Ugrás a tartalomhoz

21/2007. (VI. 20.) KvVM rendelete ásványok védelmérőlA környezetvédelmi és vízügyi miniszter

21/2007. (VI. 20.) KvVM rendelete

 

a védett ásványok és ásványtársulások köréről és pénzben kifejezett értékéről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban Tvt.) 52. §-ának (1) bekezdésében, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) A védett ásványok körét és pénzben kifejezett értékét a Melléklet szerint állapítom meg. A védettség a Mellékletben meghatározott nevű és kémiai összetételű ásványoknak az ott meghatározott méretet elérő vagy azt meghaladó minden példányára kiterjed, amely hazai lelőhelyen található vagy onnan származik.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából példánynak minősül az ásvány szabad szemmel is látható méretű kristálylapokkal határolt egyede, vagy más rendezett külső alakkal rendelkező halmaza.

(3) Az ásvány védettsége kiterjed a védett ásványt tartalmazó ásványcsoportokra (társulásokra) is.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

 

 

 

 

 

                                                                         Dr. Fodor Gábor

                                                            környezetvédelmi és vízügyi miniszter

 

 

 

 

Melléklet a 21 /2007. (VI.20.) KvVM rendelethez

 

 

 

Név

Kémiai összetétel

Védett példány alsó mérethatára (mm)

Értéke (Ft)

 

Kristályegyed

Kristályhalmaz

 

TERMÉSELEMEK

 

Réz

Cu

5

 

50.000.-

 

 

100

100.000.-

 

SZULFIDOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK

 

Enargit

Cu3AsS4

5

 

10.000.-

 

Ikunolit

Bi4(S,Se)3

 

20

20.000.-

 

Wurtzit

ZnS

 

100

50.000.-

 

OXIDOK és HIDROXIDOK

 

Kuprit

Cu2O

20

 

50.000.-

 

Nemesopál (opál változat)

SiO2   nH2O

 

20

50.000.-

 

KARBONÁTOK ÉS NITRÁTOK

 

Azurit

Cu3(CO3)2(OH)2

10

 

50.000.-

 

 

100

100.000.-

 

Malachit

Cu2(CO3)(OH)2

10

 

50.000.-

 

 

100

100.000.-

 

SZERVES ÁSVÁNYOK

 

Humboldtin

Fe2+C2O4   2H2O

 

40

50.000.-

 

Mellit

Al2C6(COO)6   16H2O

20

 

50.000.-

 

Whewellit

CaC2O4   H2O

10

 

50.000.-

 

 

Sáv bezárása