magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Természetvédelem az EU-ban » LIFE program
LIFE program
 

LIFE program 2014-2020

A LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement) az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz, amelyet 1992-ben hoztak létre. A LIFE program 2007-ben részben átalakult, és 2013-ig LIFE+ program néven valósult meg.
 
A 2014-2020 európai uniós pénzügyi időszakra vonatkozó, megújult LIFE programról szóló 1293/2013/EU rendelet 2014. január 1-én lépett hatályba. A teljes LIFE program összköltségvetése a hét évre 3,4 Mrd euró. A rendelet több újdonságot és változást eredményez a LIFE+ programhoz képest.
Az egyik fő újdonság, hogy a program két, külön költségvetéssel rendelkező alprogramból áll.
A LIFE Környezetvédelem alprogramra 2 592,5 millió euró, a LIFE Éghajlat-politika alprogramra 864,2 millió euró hétéves pénzügyi keretet határoz meg a rendelet. További új elem, hogy terveket, stratégiákat, illetve programokat megvalósító, nagyléptékű, ún. integrált projektekre is lehet pályázni.
 
A LIFE Környezetvédelem alprogramban három területen pályázhatnak az érdeklődők: „Természet és biodiverzitás”, „Környezet és erőforrás-hatékonyság", valamint „Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás”.
A LIFE Környezetvédelem alprogramon belül a költségvetés min. 55%-a a Természet és biológiai sokféleség területre fordítódik, mely kiemelt terület fő célja a korábbiakhoz hasonlóan a madárvédelmi irányelv (2009/147/EK) és az élőhelyvédelmi irányelv 92/43/EGK) végrehajtásának, különösen a Natura 2000 hálózat megvalósításának elősegítése, kiemelt tekintettel a tagállamok priorizált intézkedési terveire. Emellett kiemelt cél a biológiai sokféleség megőrzéséről szóló, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia végrehajtásának támogatása.
 
LIFE program a LIFE Természet és Biodiverzitás pályázatok esetén  a  2018-2020 időszakban is a projektek költségvetésének maximum 60%-át, a LIFE Környezetvédelmi Irányítás és Tájékoztatás pályázatok esetén maximum 55%-át biztosítja.

 A „LIFE-Természet” pályázatok esetén kivételesen ez az arány a 75%-ot is elérheti: az élőhelyvédelmi irányelv szerint kiemelt jelentőségű élőhelyek vagy fajok, illetve - a madárvédelmi irányelv alapján létrejött Ornis Bizottság véleménye alapján - a kipusztulás által veszélyeztetett madárfajok esetében.

 
A LIFE rendelet alapján a Bizottság a tagállamok bevonásával többéves munkaprogramokat készít.
A 2014–2017. évi többéves munkaprogramjának elfogadására 2014. március 19-én került sor. A munkaprogram tartalmazza többek között a finanszírozási típusok és kiemelt területek közötti költségelosztást, bírálati kritériumokat, valamint a „hagyományos” projektekre vonatkozó kiemelt projekttémákat.

A LIFE Program 2018-2020-as többéves munkaprogramját 2018.02.13-án fogadták el.

 

A természetvédelem területén pályázóknak összeállított útmutató: LIFE Természetvédelmi Kisokos

A LIFE Természetvédelmi Kisokosban az alábbi témakörökről olvashatnak:

• Az Európai Unió legfontosabb természetvédelmi célkitűzései

• A LIFE Környezetvédelem alprogram kiemelt területei
• A LIFE Környezetvédelem alprogram Természet és biodiverzitás kiemelt területének célkitűzései
• A LIFE Környezetvédelem alprogram Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás kiemelt területének célkitűzései
• Kétlépcsős pályázatbenyújtási eljárás 2018-tól
• A LIFE pályázat és koncepció 2018. évtől érvényes értékelési szempontjai
• A nemzeti önerő-támogatási alap
• Egyéb fontos információk
• Határidők, európai uniós és hazai „LIFE” események összegzése
• LIFE Természetvédelmi Csapat elérhetőségei
 
LIFE pályázatok önerő-támogatása

A Kormány továbbra is támogatni kívánja azon magyarországi szervezeteket, amelyek – akár koordináló, akár társult kedvezményezettként – LIFE pályázatot nyújtanak be. Ennek érdekében jött létre 2017-ben a nemzeti önerő-támogatási alap, amely lehetőséget biztosít LIFE projektek önerejének támogatására.

Önerő-támogatás a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 24/2015. (V. 26.) FM rendelet alapján a következő szervezeteknek adható:

1. költségvetési szerv
2. megfelelő minősítésű természetvédő
   2.1. civil szervezet 
   2.2. közalapítvány
   2.3. gazdasági társaság
3. nemzeti park igazgatóság

  Az Agrárminisztérium minden évben az adott költségvetési évre rendelkezésre álló keretösszeg erejéig ítéli meg a támogatási összeget. 

Az önerő-támogatási kérelem benyújtása a természetvédelmi témájú pályázatok esetén az alábbiak szerint történik:

1.    lépcső: Koncepció benyújtása

A természetvédelmi témájú pályázatok támogatási kérelmét az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztály vezetőjének, Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető asszonynak címezve kell megküldeni elektronikus úton a lifenature@am.gov.hu email címre az alábbi dokumentumokkal együtt:

A) támogatási kérelem, amely tartalmazza a kérelmező szervezet adatait (a kérelmező neve, székhelye, adószáma, képviseletre jogosultja), valamint a kért összeget éves lebontásban,

B) egyoldalas magyar nyelvű összefoglaló;

C) biztosítva a koncepció-láthatóság beállítását az NCP számára az eProposal rendszerben.

Határidő: június 12.

 

Az önerő-támogatás igénylésének menetéről bővebb információt itt olvashatnak:

http://www.lifepalyazatok.eu/onero-tamogatas.html

Pályázati felhívás és bírálat

A pályázati felhívás évente jelenik meg az Európai Bizottság által létrehozott EASME ügynökség honlapján:

https://ec.europa.eu/easme/en/life

A pályázatokat az EASME bírálja el.

 

 Határidők, európai uniós és hazai „LIFE” események összegzése:

2019

április 4.

2019. évi LIFE pályázati kiírások megjelenése az EASME LIFE honlapján

április 16.

LIFE Információs Nap - Budapest

április 30.

LIFE Information & Networking Day - Brüsszel

június 12.

Önerő támogatási kérelem benyújtása az Agrárminisztérium részére

június 19. 16:00

Koncepciók benyújtása az EASME részére – Kérjük, szíveskedjenek az eProposal felületen olvasói hozzáférést biztosítani a nemzeti kapcsolattartóknak (NCP).

október

Koncepciók eredménye - A sikeres koncepciók benyújtóit felkéri az EASME a teljes pályázati anyag kidolgozására.

2020

január

Pályázat benyújtása az Agrárminisztérium részére - szakmai támogató-, és társfinanszírozói nyilatkozatok igényléséhez

február

Teljes pályázati anyag benyújtása az EASME részére

február-június

Pályázat elbírálása, tisztázó kérdések. Az EASME-tól jövő kérdések megválaszolása és a pályázók értesítése az értékelés eredményéről. 

július

Támogatói szerződés megkötése

szeptember 1.

Megvalósítás kezdőnapja (legkorábban)

 

 A LIFE programot bemutató, magyar nyelvű weboldal:

 
 
Jogi háttér
- az Európai Parlament és Tanács 1293/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
- a Bizottság végrehajtási határozata (2014. március 19.) a LIFE program 2014–2017. évi többéves munkaprogramjának elfogadásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (2014/203/EU)
- a Bizottság végrehajtási határozata (2018. február 12.) a LIFE program 2018–2020. évi többéves munkaprogramjának elfogadásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (2018/210/EU)
 
 

 
A LIFE Természet és Biodiverzitás pályázattal kapcsolatos kérdéseket az alábbi címre küldheti:
 
 
 
LIFE nemzeti kapcsolattartók elérhetősége:
  • LIFE Környezetvédelem alprogram:
LIFE Természet és Biodiverzitás
Érdiné dr. Szekeres Rozália/Sashalmi Éva
Agrárminisztérium, Természetmegőrzési Főosztály
Kossuth L. tér 11.
1055 Budapest
Tel: +36 1 795-2398, +36 1 896-3149
 
 
LIFE Környezet és erőforrás-hatékonyság
Szijártó Ágnes
Agrárminisztérium, Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály
Kossuth L. tér 11.
1055 Budapest
Tel: +36 1 795-5763
 
LIFE Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás
 
Természetvédelmi témák:
Érdiné dr. Szekeres Rozália/Sashalmi Éva
Agrárminisztérium, Természetmegőrzési Főosztály
Kossuth L. tér 11
1055 Budapest
Tel: +36 1 795-2398, +36 1 795-2403
 
Környezetvédelmi témák:
Szijártó Ágnes
Agrárminisztérium, Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály
Kossuth L. tér 11.
1055 Budapest
Tel: +36 1 795-5763
 
  • LIFE Éghajlat-politika alprogram:
 
Kovács Barbara
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Klímapolitikai Főosztály
Iskola u. 13.
1011 Budapest
Telefon: +36-1-896-3129
 

 
Magyarország részvétele a LIFE/LIFE+ programban
Hazánk a LIFE programban 2001 óta vesz részt, azóta számos természetvédelmi és környezetvédelmi projektünket támogatja az Európai Unió. A LIFE természetvédelmi pályázatok keretében jelentős léptékű élőhely-rekonstrukciók és fajmegőrzési programok valósultak meg.
 
A 2000-2006 időszakban 16 Magyarország által benyújtott természetvédelmi pályázat összesen 12,8 millió euró támogatást kapott.
 
2007-2013 pénzügyi időszak során 18 magyar LIFE+ „Természet és Biodiverzitás” pályázat volt sikeres összesen közel 39,2 millió euró támogatással. A 18 projekt egyike a LIFE+ „Biodiverzitás” komponensbe tartozik, amelyre kevés példa van uniós szinten, míg a többi a LIFE+ „Természet” elemben nyert el támogatást.

2014-ben első alkalommal hazai kommunikációs LIFE projektek is kaptak összesen több mint 1 millió euró támogatást, az erdők biodiverzitásának megőrzése és erdőtűz-megelőzés témában.

Az Európai Bizottság LIFE kapacitásépítési pályázati felhívásán hazánk projektje, a LIFE kapacitásépítés Magyarországon (LIFE14 CAP/HU/000010) sikeresen szerepelt, így a Bizottság 2015. december 16-án Támogatási Szerződést (Grant Agreement LIFE14 CAP/HU/000010 – LIFE Cap HUN) kötött az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) jogelődjével, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. A projekt megvalósításának érdekében az ITM, az Agrárminisztérium és a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 2016. január 21-én hozta létre a 2018 végéig működő LIFE Konzorciumot.

 
A projekt fő célja volt, hogy Magyarország minél sikeresebben vegyen részt a LIFE program megvalósításában. Ennek érdekében az alábbi fő tevékenységek valósultak meg:
  • 3 db potenciális pályázókat támogató csoport létrehozása a konzorciumi partnereknél;
  • A www.lifepalyazatok.eu honlap létrehozása;
  • A honlapról elérhető LIFE adatbázis és partnerkereső létrehozása;
  • A LIFE pályázati felhívások fordítása magyar nyelvre;
  • Tematikus képzések szervezése az érdeklődők számára;
  • Külföldi tanulmányutakon való részvétel a LIFE programban lehetőségeinek kiaknázásában kiemelkedően sikeres nemzetek legjobb gyakorlatainak megismerése érdekében;
  • Általános és pénzügyi helpdesk szolgáltatás;
  • Hatástanulmány készítése.
  

A 2014-2020 pénzügyi időszak során ezidáig 3 hazai koordinálású LIFE Természet és Biodiverzitás pályázat kapott összesen 5,6 millió euró támogatást.

Emellett a magyarországi beadású pályázatok mellett több külföldi koordinálású projektben vesznek részt hazai szervezetek.

 
A hazai koordinálású LIFE projektek főbb adatai megtalálhatóak a folyamatosan bővülő Magyar LIFE adatbázisban, mely a következő linkről érhető el:

http://lifepalyazatok.eu/magyar-life-adatbazis.html

 
További információ a LIFE programról:
 
   
 
2019. 06. 05. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design