Ugrás a tartalomhoz

A madárvédelmi irányelv 12. cikke alapján készített országjelentés 2019

magyar név tudományos név jelentésben szereplő állomány Különleges madárvédelmi terület kijelölése alapjául szolgáló fajok
Lúdalakúak Anseriformes   
bütykös hattyú Cygnus olor költő, telelő  
énekes hattyú Cygnus cygnus költő  
vetési lúd Anser fabalis  telelő jelölő faj (egyéb)
nagy lilik Anser albifrons telelő jelölő faj (egyéb)
kis lilik Anser erythropus vonuló, telelő jelölő faj (I. melléklet)
nyári lúd Anser anser költő, telelő jelölő faj (egyéb)
vörösnyakú lúd Branta ruficollis telelő jelölő faj (I. melléklet)
bütykös ásólúd Tadorna tadorna költő  
fütyülő réce Mareca penelope vonuló  
kendermagos réce Mareca strepera költő, vonuló jelölő faj (egyéb)
csörgő réce Anas crecca költő, vonuló jelölő faj (egyéb)
tőkés réce Anas platyrhynchos költő, vonuló jelölő faj (egyéb)
nyílfarkú réce Anas acuta költő, vonuló  
böjti réce Spatula querquedula költő jelölő faj (egyéb)
kanalas réce Spatula clypeata költő, vonuló jelölő faj (egyéb)
üstökösréce Netta rufina költő  
barátréce Aythya ferina költő, telelő jelölő faj (egyéb)
hegyi réce Aythya marila telelő  
cigányréce Aythya nyroca költő jelölő faj (I. melléklet)
kontyos réce Aythya fuligula költő, telelő jelölő faj (egyéb)
kerceréce Bucephala clangula telelő jelölő faj (egyéb)
kis bukó Mergellus albellus telelő jelölő faj (I. melléklet)
nagy bukó Mergus merganser költő, telelő  
Tyúkalakúak Galliformes   
császármadár Bonasa bonasia költő jelölő faj (I. melléklet)
fogoly Perdix perdix költő  
fürj Coturnix coturnix költő  
fácán Phasianus colchicus költő  
Vöcsökalakúak Podicipediformes   
kis vöcsök Tachybaptus ruficollis költő, telelő jelölő faj (egyéb)
búbos vöcsök Podiceps cristatus költő, telelő  
vörösnyakú vöcsök Podiceps grisegena költő jelölő faj (egyéb)
feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis költő jelölő faj (egyéb)
Gödényalakúak Pelecaniformes   
kárókatona Phalacrocorax carbo költő, telelő  
kis kárókatona Microcarbo pygmaeus költő, telelő jelölő faj (I. melléklet)
Gólyaalakúak Ciconiiformes   
bölömbika Botaurus stellaris költő jelölő faj (I. melléklet)
törpegém Ixobrychus minutus költő jelölő faj (I. melléklet)
bakcsó Nycticorax nycticorax költő jelölő faj (I. melléklet)
üstökösgém Ardeola ralloides költő jelölő faj (I. melléklet)
kis kócsag Egretta garzetta költő jelölő faj (I. melléklet)
nagy kócsag Ardea alba költő, telelő jelölő faj (I. melléklet)
szürke gém Ardea cinerea költő  
vörös gém Ardea purpurea költő jelölő faj (I. melléklet)
fekete gólya Ciconia nigra költő jelölő faj (I. melléklet)
fehér gólya Ciconia ciconia költő jelölő faj (I. melléklet)
batla Plegadis falcinellus költő jelölő faj (I. melléklet)
kanalasgém Platalea leucorodia költő jelölő faj (I. melléklet)
Vágómadár-alakúak Accipitriformes  
darázsölyv Pernis apivorus költő jelölő faj (I. melléklet)
barna kánya Milvus migrans költő jelölő faj (I. melléklet)
vörös kánya Milvus milvus költő  
rétisas Haliaeetus albicilla költő, telelő jelölő faj (I. melléklet)
kígyászölyv Circaetus gallicus költő jelölő faj (I. melléklet)
barna rétihéja Circus aeruginosus költő jelölő faj (I. melléklet)
kékes rétihéja Circus cyaneus telelő jelölő faj (I. melléklet)
hamvas rétihéja Circus pygargus költő jelölő faj (I. melléklet)
héja Accipiter gentilis költő  
karvaly Accipiter nisus költő  
kis héja Accipiter brevipes költő  
egerészölyv Buteo buteo költő  
pusztai ölyv Buteo rufinus költő jelölő faj (I. melléklet)
gatyás ölyv Buteo lagopus telelő  
fekete sas Clanga clanga telelő  
békászó sas Clanga pomarina költő jelölő faj (I. melléklet)
parlagi sas Aquila heliaca költő jelölő faj (I. melléklet)
szirti sas Aquila chrysaetos költő jelölő faj (I. melléklet)
törpesas Hieraaetus pennatus költő  
halászsas Pandion haliaetus vonuló jelölő faj (I. melléklet)
Sólyomalakúak Falconiformes  
vörös vércse Falco tinnunculus költő  
kék vércse Falco vespertinus költő jelölő faj (I. melléklet)
kis sólyom Falco columbarius telelő  
kabasólyom Falco subbuteo költő  
kerecsensólyom Falco cherrug költő jelölő faj (I. melléklet)
vándorsólyom Falco peregrinus költő jelölő faj (I. melléklet)
Darualakúak Gruiformes  
guvat Rallus aquaticus költő jelölő faj (egyéb)
pettyes vízicsibe Porzana porzana költő jelölő faj (I. melléklet)
kis vízicsibe Zapornia parva költő jelölő faj (I. melléklet)
törpevízicsibe Zapornia pusilla költő  
haris Crex crex költő jelölő faj (I. melléklet)
vízityúk Gallinula chloropus költő  
szárcsa Fulica atra költő, telelő  
daru Grus grus vonuló jelölő faj (I. melléklet)
túzok Otis tarda költő jelölő faj (I. melléklet)
Lilealakúak Charadriiformes  
gólyatöcs Himantopus himantopus költő jelölő faj (I. melléklet)
gulipán Recurvirostra avosetta költő jelölő faj (I. melléklet)
ugartyúk Burhinus oedicnemus költő jelölő faj (I. melléklet)
székicsér Glareola pratincola költő jelölő faj (I. melléklet)
kis lile Charadrius dubius költő  
széki lile Charadrius alexandrinus költő jelölő faj (I. melléklet)
havasi lile Eudromias (Charadrius) morinellus vonuló jelölő faj (I. melléklet)
aranylile Pluvialis apricaria vonuló jelölő faj (I. melléklet)
bíbic Vanellus vanellus költő  
havasi partfutó Calidris alpina vonuló  
pajzsoscankó Calidris pugnax vonuló jelölő faj (I. melléklet)
sárszalonka Gallinago gallinago költő jelölő faj (egyéb)
kis sárszalonka Lymnocryptes minimus vonuló  
erdei szalonka Scolopax rusticola költő  
nagy goda Limosa limosa költő, vonuló jelölő faj (egyéb)
kis póling Numenius phaeopus vonuló jelölő faj (egyéb)
vékonycsőrű póling Numenius tenuirostris vonuló jelölő faj (I. melléklet)
nagy póling Numenius arquata költő, vonuló jelölő faj (egyéb)
piroslábú cankó Tringa totanus költő jelölő faj (egyéb)
réti cankó Tringa glareola vonuló jelölő faj (I. melléklet)
billegetőcankó Actitis hypoleucos költő jelölő faj (egyéb)
szerecsensirály Larus melanocephalus költő jelölő faj (I. melléklet)
dankasirály Larus ridibundus költő  
sárgalábú sirály Larus michahellis költő  
sztyeppi sirály Larus cachinnans költő  
küszvágó csér Sterna hirundo költő jelölő faj (I. melléklet)
kis csér Sternula albifrons költő jelölő faj (I. melléklet)
fattyúszerkő Chlidonias hybrida költő jelölő faj (I. melléklet)
kormos szerkő Chlidonias niger költő jelölő faj (I. melléklet)
fehérszárnyú szerkő Chlidonias leucopterus költő  
Galambalakúak Columbiformes  
parlagi galamb Columba livia költő  
kék galamb Columba oenas költő jelölő faj (egyéb)
örvös galamb Columba palumbus költő  
balkáni gerle Streptopelia decaocto költő  
vadgerle Streptopelia turtur költő  
Kakukkalakúak Cuculiformes  
kakukk Cuculus canorus költő  
Bagolyalakúak Strigiformes  
gyöngybagoly Tyto alba költő  
füleskuvik Otus scops költő jelölő faj (egyéb)
uhu Bubo bubo költő jelölő faj (I. melléklet)
törpekuvik Glaucidium passerinum költő  
kuvik Athene noctua költő  
macskabagoly Strix aluco költő  
uráli bagoly Strix uralensis költő jelölő faj (I. melléklet)
erdei fülesbagoly Asio otus költő  
réti fülesbagoly Asio flammeus költő, telelő jelölő faj (I. melléklet)
Lappantyúalakúak Caprimulgiformes  
lappantyú Caprimulgus europaeus költő jelölő faj (I. melléklet)
Sarlósfecske-alakúak Apodiformes  
sarlósfecske Apus apus költő  
Szalakótaalakúak Coraciiformes  
jégmadár Alcedo atthis költő jelölő faj (I. melléklet)
gyurgyalag Merops apiaster költő  
szalakóta Coracias garrulus költő jelölő faj (I. melléklet)
búbosbanka Upupa epops költő  
Harkályalakúak Piciformes  
nyaktekercs Jynx torquilla költő  
hamvas küllő Picus canus költő jelölő faj (I. melléklet)
zöld küllő Picus viridis költő  
fekete harkály Dryocopus martius költő jelölő faj (I. melléklet)
nagy fakopáncs Dendrocopos major költő  
balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus költő jelölő faj (I. melléklet)
közép fakopáncs Leiopicus medius költő jelölő faj (I. melléklet)
fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos költő jelölő faj (I. melléklet)
kis fakopáncs Dryobates minor költő  
Verébalakúak Passeriformes  
szikipacsirta Calandrella brachydactyla költő  
búbospacsirta Galerida cristata költő  
erdei pacsirta Lullula arborea költő jelölő faj (I. melléklet)
mezei pacsirta Alauda arvensis költő  
partifecske Riparia riparia költő jelölő faj (egyéb)
füsti fecske Hirundo rustica költő  
molnárfecske Delichon urbicum költő  
parlagi pityer Anthus campestris költő jelölő faj (I. melléklet)
erdei pityer Anthus trivialis költő  
sárga billegető Motacilla flava költő  
hegyi billegető Motacilla cinerea költő jelölő faj (egyéb)
barázdabillegető Motacilla alba költő  
vízirigó Cinclus cinclus költő  
ökörszem Troglodytes troglodytes költő  
erdei szürkebegy Prunella modularis költő  
vörösbegy Erithacus rubecula költő  
nagy fülemüle Luscinia luscinia költő  
fülemüle Luscinia megarhynchos költő  
kékbegy Cyanecula svecica költő jelölő faj (I. melléklet)
házi rozsdafarkú Phoenicurus ochruros költő  
kerti rozsdafarkú Phoenicurus phoenicurus költő  
rozsdás csuk Saxicola rubetra költő  
cigánycsuk Saxicola torquatus költő  
hantmadár Oenanthe oenanthe költő  
fekete rigó Turdus merula költő  
fenyőrigó Turdus pilaris költő  
énekes rigó Turdus philomelos költő  
léprigó Turdus viscivorus költő  
réti tücsökmadár Locustella naevia költő  
berki tücsökmadár Locustella fluviatilis költő  
nádi tücsökmadár Locustella luscinioides költő  
fülemülesitke Acrocephalus melanopogon költő jelölő faj (I. melléklet)
csíkosfejű nádiposzáta Acrocephalus paludicola költő jelölő faj (I. melléklet)
foltos nádiposzáta Acrocephalus schoenobaenus költő  
cserregő nádiposzáta Acrocephalus scirpaceus költő  
énekes nádiposzáta Acrocephalus palustris költő  
nádirigó Acrocephalus arundinaceus költő  
halvány geze Iduna pallida költő  
kerti geze Hippolais icterina költő  
barátposzáta Sylvia atricapilla költő  
kerti poszáta Sylvia borin költő  
karvalyposzáta Sylvia nisoria költő jelölő faj (I. melléklet)
kis poszáta Sylvia curruca költő  
mezei poszáta Sylvia communis költő  
sisegő füzike Phylloscopus sibilatrix költő  
csilpcsalpfüzike Phylloscopus collybita költő  
fitiszfüzike Phylloscopus trochilus költő  
sárgafejű királyka Regulus regulus költő  
tüzesfejű királyka Regulus ignicapillus költő  
szürke légykapó Muscicapa striata költő  
kis légykapó Ficedula parva költő jelölő faj (I. melléklet)
örvös légykapó Ficedula albicollis költő jelölő faj (I. melléklet)
kormos légykapó Ficedula hypoleuca költő  
barkóscinege Panurus biarmicus költő jelölő faj (egyéb)
őszapó Aegithalos caudatus költő  
barátcinege Poecile palustris költő  
kormosfejű cinege Poecile montanus költő  
búbos cinege Lophophanes cristatus költő  
fenyvescinege Periparus ater költő  
kék cinege Cyanistes caeruleu költő  
széncinege Parus major költő  
csuszka Sitta europaea költő  
hegyi fakusz Certhia familiaris költő  
rövidkarmú fakusz Certhia brachydactyla költő  
sárgarigó Oriolus oriolus költő  
függőcinege Remiz pendulinus költő jelölő faj (egyéb)
tövisszúró gébics Lanius collurio költő jelölő faj (I. melléklet)
kis őrgébics Lanius minor költő jelölő faj (I. melléklet)
nagy őrgébics Lanius excubitor költő  
szajkó Garrulus glandarius költő  
szarka Pica pica költő  
csóka Corvus monedula költő  
vetési varjú Corvus frugilegus költő  
dolmányos varjú Corvus corone cornix költő  
holló Corvus corax költő  
seregély Sturnus vulgaris költő  
házi veréb Passer domesticus költő  
mezei veréb Passer montanus költő  
erdei pinty Fringilla coelebs költő  
csicsörke Serinus serinus költő  
zöldike Chloris chloris költő  
tengelic Carduelis carduelis költő  
csíz Spinus spinus költő  
kenderike Linaria cannabina költő  
keresztcsőrű Loxia curvirostra költő  
süvöltő Pyrrhula pyrrhula költő  
meggyvágó Coccothraustes coccothraustes költő  
citromsármány Emberiza citrinella költő  
sövénysármány Emberiza cirlus költő  
bajszos sármány Emberiza cia költő jelölő faj (egyéb)
kerti sármány Emberiza hortulana költő  
nádi sármány Emberiza schoeniclus költő  
sordély Emberiza calandra költő  
 

Sáv bezárása