magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

» Természetvédelem az EU-ban » LIFE program
LIFE program
 

LIFE program 2014-2020

A LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement) az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz, amelyet 1992-ben hoztak létre. A 2014-2020 európai uniós pénzügyi időszakra vonatkozó, megújult LIFE programról szóló 1293/2013/EU rendelet 2014. január 1-én lépett hatályba. A teljes LIFE program összköltségvetése a hét évre 3,4 Mrd euró. A rendelet több újdonságot és változást eredményezett a LIFE+ programhoz képest.
 
Az egyik fő újdonság, hogy a program két, külön költségvetéssel rendelkező alprogramból áll. A LIFE Környezetvédelem alprogramra 2 592,5 millió euró, a LIFE Éghajlat-politika alprogramra 864,2 millió euró hétéves pénzügyi keretet határoz meg a rendelet. További új elem, hogy terveket, stratégiákat, illetve programokat megvalósító, nagyléptékű, ún. integrált projektekre is lehet pályázni.
 
A LIFE Környezetvédelem alprogramban három területen pályázhatnak az érdeklődők: „Természet és biodiverzitás”, „Környezet és erőforrás-hatékonyság", valamint „Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás”.
A LIFE Környezetvédelem alprogramon belül a költségvetés min. 55%-a a Természet és biodiverzitás területre fordítódik, mely kiemelt terület fő célja a korábbiakhoz hasonlóan a madárvédelmi irányelv (2009/147/EK) és az élőhelyvédelmi irányelv 92/43/EGK) végrehajtásának, különösen a Natura 2000 hálózat megvalósításának elősegítése, kiemelt tekintettel a tagállamok priorizált intézkedési terveire. Emellett kiemelt cél a biológiai sokféleség megőrzéséről szóló, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia végrehajtásának támogatása.
 
LIFE program a LIFE Természet és biodiverzitás pályázatok esetén  a  2018-2020 időszakban is a projektek költségvetésének maximum 60%-át, a LIFE Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás pályázatok esetén maximum 55%-át biztosítja.

 A „LIFE-Természet” pályázatok esetén kivételesen ez az arány a 75%-ot is elérheti: az élőhelyvédelmi irányelv szerint kiemelt jelentőségű élőhelyek vagy fajok, illetve - a madárvédelmi irányelv alapján létrejött Ornis Bizottság véleménye alapján - a kipusztulás által veszélyeztetett madárfajok esetében.

A LIFE rendelet alapján a Bizottság a tagállamok bevonásával többéves munkaprogramokat készít.
A 2014–2017. évi többéves munkaprogramjának elfogadására 2014. március 19-én került sor. A munkaprogram tartalmazza többek között a finanszírozási típusok és kiemelt területek közötti költségelosztást, bírálati kritériumokat, valamint a „hagyományos” projektekre vonatkozó kiemelt projekttémákat.

A LIFE Program 2018-2020-as többéves munkaprogramját 2018.02.13-án fogadták el.

A pályázati felhívás évente jelenik meg az Európai Bizottság által létrehozott Európai Bizottság Kis- és Középvállalkozások Végrehajtó Ügynöksége (EASME) honlapján: https://ec.europa.eu/easme/en/life

A pályázatokat az EASME bírálja el.
 
 
2020. évi LIFE pályázati felhívás
 
2020. április 2-án jelent meg a 2014-2020 időszak utolsó LIFE pályázati felhívása. A pályázati felhívások elérhetőek az Európai Bizottság LIFE honlapján: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
Az új felhívással kapcsolatos, valamint a kifejezetten természetvédelmi témájú pályázatokra vonatkozó fontosabb információkat a LIFE Természetvédelmi Kisokos című tájékoztató anyagunkban foglaltuk össze.
 
A LIFE Természetvédelmi Kisokosban az alábbi témakörökről olvashatnak:
 
Aktuális, a 2020. évi pályázatbenyújtással kapcsolatos információk:
• A 2020. évi pályázati felhívás újdonságai
• Fontos természetvédelmi információk
• Nemzeti önerő-támogatási alap 
• Határidők, „LIFE” események összegzése
• LIFE Természetvédelmi Csapat elérhetőségei
 
Általános információk a 2018-2020. időszak többéves munkaprogramja alapján:
• Az Európai Unió legfontosabb természetvédelmi célkitűzései
• A LIFE Környezetvédelem alprogram kiemelt területei
• A LIFE Környezetvédelem alprogram 2018-2020. időszakra vonatkozó természetvédelmi projekttémái a Természet és biodiverzitás kiemelt terület és a Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás kiemelt terület esetén (utóbbi már csak 2020-ban pályázható! 2021-től megszűnik)
• Kétlépcsős pályázatbenyújtási eljárás
• A LIFE pályázat és koncepció 2018. évtől érvényes értékelési szempontjai. A koncepciók értékelésének főbb tanulságai az EASME tapasztalatai alapján.
 
A környezetvédelem és az éghajlat-politika szakterület esetén is készültek kisokosok, melyek a következő holnapon érhetők el: https://lifepalyazatok.eu/megjelentek-a-2020-evi-life-palyazati-felh-vasok.html
 

Az új pénzügyi részletszabályokat az aktualizált pénzügyi és adminisztratív útmutató tartalmazza, mely az alábbi honlapon érhető el:

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_annex_x_financial_administrative_guidelines.pdf

Az április 30-i, EASME által tartott virtuális LIFE Információs Nap előadásai letölthetők az alábbi oldalról:

 
 A 2020. évi pályázati ciklus második szakaszának ütemezése:

2021

január 18.

LIFE pályázati anyag tervezetének benyújtása az Agrárminisztérium részére - szakmai támogató-, és társfinanszírozói nyilatkozatok igényléséhez*

február 15.

Teljes LIFE pályázati anyag benyújtása az EASME részére

február-június

Pályázat elbírálása, tisztázó kérdések. Az EASME-tól jövő kérdések megválaszolása és a pályázók értesítése az értékelés eredményéről. 

július

Támogatói szerződés megkötése

szeptember 1.

Megvalósítás kezdőnapja (legkorábban)

 

*: Amennyiben igényt tart tárcánk részéről kiállított szakmai támogatónyilatkozatra (A8 nyomtatvány), valamint társfinanszírozói nyilatkozatra (A6 nyomtatvány), kérjük, hogy 2021. január 18-ig szíveskedjen – Balczó Bertalan helyettes államtitkár úrnak címzett – hivatalos kísérőlevéllel együtt a lifenature@am.gov.hu; tmf@am.gov.hu címekre megküldeni az alábbi dokumentumokat:

 • a kérelmező neve, székhelye, adószáma, bírósági bejegyző okirat száma, bankszámlaszáma;
 • a kérelmező szakmai tevékenységének rövid bemutatása,
 • a részletes pályázati anyag tervezete (óriásfile-küldővel megküldve): kérjük, hogy a pályázati űrlapokat az előzetes véleményezéshez megfelelő részletességgel szíveskedjen kitölteni, különös tekintettel az akciók teljes körű leírására. A hazai határidőre a pályázat magyar nyelvű verziója is elfogadott, elegendő a fordítást az Európai Bizottság által megadott határidőre elvégezni;
 •  egyoldalas, magyar nyelvű összefoglaló a LIFE pályázatról;       
 • az igényelt társfinanszírozás felhasználásának időbeli ütemezése naptári évek szerinti bontásban, euróban és forintban is (az itt elérhető Excel file két munkalapja alapján), szervezetenként;
 • kísérőlevél a pályázatban érintett munkatárs nevét és elérhetőségét megadva.

Minden, a projektben résztvevő és társfinanszírozást igénylő szervezet részéről külön támogatási kérelem benyújtása szükséges. A támogatás időbeli ütemezésénél szükséges figyelembe venni, hogy a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat 2024-ig garantálja a támogatási keretet.

A támogatás megítélésénél fő szempont a beérkező pályázatok szakmai tartalma és a rendelkezésre álló forráskeret.

A pályázással kapcsolatos kérdéseket a lifenature@am.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

 

 A LIFE programot bemutató, magyar nyelvű weboldal:

 
 
Jogi háttér
- az Európai Parlament és Tanács 1293/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
- a Bizottság végrehajtási határozata (2014. március 19.) a LIFE program 2014–2017. évi többéves munkaprogramjának elfogadásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (2014/203/EU)
- a Bizottság végrehajtási határozata (2018. február 12.) a LIFE program 2018–2020. évi többéves munkaprogramjának elfogadásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (2018/210/EU)
 
 

 
A LIFE Természet és biodiverzitás pályázattal kapcsolatos kérdéseket az alábbi címre küldheti:
 
 
 
LIFE nemzeti kapcsolattartók elérhetősége:
 • LIFE Környezetvédelem alprogram:
LIFE Természet és biodiverzitás
Érdiné dr. Szekeres Rozália/Sashalmi Éva
Agrárminisztérium, Természetmegőrzési Főosztály
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
 
 
LIFE Környezet és erőforrás-hatékonyság
Guti András
Agrárminisztérium, Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
 
LIFE Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás
 
Természetvédelmi témák:
Érdiné dr. Szekeres Rozália/Sashalmi Éva
Agrárminisztérium, Természetmegőrzési Főosztály
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11
 
Környezetvédelmi témák:
Guti András
Agrárminisztérium, Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztály
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.
 
 • LIFE Éghajlat-politika alprogram:
 
Kovács Barbara
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Klímapolitikai Főosztály
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
 

 
Magyarország részvétele a LIFE/LIFE+ programban
Hazánk a LIFE programban 2001 óta vesz részt, azóta számos természetvédelmi és környezetvédelmi projektünket támogatja az Európai Unió. A LIFE természetvédelmi pályázatok keretében jelentős léptékű élőhely-rekonstrukciók és fajmegőrzési programok valósultak meg.
 
A 2000-2006 időszakban 16 Magyarország által benyújtott természetvédelmi pályázat összesen 12,8 millió euró támogatást kapott.
 
2007-2013 pénzügyi időszak során 18 magyar LIFE+ „Természet és biodiverzitás” pályázat volt sikeres összesen közel 39,2 millió euró támogatással. A 18 projekt egyike a LIFE+ „Biodiverzitás” komponensbe tartozik, amelyre kevés példa van uniós szinten, míg a többi a LIFE+ „Természet” elemben nyert el támogatást.

2014-ben első alkalommal hazai kommunikációs LIFE projektek is kaptak összesen több mint 1 millió euró támogatást, az erdők biodiverzitásának megőrzése és erdőtűz-megelőzés témában.

Az Európai Bizottság LIFE kapacitásépítési pályázati felhívásán hazánk projektje, a LIFE kapacitásépítés Magyarországon (LIFE14 CAP/HU/000010) sikeresen szerepelt, így a Bizottság 2015. december 16-án Támogatási Szerződést (Grant Agreement LIFE14 CAP/HU/000010 – LIFE Cap HUN) kötött az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) jogelődjével, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. A projekt megvalósításának érdekében az ITM, az Agrárminisztérium és a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 2016. január 21-én hozta létre a 2018 végéig működő LIFE Konzorciumot.

 
A projekt fő célja volt, hogy Magyarország minél sikeresebben vegyen részt a LIFE program megvalósításában. Ennek érdekében az alábbi fő tevékenységek valósultak meg:
 • 3 db potenciális pályázókat támogató csoport létrehozása a konzorciumi partnereknél;
 • A www.lifepalyazatok.eu honlap létrehozása;
 • A honlapról elérhető LIFE adatbázis és partnerkereső létrehozása;
 • A LIFE pályázati felhívások fordítása magyar nyelvre;
 • Tematikus képzések szervezése az érdeklődők számára;
 • Külföldi tanulmányutakon való részvétel a LIFE programban lehetőségeinek kiaknázásában kiemelkedően sikeres nemzetek legjobb gyakorlatainak megismerése érdekében;
 • Általános és pénzügyi helpdesk szolgáltatás;
 • Hatástanulmány készítése.
  

A 2014-2020 pénzügyi időszak során ezidáig 4 hazai koordinálású LIFE Természet és biodiverzitás pályázat kapott összesen 8,7 millió euró támogatást.

Emellett a magyarországi beadású pályázatok mellett több külföldi koordinálású projektben vesznek részt hazai szervezetek.

 
A hazai koordinálású LIFE projektek főbb adatai megtalálhatóak a folyamatosan bővülő Magyar LIFE adatbázisban, mely a következő linkről érhető el:

http://lifepalyazatok.eu/magyar-life-adatbazis.html

 
További információ a LIFE programról:
 
   
 
2020. 12. 03. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design