Ugrás a tartalomhoz

A természetes élőhelyek, illetve a vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EGK irányelv 17. cikk (1) bekezdése alapján valamennyi tagországnak hatévente jelentést kell küldenie a Bizottság részére az irányelv egyes cikkeinek értelmében hozott nemzeti intézkedések végrehajtásáról. A jelentésnek különösen a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott megőrzési intézkedésekre vonatkozó általános tájékoztatásra, illetve a meghozott intézkedéseknek az I. melléklet természetes élőhelytípusainak és a II., IV. és V. mellékletek fajainak védelmi helyzetére gyakorolt hatásának értékelésére, továbbá a 11. cikkben megnevezett, a közösségi jelentőségű fajokra és élőhelytípusokra vonatkozó ellenőrzési tevékenység főbb eredményeire kell kitérnie.

Az Európai Parlament és a Tanács a vadon élő madarak védelméről szóló 2009/147/EK irányelv 12. cikk (1) bekezdés alapján hazánknak hatévente jelentést kell küldenie a Bizottság részére az irányelv egyes cikkeinek értelmében hozott nemzeti intézkedések végrehajtásáról. A jelentésnek különösen a megőrzési intézkedésekre vonatkozó általános tájékoztatásra, illetve a meghozott intézkedéseknek az egyes madárfajok védelmi helyzetére gyakorolt hatásának értékelésére kell kitérnie. A madárvédelmi irányelv 12. cikk (1) bekezdése alapján az Európai Unió tagországai, köztük Magyarország is, első ízben 2007-ben jelentettek az irányelv végrehajtásáról a 2001-2006-os állapot szerint, ezt követően pedig a második jelentést 2013-ban adtuk le a 2007-2012-es állapot alapján. A legutolsó jelentés 2019-ben készült el a 2013-2018-as állapot szerint. Ez utóbbi jelentés szerint összesen 212 fészkelő, 19 átvonuló és 24 telelő madárfajról számoltunk be. A jelentésben többek között szerepel a fajok állománymérete, a rövid- és hosszú távú trendje mind az állományt, mind az elterjedést illetően, valamint elterjedési területük térképeken ábrázolva. A jelölő fajok esetében külön feltüntettük a különleges madárvédelmi területeken lévő állományméretet és rövid távú trendet, valamint a veszélyeztető tényezőket és a kezelési intézkedéseket.

Élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján készített országjelentések

alpontok megnyitása

Madárvédelmi irányelv 12. cikke alapján készített országjelentések

alpontok megnyitása

Sáv bezárása