Ugrás a tartalomhoz

Természetfilm-pályázat

2007.02.12.
Magyarország kiemelkedő madártani értéke, a világszerte veszélyeztetett túzok védelmét a 2006-2008-as időszakban támogatja az Európai Unió LIFE Nature programja. A program kommunikációs feladatait a Magyar Madártani Egyesület bonyolítja.


A program kapcsán három film elkészítésére kerül sor:

1. 30 perces ismeretterjesztő film a túzokról és annak védelméről;
2. 15 perces tájékoztató film a túzok védelméről vadászok részére;
3. 15 perces tájékoztató film földtulajdonosok, gazdálkodók részére a túzok védelméről.

A filmek elkészítésére a Magyar Madártani Egyesület pályázatot ír ki.

Pályázatot nyújthat be olyan magyarországi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tevékenységi körében a filmelőállítás, filmkészítés szerepel.
Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a természetvédelmi témájú filmek készítésében már gyakorlatot szereztek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó rövid bemutatását (max. 1 oldalon), valamint az elkészítendő három film szinopszisát (költségvetés-tervezettel).

A filmekkel szemben támasztott minimális követelmények:

1. 30 perces ismeretterjesztő film a túzokról és annak védelméről
Népszerű ismeretterjesztő film, amely bemutatja a túzok helyzetét, életét, a túzokkal kapcsolatos természetvédelmi feladatokat, problémákat. A filmben be kell mutatni a LIFE-program kapcsán tett intézkedéseket, védelmi munkákat is.
A túzok példáján keresztül be kell mutatni a társadalom és a természetvédelem kapcsolatát.
A film a túzok programon keresztül említi Magyarország természeti gazdagságát, helyzetét Európában, az Európai Unióban.
A film széles társadalmi réteget céloz meg. Célja, hogy az embereket megismertesse a túzokkal, az adott faj védelmének fontosságával, jelentőségével.
A film mondanivalója összhangba kell, lennie a LIFE túzokvédelmi program eredményeivel, kommunikációs stratégiájával.
Értékeljük az újszerű ötleteket, érdekes, izgalmas megoldásokat.

2. 15 perces tájékoztató film a túzok védelméről vadászok részére
Ismeretterjesztő alkotás, amely a túzokkal kapcsolatos védelmi feladatok bemutatásán túl kiemelt célcsoportként kezeli a vadászokat, bemutatja a túzokvédelem szempontjából fontos vadászati teendőket, a túzokkal kapcsolatos vadászati, vadgazdálkodási problémákat.
A film szerkezete – egyeztetve a LIFE-program vezetőivel – alkalmassá teszi arra, hogy előadásokon prezentációs céllal is használható legyen.
A film mondanivalója összhangba kell, hogy legyen a LIFE-program eredményeivel, kommunikációs stratégiájával.


3. 15 perces tájékoztató film földtulajdonosok, gazdálkodók részére a túzok védelméről
Mivel a túzok mezőgazdasági területen él, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a természetvédelem, szűkebben a túzokvédelem és a földhasználók kapcsolatára. Hitelesen be kell mutatni a túzok védelmének a fontosságát, a gazdálkodók felelősségét, lehetőségeiket, és konkrét túzokvédelmi teendőit. Olyan ismeretterjesztő alkotást várunk, amely bemutatja, kiemeli a pozitív példákat, motiválja a nézőket annak követésére, és elítéli a negatívumokat, ugyanakkor nem kerüli el a problémák felvetését sem. Következtetéseiben azonban hitet tesz a túzok védelme mellett.
A film szerkezete – egyeztetve a LIFE-program vezetőivel – alkalmassá teszi arra, hogy előadásokon prezentációs céllal is használható legyen.
A film mondanivalója összhangba kell, hogy legyen a LIFE-program eredményeivel, kommunikációs stratégiájával.

Az elkészült filmeket BETA-, DigitBETA-, DV-, miniDV- vagy DVD-hordozón kérjük.

A filmek elkészítésének határideje: 2007. szeptember 30.

A szinopszisokkal támasztott követelmények:
Tartalmazza a pályázó adatait, a pályázó megnevezését, a feldolgozandó témával kapcsolatos filmötletét. Érzékeltesse a megvalósítás képi világát, mutassa be a megvalósításhoz alkalmazandó technikát, a gyártásba bevonandó partnereket és szakértőket, illetve egyéb tárgyi és személyi feltételeket.
Tartalmaznia kell a filmek közzétételével kapcsolatos elképzeléseket, továbbá egy iránymutató költségvetést.

Az elbírálás szempontjai között az újszerű, érdekes ötlet mellett nagy szerepet kap a megvalósíthatóság is, tehát az, hogy a rendelkezésre álló idő és erőforrások alapján a filmötlet kivitelezhető-e.

Egy szinopszis legfeljebb két A/4-es oldal lehet.

A benyújtott szinopszisokat harmadik személynek nem adjuk át!

Információforrások:
www.tuzok.hu
www.natura.2000.hu
www.mme.hu
www.knp.hu


A pályázatok (bemutatkozó anyag + szinopszisok) beérkezésének határideje: 2007. február 21. szerda

A pályázatokat postai úton az alábbi címre kell elküldeni:
Magyar Madártani Egyesület
1121 Budapest, Költő u. 21.
A borítékra írják rá: Túzok

Kapcsolat: Márta Krisztina
Telefon: 1/391-1771
E-mail: marta.kriszta@mme.hu

Sáv bezárása