Ugrás a tartalomhoz
LIFE
Pályázat

Természetvédelmi témájú LIFE pályázatok önerő-támogatása

2017.07.07.
Az Földművelésügyi Minisztérium szakmai támogatónyilatkozat (A8), illetve társfinanszírozói (A6) adatlap kitöltése révén biztosítja a LIFE Programban pályázókat a tervezett projektjük támogathatóságáról.
Kik nyújthatnak be Támogatási Kérelmet LIFE önerő-támogatásra?

LIFE önerő-támogatásra olyan magyarországi szervezetek nyújthatnak be Támogatási Kérelmet, amelyek a LIFE Környezetvédelmi alprogram „Természet és bioperzitás”, valamint „Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás” kiemelt terület keretében természetvédelmi témájú hagyományos pályázat benyújtását tervezik az Európai Bizottság Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynöksége (a továbbiakban: EASME) felé.

 

A LIFE önerő-támogatási alapból, csak a magyarországi partnerek önrészének egy meghatározott része finanszírozható, külföldi partnerek önerejének támogatására ezen alap nem nyújt lehetőséget.

 

A támogatásra jogosultak körét a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet határozza meg (pl. nemzeti park igazgatóságok, költségvetési szervek, civil szervezetek, stb.)

 

Támogatás mértéke:

A Tárca minden évben az adott költségvetési évre rendelkezésre álló keretösszeg erejéig ítélhet meg támogatási összeget a hagyományos LIFE projektek támogatására.

 

A miniszteri társfinanszírozói nyilatkozatok kiadására vonatkozó döntések meghozatala a beérkező projekttervek szakmai tartalma és a rendelkezésre álló forráskeret együttes figyelembevételével történik.

 

Irányadó szempont a támogatás odaítélésénél:

A támogatás odaítélésénél az irányadó szempont az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai céljainak, a LIFE program célkitűzéseinek, illetve a nemzeti szakpolitikai céloknak való megfelelés.

 

Támogatás feltétele, tartalmi követelmények:

A szakmai szempontú véleményezéshez az önerő támogatást igénylőnek 2017. augusztus 3-ig a környezetügyért felelős helyettes államtitkárnak címezve az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

 

A) a támogatási kérelemhez szükséges 16/2015. (IX. 30.) FM utasítás 53. § (1) bekezdése szerint előkészített dokumentumok:

  • a kérelmező neve, székhelye, adószáma, bírósági bejegyző okirat száma, bankszámlaszáma,
  • a kérelmező szakmai tevékenységének rövid bemutatása,
  • a támogatással elérni kívánt cél, feladat egyértelmű és kellően részletes meghatározása, a megvalósítás leírása ütemezéssel együtt és felelős megnevezésével,
  • részletes költségterv, amely tartalmazza a megvalósítani kívánt feladat, elérni kívánt cél teljesítéséhez szükséges összköltséget, részletezve a saját forrás, egyéb forrás vagy támogatás felhasználásának, valamint az igényelt támogatás felhasználásának összegét, továbbá az igényelt támogatás felhasználásának időbeli ütemezését,*
  • a finanszírozás módja, figyelemmel az Ávr. 87. §-ában foglaltakra,
  • igény esetén a támogatási előleg összege, százalékos aránya és
  • a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy visszaigényli-e a támogatás terhére elszámolandó számlák áfatartalmát vagy nem.

B) részletes pályázati anyag

 

C) egyoldalas összefoglaló a LIFE pályázatról.

 

*: Az igényelt támogatást kérjük forintban és euróban is feltüntetni.

 

Az egyedi támogatási igénnyel kapcsolatos döntésről a miniszteri döntést követően küldünk tájékoztatást a LIFE pályázatok beadási határideje (2017. szeptember 14.) előtt.

 

A „Természet és bioperzitás” pályázatokhoz kapcsolódó szakmai támogatónyilatkozat (A8) igényléséhez is a fenti határidő (augusztus 3.) az irányadó.

Sáv bezárása