magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Természetvédelem az EU-ban » LIFE program
LIFE program
 

LIFE program 2014-2020

A LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement) az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz, amelyet 1992-ben hoztak létre. A LIFE program 2007-ben részben átalakult, és 2013-ig LIFE+ program néven valósult meg.
 
A 2014-2020 európai uniós pénzügyi időszakra vonatkozó, megújult LIFE programról szóló 1293/2013/EU rendelet 2014. január 1-én lépett hatályba. A teljes LIFE program összköltségvetése a hét évre 3,4 Mrd euró. A rendelet több újdonságot és változást eredményez a LIFE+ programhoz képest.
Az egyik fő újdonság, hogy a program két, külön költségvetéssel rendelkező alprogramból áll.
A LIFE Környezetvédelem alprogramra 2 592,5 millió euró, a LIFE Éghajlat-politika alprogramra 864,2 millió euró hétéves pénzügyi keretet határoz meg a rendelet. További új elem, hogy terveket, stratégiákat, illetve programokat megvalósító, nagyléptékű, ún. integrált projektekre is lehet pályázni.
 
A LIFE Környezetvédelem alprogramban három területen pályázhatnak az érdeklődők: „Természet és biodiverzitás”, „Környezet és erőforrás-hatékonyság", valamint „Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás”.
A LIFE Környezetvédelem alprogramon belül a költségvetés min. 55%-a a Természet és biológiai sokféleség területre fordítódik, mely kiemelt terület fő célja a korábbiakhoz hasonlóan a madárvédelmi irányelv (2009/147/EK) és az élőhelyvédelmi irányelv 92/43/EGK) végrehajtásának, különösen a Natura 2000 hálózat megvalósításának elősegítése, kiemelt tekintettel a tagállamok priorizált intézkedési terveire. Emellett kiemelt cél a biológiai sokféleség megőrzéséről szóló, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia végrehajtásának támogatása.
 
LIFE program a LIFE Természet és Biodiverzitás pályázatok esetén  a  2018-2020 időszakban is a projektek költségvetésének maximum 60%-át, a LIFE Környezetvédelmi Irányítás és Tájékoztatás pályázatok esetén maximum 55%-át biztosítja.

 A „LIFE-Természet” pályázatok esetén kivételesen ez az arány a 75%-ot is elérheti: az élőhelyvédelmi irányelv szerint kiemelt jelentőségű élőhelyek vagy fajok, illetve - a madárvédelmi irányelv alapján létrejött Ornis Bizottság véleménye alapján - a kipusztulás által veszélyeztetett madárfajok esetében.

 
A LIFE rendelet alapján a Bizottság a tagállamok bevonásával többéves munkaprogramokat készít.
A 2014–2017. évi többéves munkaprogramjának elfogadására 2014. március 19-én került sor. A munkaprogram tartalmazza többek között a finanszírozási típusok és kiemelt területek közötti költségelosztást, bírálati kritériumokat, valamint a „hagyományos” projektekre vonatkozó kiemelt projekttémákat.

A LIFE Program 2018-2020-as többéves munkaprogramját 2018.02.13-án fogadták el.

 

A természetvédelem területén pályázóknak összeállított útmutató: LIFE Természetvédelmi Kisokos

A LIFE Természetvédelmi Kisokosban az alábbi témakörökről olvashatnak:

• Az Európai Unió legfontosabb természetvédelmi célkitűzései

• A LIFE Környezetvédelem alprogram kiemelt területei
• A LIFE Környezetvédelem alprogram Természet és biodiverzitás kiemelt területének célkitűzései
• A LIFE Környezetvédelem alprogram Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás kiemelt területének célkitűzései
• Kétlépcsős pályázatbenyújtási eljárás 2018-tól
• A LIFE pályázat és koncepció 2018. évtől érvényes értékelési szempontjai
• A nemzeti önerő-támogatási alap
• Egyéb fontos információk
• Határidők, európai uniós és hazai „LIFE” események összegzése
• LIFE Természetvédelmi Csapat elérhetőségei
 
 
LIFE pályázatok önerő-támogatása

A Kormány továbbra is támogatni kívánja azon magyarországi szervezeteket, amelyek – akár koordináló, akár társult kedvezményezettként – LIFE pályázatot nyújtanak be. Ennek érdekében jött létre 2017-ben a nemzeti önerő-támogatási alap, amely lehetőséget biztosít LIFE projektek önerejének támogatására. Az önerő-támogatás igénylésének menetéről bővebb információt itt olvashatnak:

http://www.lifepalyazatok.eu/onero-tamogatas.html

Pályázati felhívás és bírálat

A pályázati felhívás évente jelenik meg az Európai Bizottság által létrehozott EASME ügynökség honlapján:

https://ec.europa.eu/easme/en/life

A pályázatokat az EASME bírálja el.

 

 Határidők, európai uniós és hazai „LIFE” események összegzése:

2019

április 4.

2019. évi LIFE pályázati kiírások megjelenése az EASME LIFE honlapján

április 16.

LIFE Információs Nap - Budapest

április 30.

LIFE Information & Networking Day - Brüsszel

június 12.

Önerő támogatási kérelem benyújtása az Agrárminisztérium részére

június 19. 16:00

Koncepciók benyújtása az EASME részére – Kérjük, szíveskedjenek az eProposal felületen olvasói hozzáférést biztosítani a nemzeti kapcsolattartóknak (NCP).

október

Koncepciók eredménye - A sikeres koncepciók benyújtóit felkéri az EASME a teljes pályázati anyag kidolgozására.

2020

január

Pályázat benyújtása az Agrárminisztérium részére - szakmai támogató-, és társfinanszírozói nyilatkozatok igényléséhez

február

Teljes pályázati anyag benyújtása az EASME részére

február-június

Pályázat elbírálása, tisztázó kérdések. Az EASME-tól jövő kérdések megválaszolása és a pályázók értesítése az értékelés eredményéről. 

július

Támogatói szerződés megkötése

szeptember 1.

Megvalósítás kezdőnapja (legkorábban)

 

 A LIFE programot bemutató, magyar nyelvű weboldal:

 
 
Jogi háttér
- az Európai Parlament és Tanács 1293/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
- a Bizottság végrehajtási határozata (2014. március 19.) a LIFE program 2014–2017. évi többéves munkaprogramjának elfogadásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (2014/203/EU)
- a Bizottság végrehajtási határozata (2018. február 12.) a LIFE program 2018–2020. évi többéves munkaprogramjának elfogadásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (2018/210/EU)
 
 

 
A LIFE Természet és Biodiverzitás pályázattal kapcsolatos kérdéseket az alábbi címre küldheti:
 
 
 
LIFE nemzeti kapcsolattartók elérhetősége:
  • LIFE Környezetvédelem alprogram:
LIFE Természet és Biodiverzitás
Érdiné dr. Szekeres Rozália/Sashalmi Éva
Agrárminisztérium, Természetmegőrzési Főosztály
Kossuth L. tér 11.
1055 Budapest
Tel: +36 1 795-2398, +36 1 896-3149
 
 
LIFE Környezet és erőforrás-hatékonyság
Szijártó Ágnes
Agrárminisztérium, Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály
Kossuth L. tér 11.
1055 Budapest
Tel: +36 1 795-5763
 
LIFE Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás
 
Természetvédelmi témák:
Érdiné dr. Szekeres Rozália/Sashalmi Éva
Agrárminisztérium, Természetmegőrzési Főosztály
Kossuth L. tér 11
1055 Budapest
Tel: +36 1 795-2398, +36 1 795-2403
 
Környezetvédelmi témák:
Szijártó Ágnes
Agrárminisztérium, Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály
Kossuth L. tér 11.
1055 Budapest
Tel: +36 1 795-5763
 
  • LIFE Éghajlat-politika alprogram:
 
Kovács Barbara
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Klímapolitikai Főosztály
Iskola u. 13.
1011 Budapest
Telefon: +36-1-896-3129
 

 
Magyarország részvétele a LIFE/LIFE+ programban
Hazánk a LIFE programban 2001 óta vesz részt, azóta számos természetvédelmi és környezetvédelmi projektünket támogatja az Európai Unió. A LIFE természetvédelmi pályázatok keretében jelentős léptékű élőhely-rekonstrukciók és fajmegőrzési programok valósultak meg.
 
A 2000-2006 időszakban 16 Magyarország által benyújtott természetvédelmi pályázat összesen 12,8 millió euró támogatást kapott.
 
2007-2013 pénzügyi időszak során 18 magyar LIFE+ „Természet és Biodiverzitás” pályázat volt sikeres összesen közel 39,2 millió euró támogatással. A 18 projekt egyike a LIFE+ „Biodiverzitás” komponensbe tartozik, amelyre kevés példa van uniós szinten, míg a többi a LIFE+ „Természet” elemben nyert el támogatást.

2014-ben első alkalommal hazai kommunikációs LIFE projektek is kaptak összesen több mint 1 millió euró támogatást, az erdők biodiverzitásának megőrzése és erdőtűz-megelőzés témában.

Az Európai Bizottság LIFE kapacitásépítési pályázati felhívásán hazánk projektje, a LIFE kapacitásépítés Magyarországon (LIFE14 CAP/HU/000010) sikeresen szerepelt, így a Bizottság 2015. december 16-án Támogatási Szerződést (Grant Agreement LIFE14 CAP/HU/000010 – LIFE Cap HUN) kötött az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) jogelődjével, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. A projekt megvalósításának érdekében az ITM, az Agrárminisztérium és a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 2016. január 21-én hozta létre a 2018 végéig működő LIFE Konzorciumot.

 
A projekt fő célja volt, hogy Magyarország minél sikeresebben vegyen részt a LIFE program megvalósításában. Ennek érdekében az alábbi fő tevékenységek valósultak meg:
  • 3 db potenciális pályázókat támogató csoport létrehozása a konzorciumi partnereknél;
  • A www.lifepalyazatok.eu honlap létrehozása;
  • A honlapról elérhető LIFE adatbázis és partnerkereső létrehozása;
  • A LIFE pályázati felhívások fordítása magyar nyelvre;
  • Tematikus képzések szervezése az érdeklődők számára;
  • Külföldi tanulmányutakon való részvétel a LIFE programban lehetőségeinek kiaknázásában kiemelkedően sikeres nemzetek legjobb gyakorlatainak megismerése érdekében;
  • Általános és pénzügyi helpdesk szolgáltatás;
  • Hatástanulmány készítése.
  

A 2014-2020 pénzügyi időszak során ezidáig 3 hazai koordinálású LIFE Természet és Biodiverzitás pályázat kapott összesen 5,6 millió euró támogatást.

Emellett a magyarországi beadású pályázatok mellett több külföldi koordinálású projektben vesznek részt hazai szervezetek.

 
A hazai koordinálású LIFE projektek főbb adatai megtalálhatóak a folyamatosan bővülő Magyar LIFE adatbázisban, mely a következő linkről érhető el:

http://lifepalyazatok.eu/magyar-life-adatbazis.html

 
További információ a LIFE programról:
 
   
 
2019. 05. 16. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design