Ugrás a tartalomhoz

Az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján készített országjelentés - 2007

 

Jelmagyarázat
* Közösségi szempontból kiemelt jelentőségű fajok
II. melléklet Közösségi jelentőségű állat- és növényfajok, amelyek megőrzéséhez különleges természet-megőrzési területek kijelölése szükséges
IV. melléklet Közösségi jelentőségű szigorú védelmet igényelő állat- és növényfajok
V. melléklet Közösségi jelentőségú állat- és növényfajok, amelyek vadon történő begyűjtése, valamint hasznosítása igazgatási rendszabályok alá vonható

 

 Magyar név

 Tudományos név

HD melléklet

II.

IV.

V.

ZUZMÓK        
 Cladonia fajok Cladonia spp. (subgenus Cladinia)    

X

MOHÁK        
 Zöld koboldmoha  Buxbaumia viridis

X

   
 Zöld seprőmoha  Dicranum viride

X

   
 Fehérlő vánkosmoha  Leucobryum glaucum    

X

 Tőzegmoha fajok  Sphagnum spp.    

X

HARASZTOK        
 Lycopodium fajok  Lycopodium spp.    

X

 Mételyfű  Marsilea quadrifolia

X

X

 
ZÁRVATERMŐK        
 Csengettyűvirág  Adenophora liliifolia

X

X

 
 Aldrovanda  Aldrovanda vesiculosa

X

X

 
 Réti angyalgyökér  Angelica palustris

X

X

 
 Kúszó celler  Apium repens

X

X

 
 Árnika  Arnica montana    

X

 Szíveslevelű hídőr  Caldesia parnassifolia

X

X

 
 Kisfészkű aszat  Cirsium brachycephalum

X

X

 
 Homoki kikerics  Colchicum arenarium

X

X

 
 Tátorján  Crambe tataria

X

X

 
 Rigópohár  Cypripedium calceolus

X

X

 
 *Tartós szegfű  *Dianthus diutinus

X

X

 
 *Lumnitzer-szegfű  *Dianthus lumnitzeri

X

X

 
 Szent István-szegfű  Dianthus plumarius subsp. regis-stephani

X

X

 
 Osztrák sárkányfű  Dracocephalum austriacum

X

X

 
 Piros kígyószisz  Echium russicum (maculatum)

X

X

 
 Sűrű csetkáka  Eleocharis carniolica

X

X

 
 *Magyarföldi husáng  *Ferula sadleriana

X

X

 
 Hóvirág  Galanthus nivalis    

X

 Mocsári kardvirág  Gladiolus palustris

X

X

 
 Adriai sallangvirág  Himantoglossum adriaticum

X

X

 
 Bíboros sallangvirág  Himantoglossum caprinum

X

X

 
 Magyar nőszirom  Iris aphylla subsp. hungarica

X

X

 
 Homoki nőszirom  Iris humilis subsp. arenaria

X

X

 
 Heverő iszapfű  Lindernia procumbens

 

X

 
 *Pilisi len   *Linum dolomiticum

X

X

 
 Hagymaburok  Liparis loeselii

X

X

 
 *Tornai vértő  *Onosma tornensis

X

X

 
 Bánáti bazsarózsa  Paeonia officinalis subsp. banatica

X

X

 
 Leánykökörcsin  Pulsatilla grandis

X

X

 
 Tátogó kökörcsin  Pulsatilla patens

X

X

 
 *Magyar kökörcsin  *Pulsatilla pratensis subsp. hungarica

X

X

 
 *Magyar vadkörte  *Pyrus magyarica

X

X

 
 Szúrós csodabogyó  Ruscus aculeatus

 

 

X

 Fénylő zsoltina  Serratula lycopifolia

X

X

 
 Magyar gurgolya  Seseli leucospermum

X

X

 
 Nyári füzértekercs  Spiranthes aestivalis

 

X

 
 Janka-tarsóka  Thlaspi jankae

X

X

 
 Magyar méreggyilok  Vincetoxicum pannonicum

X

X

 

 

 GERINCTELENEK        
 Orvosi pióca  Hirudo medicinalis    

X

 PUHATESTŰEK        
 Apró fillércsiga  Anisus vorticulus

X

X

 
 Bánáti csiga  Chilostoma banatica

X

X

 
 Éti csiga  Helix pomatia

 

 

X

 Dobozi pikkelyescsiga  Hygromia kovacsi

X

X

 
 *Magyar vakcsiga  *Paladilhia hungarica

X

X

 
 Tornai patakcsiga  Sadleriana pannonica

X

X

 
 Sávos bödöncsiga  Theodoxus transversalis

X

X

 
 Tompa folyamkagyló  Unio crassus

X

X

 
 Hosszúfogú törpecsiga  Vertigo angustior

X

   
 Hasas törpecsiga  Vertigo moulinsiana

X

   
 Fekete csiga  Theodoxus praevostianus  

X

 
 ÍZELTLÁBÚAK        
 RÁKOK        
 Folyami rák  Astacus astacus    

X

 *Kövi rák  *Austropotamobius torrentium

X

 

X

 ROVAROK        
 Szitakötők rendje        
 Zöld acsa  Aeshna viridis  

X

 
 Díszes légivadász  Coenagrion ornatum

X

   
 Ritka hegyiszitakötő  Cordulegaster heros

X

X

 
 Tócsaszitakötő  Leucorrhinia caudalis

 

X

 
 Lápi szitakötő  Leucorrhinia pectoralis

X

X

 
 Erdei szitakötő  Ophiogomphus cecilia

X

X

 
 Sárgás szitakötő  Stylurus flavipes

 

X

 
 Egyenesszárnyúak rendje        
 Magyar tarsza  Isophya costata

X

X

 
 Erdélyi tarsza  Isophya stysii

X

X

 
 Vöröslábú hegyisáska  Odontopodisma rubripes

X

X

 
 Álolaszsáska  Paracaloptenus caloptenoides

X

X

 
 Erdélyi kurtaszárnyú-szöcske  Pholidoptera transsylvanica

X

X

 
 Fűrészlábú szöcske  Saga pedo

 

X

 
 Eurázsiai rétisáska  Stenobothrus eurasius

X

X

 
 Bogarak rendje  

 

 

 
 Szarvas ganéjtúró  Bolbelasmus unicornis

X

X

 
 Beregi futrinka  Carabus hampei 

X

X

 
 Magyar futrinka  Carabus hungaricus

X

X

 
 Vízi futrinka  Carabus variolosus

X

X

 
 Zempléni futrinka  Carabus zawadszkii

X

X

 
 Nagy hőscincér  Cerambyx cerdo

X

X

 
 Skarlátbogár  Cucujus cinnaberinus

X

X

 
 Pusztai gyalogcincér  Dorcadion fulvum cervae

X

X

 
 Gebhardt-vakfutrinka  Duvalius gebhardti

X

X

 
 Magyar vakfutrinka  Duvalius hungaricus

X

X

 
 Széles tavicsíkbogár  Graphoderus bilineatus

X

X

 
 Kék pattanóbogár  Limoniscus violaceus

X

   
 Szarvasbogár  Lucanus cervus

X

   
 Gyászcincér  Morimus funereus

X

   
 *Remetebogár  *Osmoderma eremita

X

X

 
 Atracélcincér  Pilemia tigrina

X

X

 
 Ráncos gyászbogár  Probaticus subrugosus

X

X

 
 Kerekvállú állasbogár  Rhysodes sulcatus

X

   
 *Havasi cincér  *Rosalia alpina

X

X

 
 Lepkék rendje  

 

   
 Magyar színjátszólepke  Apatura metis  

X

 
 Keleti lápibagoly  Arytrura musculus

X

X

 
 Sztyeplepke  Catopta thrips

X

X

 
 Magyar ősziaraszoló  Chondrosoma fiduciarium

X

X

 
 Ezüstsávos szénalepke  Coenonympha oedippus

X

X

 
 Narancsszínű kéneslepke   Colias myrmidone

X

X

 
 Vértesi csuklyásbagoly  Cucullia mixta

X

X

 
 Magyar tavaszi-fésűsbagoly  Dioszeghyana schmidtii

X

X

 
 Anker-araszoló  Erannis ankeraria

X

X

 
 Sárga gyapjasszövő  Eriogaster catax

X

X

 
 Lápi tarkalepke  Euphydryas aurinia

X

 

 
 Díszes tarkalepke  Euphydryas maturna

X

X

 
 *Csíkos medvelepke  *Callimorpha quadripunctata

X

   
 Budai szakállasmoly  Glyphipterix loricatella

X

X

 
 Nagy szikibagoly  Gortyna borelii

X

X

 
 Keleti mustárlepke  Leptidea morsei 

X

X

 
 Füstös ősziaraszoló  Lignyoptera fumidaria

X

X

 
 Sápadt szemeslepke  Lopinga achine

 

X

 
 Nagy tűzlepke  Lycaena dispar 

X

X

 
 Nagyfoltú hangyaboglárka  Maculinea arion

 

X

 
 Sötét hangyaboglárka  Maculinea nausithous

X

X

 
 Vérfű-hangyaboglárka  Maculinea teleius

X

X

 
 Kis apollólepke  Parnassius mnemosyne  

X

 
 Csüngőaraszoló  Phyllometra culminaria

X

X

 
 Villányi télibagoly  Polymixis rufocincta

X

X

 
 Törpeszender  Proserpinus proserpina  

X

 
 Farkasalmalepke  Zerynthia polyxena  

X

 
 GERINCESEK    

 

 
 KÖRSZÁJÚAK        
 Ingola fajok  Eudontomyzon spp.

X

   
 HALAK        
 Kecsege  Acipenser ruthenus    

X

 Ragadozó őn   Aspius aspius

X

 

X

 Rózsás márna  Barbus barbus

 

 

X

 Petényi-márna  Barbus meridionalis

X

 

X

 Vágócsík  Cobitis taenia

X

   
 Botos kölönte  Cottus gobio

X

   
 Halványfoltú küllő  Gobio albipinnatus

X

   
 Homoki küllő  Gobio kessleri

X

   
 Felpillantó küllő  Gobio uranoscopus

X

   
 Széles durbincs  Gymnocephalus baloni

X

X

 
 Selymes durbincs  Gymnocephalus schraetzer

X

 

X

 Dunai galóca  Hucho hucho

X

 

X

 Réticsík  Misgurnus fossilis

X

   
 Garda  Pelecus cultratus 

X

 

X

 Szivárványos ökle  Rhodeus sericeus 

X

 

 

 Leánykoncér  Rutilus pigus 

X

 

X

 Törpecsík  Sabanejewia aurata

X

   
 Lápi póc  Umbra krameri

X

   
 Német bucó  Zingel streber

X

   
 Magyar bucó  Zingel zingel

X

 

X

 KÉTÉLTŰEK        
 Vöröshasú unka  Bombina bombina

X

X

 
 Sárgahasú unka  Bombina variegata

X

X

 
 Zöld varangy  Bufo viridis  

X

 
 Levelibéka  Hyla arborea  

X

 
 Barna ásóbéka  Pelobates fuscus  

X

 
 Mocsári béka  Rana arvalis   

X

 
 Erdei béka  Rana dalmatina  

X

 
 Kecskebéka  Rana esculenta    

X

 Kis tavibéka  Rana lessonae  

X

 
 Kacagó (Tavi) béka   Rana ridibunda    

X

 Gyepi béka  Rana temporaria    

X

 Alpesi tarajosgőte  Triturus carnifex

X

X

 
 Közönséges tarajosgőte  Triturus cristatus

X

X

 
 Dunai tarajosgőte  Triturus dobrogicus

X

X

 
 HÜLLŐK    

 

 
 Pannon gyík  Ablepharus kitaibelii   

X

 
 Haragos sikló  Coluber caspius  

X

 
 Rézsikló  Coronella austriaca  

X

 
 Erdei sikló  Elaphe longissima  

X

 
 Mocsári teknős  Emys orbicularis

X

X

 
 Fürge gyík  Lacerta agilis  

X

 
 Zöld gyík  Lacerta viridis  

X

 
 Kockás sikló  Natrix tessellata  

X

 
 Fali gyík  Podarcis muralis  

X

 
 Homoki gyík  Podarcis taurica  

X

 
 *Rákosi vipera  *Vipera ursinii rakosiensis

X

X

 
 Elevenszülő gyík  Lacerta (Zootoca) vivipara pannonica  

X

 
 EMLŐSÖK    

 

 
 Denevérek rendje        
 Piszedenevér  Barbastella barbastellus

X

X

 
 Északi késeidenevér  Eptesicus nilssoni  

X

 
 Késeidenevér  Eptesicus serotinus  

X

 
 Alpesi törpedenevér  Pipistrellus savii  

X

 
 Hosszúszárnyú denevér  Miniopterus schreibersi

X

X

 
 Alchatoe-denevér  Myotis alchatoe  

X

 
 Nagyfülű denevér  Myotis bechsteini

X

X

 
 Hegyesorrú denevér  Myotis blythi

X

X

 
 Brandt-denevér  Myotis brandti  

X

 
 Tavi denevér  Myotis dasycneme

X

X

 
 Vízi denevér  Myotis daubentoni  

X

 
 Csonkafülű denevér  Myotis emarginatus

X

X

 
 Közönséges denevér  Myotis myotis

X

X

 
 Bajuszos denevér  Myotis mystacinus

 

X

 
 Horgasszőrű denevér  Myotis nattereri  

X

 
 Óriás-koraidenevér  Nyctalus lasiopterus  

X

 
 Szőrőskarú koraidenevér  Nyctalus leisleri  

X

 
 Koraidenevér  Nyctalus noctula  

X

 
 Fehérszélű törpedenevér  Pipistrellus kuhli  

X

 
 Durvavitorlájú törpedenevér  Pipistrellus nathusii  

X

 
 Törpedenevér  Pipistrellus pipistrellus  

X

 
 Apró törpedenevér  Pipistrellus pygmaeus  

X

 
 Barna hosszúfülű-denevér  Plecotus auritus  

X

 
 Szürke hosszúfülű-denevér  Plecotus austriacus  

X

 
 Kereknyergű patkósdenevér  Rhinolophus euryale

X

X

 
 Nagy patkósdenevér  Rhinolophus ferrumequinum

X

X

 
 Kis patkósdenevér  Rhinolophus hipposideros

X

X

 
 Fehértorkú denevér  Vespertilio murinus

 

X

 
 Rágcsálók rendje        
 Közönséges hód  Castor fiber

X

X

 
 Hörcsög  Cricetus cricetus    

X

 Erdei pele  Dryomys nitedula  

X

 
 *Északi (Patkányfejű) pocok  *Microtus oeconomus mehelyi

X

X

 
 Mogyorós pele  Muscardinus avellanarius  

X

 
 Csíkos szöcskeegér  Sicista subtilis

X

X

 
 Ürge  Spermophilus citellus

X

X

 
 Ragadozók rendje    

 

 
 Aranysakál  Canis aureus    

X

 Farkas  Canis lupus

X

X

 
 Vadmacska  Felis silvestris  

X

 
 Vidra  Lutra lutra

X

X

 
 Hiúz  Lynx lynx

X

X

 
 Nyuszt  Martes martes

 

 

X

 Molnárgörény  Mustela eversmanni

X

X

 

 Házi görény  Mustela putorius  

 

X

Az Élőhelyvédelmi Irányelv I. mellékletén szereplő hazánkban is előforduló élőhelytípusok, amelyek védelmére közösségi jelentőségű területet (pSCI) kell kijelölni
vastagon szedettek: a Magyarország által felvételre javasolt élőhelyek
* közösségi szempontból kiemelt jelentőségű élőhelytípusok 

1530

* Pannon szikesek

2340

* Mészkerülő ezüstperjések

3130

Törpekákás iszapnövényzet

3150

Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja

3160

Láptavak

3260

Patakok hínárja

3270

Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet

4030

Száraz fenyérek, csarabosok

40A0

* Kontinentális cserjések

5130

Borókásodó szárazgyepek

6110

* Fehér varjúhájas mészkedvelő sziklai pionír növényzet

6190

Pannon sziklagyepek

6210

Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek

6230

* Fajgazdag szőrfűgyepek

6240

* Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők

6250

* Síksági pannon löszsztyeppek

6260

* Pannon homoki gyepek

6410

Kékperjés láprétek

6430

Üde, tápanyaggazdag magaskórósok

6440

Ártéri mocsárrétek

6510

Sík- és dombvidéki kaszálórétek

6520

Hegyi kaszálórétek

7110

* Dagadólápok

7140

Tőzegmohás lápok és ingólápok

7210

* Télisásosok

7220

* Mésztufás források

7230

Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek

8150

Közép-európai mészkerülő sziklatörmeléknövényzet

8160

* Közép-európai mészkedvelő sziklatörmeléknövényzet

8210

Mészkedvelő sziklanövényzet

8220

Mészkerülő sziklanövényzet

8230

Pionír, mészkerülő sziklanövényzet

8310

A nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok

9110

Mészkerülő bükkösök

9130

Szubmontán és montán bükkösök

9150

Sziklai bükkösök és sziklai hárserdők/hársas-berkenyés sziklaerdők

9180

* Törmeléklejtő- és szurdokerdők

91E0

* Fűz-, nyár-, éger-, és kőrisligetek/ligeterdők

91F0

Keményfás ligeterdők

91G0

* Pannon gyertyános tölgyesek

91H0

* Pannon molyhos tölgyesek

91I0

* Euro-szibériai erdősztyepp-tölgyesek

91K0

Illír bükkösök

91L0

Illír gyertyános-tölgyesek

91M0

Pannon cseres-tölgyesek

91N0

* Pannon homoki borókás-nyárasok
 

Sáv bezárása