magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Önkormányzatok » A helyi jelentőségű védett természeti területeket érintő önkormányzati feladatok
A helyi jelentőségű védett természeti területeket érintő önkormányzati feladatok
 
 
A megyei önkormányzatok feladatai
 
  A megyei önkormányzatok fő feladata a helyi védett területekkel kapcsolatos települési önkormányzati feladatok összehangolása, amelyeket a Tvt. részletesen szabályoz. Ezek szerint a megyei önkormányzat javaslatot tesz a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra, a települési önkormányzat felkérése alapján részt vesz a helyi védetté nyilvánítás előkészítésében, elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét, valamint megállapodást köthet a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása érdekében a települési önkormányzatokkal vagy ilyen célra társulást hozhat létre.
 
 
A települési önkormányzatok feladatai
 
  A települési önkormányzat helyi jelentőségű védett természeti területekhez kötődő feladatai kapcsán ki kell emelni, hogy a védetté nyilvánító önkormányzat köteles gondoskodni a védett természeti terület fenntartásáról, természeti állapotának fejlesztéséről és őrzéséről. Emellett bármely települési önkormányzat a természet védelmének helyi-területi feladatai ellátására környezetvédelmi alapjában természetvédelmi célokat szolgáló részt hozhat létre. Például azért is hasznos lehet ilyet létrehozni, mert ebbe az alapba folyik be egyebek mellett a természetvédelmi bírságok kiszabásából keletkező bevétel is. Ha pedig az önkormányzat nem rendelkezik környezetvédelmi alappal, a bírságolásból származó bevétel az állami központi költségvetést illeti. További lehetősége a települési, illetve a fővárosi önkormányzatnak, hogy – az erről szóló külön törvény rendelkezései szerint – a helyi védett természeti területek védelme érdekében önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot működtessen.
 
  A Tvt. várható módosítását követően, a Tvt. 68. § új (6b) bekezdése alapján az olyan helyi jelentőségű védett természeti terület eladása esetén, amely nem minősül a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott földnek, az államot megillető elővásárlási jogot követő sorrendben a települési önkormányzatot illeti meg az elővásárlási jog. – a Tvt. ezen módosításai előreláthatóan 2015. második negyedévében fognak hatályba lépni.

  A települési önkormányzatok – fővárosban a fővárosi önkormányzat – fontos feladata, hogy az illetékességi területén található helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására tervet készítsen. A tervnek az országos és regionális tervekkel összhangban kell lennie. A tervet a települési önkormányzat képviselő-testülete (a fővárosban és a megyei jogú városokban a közgyűlés) rendelettel fogadja el.
  A tervek előterjesztéséhez a működési területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság előzetes véleménye szükséges, illetve az elfogadott önkormányzati természetvédelmi terv egy példányát is meg kell küldeni az érintett igazgatóságnak.

  További feladatként rögzíti a Tvt., hogy a természetvédelmi hatóság eljárásához szükséges adatokat valamennyi önkormányzati szervezet köteles az eljáró hatóság rendelkezésére bocsátani.
   
 
2017. 07. 12. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design