Ugrás a tartalomhoz

Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság ülése 2014.

2015.01.06.
A Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága 2014-ben Biharugrán tartotta meg éves ülését

 A 2014. október 29-30-án tartott találkozón Tirják László (KMNPI) házigazdaként köszöntötte a Bizottságot. A KMNPI munkatársai ismertették a Kardoskúti Fehér-tó, a Montág-puszta és a Biharugrai-halastavak ramsari területeket, továbbá a régió kisvízfolyásait, és előadást tartottak a román-magyar határmenti együttműködésről.

Rácz András tájékoztatást adott a Bizottság mandátumának 2014. december 31-i lejártáról és a Bizottság tagságának tervezett megújításáról. Köszönetet mondott a Bizottságnak az eddigi munkájáért. Javasolta, hogy a Bizottságnak legyen 3 éves munkaterve, amelyet az első ülésen el is lehetne fogadni. A Bizottság megbeszélte a tagság megújításának szempontjait és egyetértett azzal a javaslattal, hogy dolgozzon ki munkatervet. A Bizottság tagjai adjanak ötleteket december 8-ig.

Schmidt András (titkár) ismertette a részes felek 8. európai találkozóján elhangzottakat, a stratégiai tervet és a ramsari közösségek határozat-tervezetét. A Bizottság javasolta végiggondolni, hogy Magyarország is kerüljön be az Állandó Bizottságba. A stratégiai tervhez az esetleges észrevételeket a tagok küldjék meg a titkárnak. A Bizottság a hároméves tervébe építse be a tőzeglápok kezelésével és a paludikulturával való foglalkozást. A Bizottság javasolta, hogy az ökológiai jelleg változása helyett a sérülés szót használjuk a jövőben.

Tájékoztatás hangzott el a HOP-ról és a MAHOP-ról is. A FM-től a Miniszterelnökséghez került mindkét forrás. A magyar támogatási keret 12%-kal nő, összesen 39 m EUR áll rendelkezésre (ETHA rendelet 2014. május 20.). Az 1. prioritás a fenntartható hasznosítást, a Natura 2000 területek megőrzését nevesíti. A 2. prioritás is összefüggésbe hozható a Ramsari Egyezménnyel, az akvakulturáról szól. Tájékoztatást adott a Nemzeti Akvakultúra Stratégia (NAS) releváns részeiről.

 

Sáv bezárása