Ugrás a tartalomhoz

Pro Natura díjak átadása Csopakon

2009.04.22.
A Föld Napja alkalmából a zöldtárca a magyar természetvédelem legnagyobb kitüntetéseit: Pro Natura díjakat, Pro Natura emlékplaketteket, illetve miniszteri elismerő okleveleket adományozott azoknak a szakembereknek, akik munkájukkal hozzájárultak a természet megóvásához.


A Föld Napja alkalmából Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter PRO NATURA DÍJAT adományozott


Dr. Csepregi István szakmai főtanácsadónak, a KvVM Koordinációs és jogi szakállamtitkári titkárság munkatársának,
természetvédelmi tárgyú jogszabályok előkészítésében, kidolgozásában, elfogadtatásában szerzett elévülhetetlen érdemeiért, a természetvédelmi jog oktatása terén elért eredményeiért,

Duska Józsefnek, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának,
a természetvédelem ügye érdekében kifejtett másfél évtizedes munkásságáért, számos sikeres, határokon is átnyúló pályázat megvalósításában kifejtett tevékenységéért,

Molnár Zoltánnak, a Tamási Béri Balog Ádám Gimnázium matematika-földrajz szakos középiskolai tanárának,
a Pacsmagi Erdei Iskola megalapításában és működtetésében magas színvonalon végzett sokéves természetismereti oktatói tevékenységéért, versenyek, továbbképzések szervezéséért,

az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetének,
a Balatonnak és környékének több mint nyolcvan éves kutatása során elért eredményeikért, hazai és külföldi publikációikért,

Dr. Sipos András kandidátusnak, a Szarvasi Arborétum nyugalmazott igazgatójának,
az arborétum új arculatának kialakításával megalapozott környezeti szemléletformáló munkája, egyetemi oktatói tevékenysége, természetvédő civil szervezetekben kifejtett munkája elismeréseként.


A Föld Napja alkalmából Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter PRO NATURA EMLÉKPLAKETTET adományozott

Ács Lászlónénak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság agrár-referensének,
a helyi lakossággal összehangolt agrár-környezetgazdálkodási célprogramok őshonos állatállomány fejlesztésével való megvalósítása érdekében kifejtett munkája elismeréseként,

Baráz Csabának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság oktatási szakreferensének,
az ifjúság szemléletformálásában, környezettudatos nevelésében végzett munkája, hatékony ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként,

az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak,
a fertői, a hansági és a szigetközi vizes élőhely-rekonstrukciós munkák, valamint az EU Víz Keretirányelv megvalósítása során a Nemzeti Park Igazgatóságokkal folytatott hatékony együttműködés elismeréseként,

Gilly Zsoltnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetismereti osztályvezetőjének,
környezeti nevelési, ökoturisztikai tevékenysége, a Barátságos természetvédelem célkitűzés érdekében hosszú idő óta végzett munkája elismeréseként,

Havas Mártának, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési, őrszolgálati osztályvezetőjének,
az Őrség természeti értékeinek megőrzése, megismertetése érdekében hosszú időn át végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként,

Dr. Kézdy Pálnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelési osztályvezetőjének,
a Szénás-hegycsoport Európa Diplomás Terület és a dolomit len védelmében kifejtett nagy jelentőségű munkájáért,

Éva Sitasova Ph.D-nak, a Kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum gyűjteményvezető botanikusának,
az országhatárok nélküli természetvédelem megteremtése, különösen a magyar-szlovák természetvédelmi együttműködés kiépítése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért,

a Tiszántúli Természetvédők Társulatának,
a civil kontroll erősítése, a közösségi jog érvényesülésének elősegítése és a természeti területek és értékek védelme érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,

Waltraut Zimmermann Ph.D.-nak, a Kölni Állatkert kurátorának,
a vadon élő lófélék védelmének szervezése érdekében kifejtett két és fél évtizedes tevékenysége, az Equid TAG vezetőjeként végzett több mint tíz éves munkája elismeréseként,

Zachar Zitának, a Magyar Televízió szerkesztőjének,
a természetfilmezés területén végzett két és fél évtizedes elkötelezett munkásságáért, főként a kiemelkedő sikert aratott Magyarország 7 természeti csodája c. mozgalom népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.

A Föld Napja alkalmából Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET adományozott

Altusz Ferencné titkárnőnek, a KvVM Nemzeti parki és tájvédelmi főosztály munkatársának,
az Agrárharmonizációs és vagyonkezelési osztály titkársági feladatainak színvonalas ellátásáért,

Buzás Krisztinának, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi ügyintézőjének,
a humánerő-gazdálkodás, a képzések, a közmunkaprogramok sikeres megvalósítása érdekében végzett munkájáért,

Dr. Magura Tibornak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kutatási koordinátorának,
a természetvédelmi kezelési tervek készítése, a védetté nyilvánítások koordinációja során végzett tevékenységéért,

Marczin Örs Szilárdnak, a KvVM Fejlesztéskoordinációs és környezettechnológiai osztály vezető-tanácsosának,
a természeti értékek megőrzése, különösen a Duna-Tisza közi Homokhátság fenntartható fejlesztése c. mintaprojekt előkészítése során kifejtett tevékenységéért,

Mező Hedvignek, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai szakreferensének,
a védelemre érdemes természeti értékek és területek védetté nyilvánítása során végzett munkájáért,

Nagy Istvánnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének,
a felső-kiskunsági puszta védelme érdekében végzett két és fél évtizedes elkötelezett munkája elismeréseként,

Nagy Lászlónak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének,
az Ócsai Tájvédelmi Körzet természeti és kultúrtörténeti értékeinek megőrzésében kifejtett több évtizedes lelkiismeretes, áldozatkész munkájáért,

Őrsi Katalinnak, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyezési ügyintézőjének,
természetvédelmi hatósági munkája, különösen a természetvédelmi információs rendszer működtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Sallainé Kapocsi Juditnak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai felügyelőjének,
a fokozottan védett növények – közöttük az erdélyi hérics és a kónya zsálya – megőrzése, megerősítése érdekében végzett munkájáért,

Simon Pálnak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének,
a Pécselyi-medencében lévő természeti értékek védelme, a természetvédelmi kezelés során végzett munkája elismeréseként,

Takács Gábornak, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi szakfelügyelőjének,
az észak-dunántúli védett területek élővilágának védelme érdekében végzett kiemelkedő munkájáért,

Tompa Tibornak, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi szakreferensének,
Vas megye táji és természeti értékeinek megőrzése érdekében végzett munkássága, a települési önkormányzatokkal kialakított jó kapcsolata elismeréseként,

Vágner Gézának, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség műszaki ügyintézőjének,
a veszélyeztetett állat- és növényfajok, a természetes élőhelyek felkutatása és védelme érdekében végzett kiemelkedő színvonalú szakmai munkájáért.

Gratulálunk!Forrás: KvVM Sajtóiroda

Sáv bezárása