Ugrás a tartalomhoz

A Miniszteri Bizottság CM / Rec (2018)9 ajánlása a tagállamoknak az Európa Tanács Európai Táj Egyezményének végrehajtásához való hozzájárulásról: közalapok létrehozása a tájért

(A Miniszterek Bizottsága elfogadta 2018. november 14-én
a miniszterhelyettesek 1329. ülésén)

 

A Miniszteri Bizottság,

Figyelembe véve, hogy az Európa Tanács célja, hogy nagyobb egységet teremtsen tagjai között annak érdekében, hogy megvédje és megvalósítsa közös örökségüket jelentő eszméket és elveket;

Figyelembe véve az Európai Táj Egyezményt (ETS 176), amely kimondja, hogy „a táj egyformán fontos része az emberek életminőségének mindenhol: városon és falun, leromlott és kiváló állapotú területeken, a különlegesen szépnek tartott és ilyen adottság nélküli helyeken”;

Emlékeztetve a preambulum szövegére, amely szerint „a táj fontos közérdekű szerepet tölt be kulturális, ökológiai, környezeti és szociális téren, és a gazdasági tevékenységeket segítő erőforrásként működik, amelynek védelme, kezelése és tervezése új munkahelyeket teremthet”;

Figyelembe véve az Egyezmény 6.E cikkét, amely a tájpolitika végrehajtására vonatkozó egyedi intézkedésekre vonatkozik, megállapítja, hogy „olyan táj-politikát alakítanak ki és váltanak valóra, amelynek célja a táj védelme, kezelése és tervezése”;

Hivatkozva a Miniszteri Bizottság CM / Rec (2008) 3 ajánlására a tagállamok számára az Európai Táj Egyezmény végrehajtására vonatkozó iránymutatásokról, az egyezmény végrehajtásához szükséges beavatkozási eszközökről (források és finanszírozás);

Megjegyezve, hogy fontos olyan eszközök bevezetése, amelyek hozzájárulhatnak a táj védelméhez, kezeléséhez vagy tervezéséhez;

Megjegyezve, hogy a nemzeti és / vagy regionális nyilvános tájalapok (a továbbiakban: alapok) olyan eszközök, amelyek tanácsadást, technikai segítséget és finanszírozást nyújthatnak a tájminőség javítását célzó projektekhez;

Az ilyen alapok létrehozásának ösztönzése,

Javasolja, hogy az Európai Táj Egyezmény részes államai:

  1. fontolják meg, hogy adott esetben jogilag szabályozott alapokat hozzanak létre vagy erősítsenek – akár nemzeti, akár regionális – állami jogállással;
  2. ösztönözzék a különböző minisztériumok vagy osztályok támogatását és részvételét ezeknek az alapoknak a létrehozásában és felügyeletében;
  3. finanszírozzák ezeket az alapokat állami vagy magánfinanszírozással vagy bármely más forrással (idegenforgalmi adók vagy egyéb tevékenységek, közmunkákhoz kapcsolódó illetékek stb.);
  4. ezen alapokon keresztül közvetlen ösztönzőket (teljes vagy részleges finanszírozást) vagy közvetett ösztönzőket (tanácsadói és technikai segítségnyújtás) biztosítanak a táj védelme, kezelése vagy tervezése, valamint az emberek életminőségének javítása érdekében;
  5. ösztönözzék a partnerségek létrehozását a minőségi tájakat támogató projektek végrehajtásában;
  6. növeljék a nyilvánosság, a helyi és regionális önkormányzatok és más szereplők (különösen a médián keresztül) tudatosságát az ezen alapok által támogatott projektek kihívásairól;

Felhívja az érintett egyezményt aláíró feleket, hogy tájékoztassák a többi felet az Európai Táj Egyezményről szóló európai információs rendszer keretében az e területen szerzett tapasztalatokról.

 

Sáv bezárása