Ugrás a tartalomhoz

A Miniszteri Bizottság CM/Rec(2021)12 ajánlása a tagállamoknak az Európa Tanács Táj Egyezménye végrehajtására – A tájdimenzió integrálása az ágazati politikákba

(A Miniszterek Bizottsága elfogadta 2021. november 23-án
a miniszterhelyettesek 1418. ülésén)

 

A Miniszteri Bizottság az Európa Tanács Alapokmánya 15. cikkének b) pontja értelmében,

Tekintettel arra, hogy az Európa Tanács célja tagjai egységének erősítése azért, hogy megőrizzék és megvalósítsák a közös örökségüket jelentő eszméket és elveket;

Emlékeztetve arra, hogy az Európa Tanács tagállamai, az Európa Tanács Táj Egyezményét aláíró államok (ETS No. 176, az Egyezmény) kijelentették, hogy:

− a táj:

 • “kulcsszerepet játszik az egyén és a társadalom jólétében”(Preambulum);
 • “egyformán fontos része az emberek életminőségének mindenhol: városon és falun, leromlott és kiváló állapotú területeken, a különlegesen szépnek tartott és ilyen adottság nélküli helyeken” (Preambulum);
 • “elengedhetetlen összetevője az emberek környezetének, kifejezi közös kulturális és természeti örökségük sokféleségét, és identitásuk alapját képezi” (5. a) Cikk);

− a táj védelme, kezelése és tervezése „mindenki számára jogokat biztosít, és mindenkire kötelezettségeket ró” (Preambulum);

Emlékeztetve arra, hogy az egyezmény minden részes fele vállalja, hogy “a tájat beépítik regionális és várostervezési, továbbá kulturális, környezetvédelmi, mezőgazdasági, szociális és gazdasági, valamint minden olyan egyéb politikájukba, amelynek közvetlen vagy közvetett hatása lehet a tájakra” (5. d) Cikk);

Tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának az egyezménnyel kapcsolatos korábbi ajánlásaira;[1]

Figyelembe véve:

 • a táj erőteljes szimbolikus jelentőségét, amelyet a társadalmi képzelet forrásai is megerősítenek;
 • a táj strukturáló szerepét a fenntartható fejlődés mozgatórugójaként, amely a környezeti, társadalmi, kulturális és gazdasági dimenziók harmonikus egyensúlyán alapul;

Hangsúlyozva annak szükségességét, hogy:

 • szembe kell nézni az éghajlatváltozásból, a víz- és levegőszennyezésből, a mezőgazdasági és erdőtalajok degradációjából, a földek „mesterségessé válásából” és a fajok eltűnéséből adódó kihívásokkal;
 • biztosítani kell a táj minőségét és változatosságát egészségügyi, élelmiszer- és energiaügyi ügyekben;

Azzal az óhajjal, hogy:

 • nyomon kövesse „A táj integrálása az ágazati politikába” című Lausanne-i nyilatkozatot, melyet az egyezmény részes felei 2020. október 20-án fogadtak el;
 • hozzájáruljon az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 2030-ig tartó időszakra szóló Fenntartható Fejlődési Programjának végrehajtásához,

Javasolja, hogy az egyezmény részes felei és minden más állam, amely ezt kívánja:

 1. szisztematikusan integrálja a tájdimenzió figyelembevételét olyan politikákba, amelyek közvetlen vagy közvetett hatással lehetnek a táj minőségére és sokféleségére;
 2. gondoskodjon arról, hogy a terület- és településrendezési politikák, az infrastrukturális, építési, vízgazdálkodási, energia-, gazdaság-, foglalkoztatás-, valamint környezetvédelmi, mezőgazdasági, szociális, oktatási, egészségügyi, sport-, kulturális és turisztikai politikák figyelembe vegyék a táj értékeit és funkcióit;
 3. fontolja meg a tájdimenzió integrálását az ágazati politikákba mind az azonos szintű közigazgatási szerveket és részlegeket (horizontális integráció), mind a különböző szintekhez tartozókat (vertikális integráció) érintően.

***

[1]  

Rec(2002)1 on the Guiding principles for sustainable spatial development of the European Continent; 

CM/Rec(2008)3 on the guidelines for the implementation of the European Landscape Convention; 

CM/Rec(2013)4 on the European Landscape Convention Information System of the Council of Europe and its Glossary

CM/Rec(2014)8 on promoting landscape awareness through education; 

CM/Rec(2015)7 on pedagogical material for landscape education in primary school; 

CM/Rec(2015)8on the implementation of Article 9 of the European Landscape Convention on Transfrontier Landscapes; 

CM/Rec(2017)7 on the contribution of the European Landscape Convention to the exercise of human rights and democracy with a view to sustainable development; 

CM/Rec(2018)9 on creation of public funds for landscape; 

CM/Rec(2019)7 on landscape integration in policies relating to rural territories in agricultural and forestry, energy and demographic transition; 

CM/Rec(2019)8 on landscape and democracy: public participation; 

CM/Rec(2021)9 on landscape and responsibility of stakeholders for sustainable and harmonious development; 

CM/Rec(2021)10 on town planning and landscape; 

CM/Rec(2021)11 on landscape and agriculture.

Sáv bezárása