Ugrás a tartalomhoz
Biológiai sokféleség
Ex lege védettség
Szemléletformálás
Természetközeli gazdálkodás
Védett természeti terület
Módszertan

Kézikönyv kunhalmok megőrzéséről, megőrzéséhez

2023.08.24.

A törvény erejétől fogva védelem alatt álló kunhalmok (kurgánok) különlegesnek számítanak védett természeti területeink között, mert kis területükön együttesen rendelkeznek koncentrált természeti, kulturális örökségi, valamint táji értékekkel.

Különlegességük és jelentőségük fokozottan érvényesül síkvidékeink nagyrészt intenzív mezőgazdasági hasznosítású területein, ahol a tájkarakter, a biológiai sokféleség vagy az ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzésében, fenntartásában természetes vagy természetközeli tájelemként a jó állapotú kunhalmok szerepe – a szó szoros értelmében – kiemelkedő és egyedülálló lehet.

                                                                                                                                                                         Az illusztrációkhoz felhasznált fényképeket Deák Balázs készítette 


A mezőgazdasági területeinken található kurgánok említett funkcióinak fenntartására, erősítésére és helyreállítására irányuló tevékenységekhez ad szakmai támogatást az Agrárminisztérium Természetvédelemért felelős Államtitkárságának támogatásával, a Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány kiadásában frissen megjelent Kunhalmok megőrzése mezőgazdasági területeken. Gyepek fenntartása és helyreállítása kurgánokon című könyv.


A nyomtatott és elektronikus változatban egyaránt megjelent kiadvány tudományos kutatási eredményekre alapozva, ugyanakkor közérthetően mutatja be és támasztja alá a halmok fenti szerepét és jelentőségét. Természetvédelmi kezelési tapasztalatok alapján, gyakorlati megközelítéssel veszi sorra és ismerteti a mezőgazdasági területeken elhelyezkedő kurgánok megfelelő természeti állapotát és − akár táji léptékű − ökológiai funkcióik ellátását biztosító természetes vagy természetközeli gyep vegetáció szakszerű fenntartásának, helyreállításának módszereit.
A könyv kiemelt figyelmet szentel a mezőgazdasági támogatási rendszer kunhalmok megőrzésére irányuló vagy azt elősegítő elemeinek, a vonatkozó szabályoknak − különös tekintettel a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételrendszerére. Részletesen foglalkozik a 2010-es évek elején bevezetett előírások érvényesülésével, annak eredményeivel, hatásaival és ezzel összefüggésben jó példákat és kerülendő gyakorlatokat egyaránt bemutat.
Az esettanulmányok, a kunhalmokra vonatkozó, szabadon elérhető információforrások ismertetése és a részletes irodalomjegyzék a témában való további elmélyüléshez biztosít lehetőséget.

Reményeink szerint a könyv amellett, hogy gazdálkodóknak, a táj- és természetvédelemmel, kulturális örökségvédelemmel foglalkozó hivatásos és civil közösségnek, kutatóknak, oktatóknak, önkormányzati munkatársaknak és a téma iránt érdeklődőknek közvetíthet hasznos ismereteket, szakmai támogatást adhat a 2023. augusztusában elfogadott Nemzeti Biodiverzitás Stratégiában megfogalmazott célok megvalósításához, ezt szolgáló intézkedésekhez és azok gyakorlatba ültetéséhez.


A könyv elektronikus változatának letöltése

Sáv bezárása