött a Kerka és Mura folyók menti területek bioszféra-rezervátumhoz csatolásának előkészítésével.

Fontos eredmény, hogy az UNESCO Kormányközi Bizottsága (MAB ICC) 2018. évi ülésén elfogadta a Pilisi- illetve a Kiskunsági bioszféra-rezervátum országjelentését, ezáltal immáron mind a hat hazai MAB területre teljesülnek az UNESCO ún. Lima Akciótervének előírásai.

A bizottság megvitatta és elfogadta a testület 2018-2023 közötti időszakra szóló munkatervét, melyet az Agrárminisztérium az UNESCO Nemzeti Bizottsággal együttműködve készített elő.

Sáv bezárása