Ugrás a tartalomhoz

Az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján készített országjelentés 2013

A természetes élőhelyek, illetve a vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EGK irányelv 17. cikk (1) bekezdése alapján valamennyi tagországnak hatévente jelentést kell küldenie a Bizottság részére az irányelv egyes cikkeinek értelmében hozott nemzeti intézkedések végrehajtásáról. A jelentésnek különösen a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott megőrzési intézkedésekre vonatkozó általános tájékoztatásra, illetve a meghozott intézkedéseknek az I. melléklet természetes élőhelytípusainak és a II., IV. és V. mellékletek fajainak védelmi helyzetére gyakorolt hatásának értékelésére, továbbá a 11. cikkben megnevezett, a közösségi fajokra és élőhelytípusokra vonatkozó ellenőrzési tevékenység főbb eredményeire kell kitérnie.

Az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikk (1) bekezdése alapján az Európai Unió tagországai, köztük Magyarország is, első ízben 2007-ben jelentettek az irányelv végrehajtásáról a 2001-2006-os állapot szerint. Az irányelv végrehajtására létrehozott Élőhelyvédelmi Bizottság az akkor érvényes formátumot és az annak értelmezésére szolgáló „Útmutató az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján történő jelentéshez” című részletes tájékoztatót az első jelentés tapasztalatai alapján kisebb mértékben módosította, és a jelenleg érvényes jelentőlapot 2011 májusában fogadta el. A tagországok ennek alapján egységesen készítik el jelentéseiket. Az EU  referencia honlapján valamennyi információ hozzáférhető a jelentés technikai részleteiről.

A jelentés az alábbi részekből áll:
A: Általános beszámoló az irányelv végrehajtásáról a 2007-2012 közötti időszak tekintetében.
B-C: Az élőhelyvédelmi irányelv II., IV. és V. mellékletében felsorolt fajok monitorozásának eredményei és annak természetvédelmi értékelése.
D-E: Az élőhelyvédelmi irányelv I. mellékletében felsorolt élőhelytípusok monitorozásának eredményei és annak természetvédelmi értékelése.

A jelentés B-E. fejezeteiben az élőhelyvédelmi irányelv I., II., IV. és V. mellékletében felsorolt élőhelytípusok és fajok közül az országban előforduló élőhelytípusokról és önfenntartó állománnyal rendelkező növény- és állatfajok természetvédelmi helyzetéről kellett beszámolni. A fajok helyzetének összefoglaló értékelését az elterjedés, az állomány, a faj rendelkezésére álló élőhely, a jövőbeli kilátások; az élőhelytípusok esetében az elterjedés, az élőhely által lefedett terület, a szerkezet és funkció, a jövőbeli kilátások alapján kellett megadni „kedvező”, „nem megfelelő”, „rossz”, illetve „ismeretlen” értékelési kategóriák szerint, hasonlóan a 2007-es jelentéshez.

A jelentés a Biodiverzitás Tematikus Központ által összeállított útmutató alapján készült.

Az egyes fajok és élőhelyek jelentő lapjai ezen az oldalon legördítve elérhetőek pdf formátumban. A tagállamok jelentéseinek értékelése az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) honlapján elérhetők és véleményezhetők 2014. július 7-ig.

Jelmagyarázat:
* Közösségi szempontból kiemelt jelentőségű fajok
II. melléklet Közösségi jelentőségű állat- és növényfajok, amelyek megőrzéséhez különleges természet-megőrzési területek kijelölése szükséges
IV. melléklet Közösségi jelentőségű szigorú védelmet igényelő állat- és növényfajok 
V. melléklet Közösségi jelentőségú állat- és növényfajok, amelyek vadon történő begyűjtése, valamint hasznosítása igazgatási rendszabályok alá vonható

 

 Magyar név

 Tudományos név

HD melléklet

II.

IV.

V.

ZUZMÓK        
 Cladonia fajok  Cladonia spp. (subgenus Cladinia)    

X

MOHÁK        
 Zöld koboldmoha  Buxbaumia viridis

X

   
 Zöld seprőmoha  Dicranum viride

X

   
 Fehérlő vánkosmoha  Leucobryum glaucum    

X

 Sziklai illatosmoha  Mannia triandra   X    

X

 Tőzegmoha fajok  Sphagnum spp.    

X

HARASZTOK        
 Lycopodium fajok  Lycopodium spp.    

X

 Mételyfű  Marsilea quadrifolia

X

X

 
ZÁRVATERMŐK        
 Csengettyűvirág  Adenophora liliifolia

X

X

 
 Aldrovanda  Aldrovanda vesiculosa

X

X

 
 Réti angyalgyökér  Angelica palustris

X

X

 
 Kúszó celler  Apium repens

X

X

 
 Szíveslevelű hídőr  Caldesia parnassifolia

X

X

 
 Kisfészkű aszat  Cirsium brachycephalum

X

X

 
 Homoki kikerics  Colchicum arenarium

X

X

 
 Tátorján  Crambe tataria

X

X

 
 Rigópohár  Cypripedium calceolus

X

X

 
 *Tartós szegfű  *Dianthus diutinus

X

X

 
 *Lumnitzer-szegfű  *Dianthus lumnitzeri

X

X

 
 Szent István-szegfű  Dianthus plumarius subsp. regis-stephani

X

X

 
 Osztrák sárkányfű  Dracocephalum austriacum

X

X

 
 Piros kígyószisz  Echium russicum (maculatum)

X

X

 
 Sűrű csetkáka  Eleocharis carniolica

X

X

 
 *Magyarföldi husáng  *Ferula sadleriana

X

X

 
 Hóvirág  Galanthus nivalis    

X

 Mocsári kardvirág  Gladiolus palustris

X

X

 
 Adriai sallangvirág  Himantoglossum adriaticum

X

X

 
 Bíboros sallangvirág  Himantoglossum caprinum

X

X

 
 Magyar nőszirom  Iris aphylla subsp. hungarica

X

X

 
 Homoki nőszirom  Iris humilis subsp. arenaria

X

X

 
 Heverő iszapfű  Lindernia procumbens

 

X

 
 *Pilisi len   *Linum dolomiticum

X

X

 
 Hagymaburok  Liparis loeselii

X

X

 
 *Tornai vértő  *Onosma tornensis

X

X

 
 Bánáti bazsarózsa  Paeonia officinalis subsp. banatica

X

X

 
 Leánykökörcsin  Pulsatilla grandis

X

X

 
 Tátogó kökörcsin  Pulsatilla patens

X

X

 
 *Magyar kökörcsin  *Pulsatilla pratensis subsp. hungarica

X

X

 
 *Magyar vadkörte  *Pyrus magyarica

X

X

 
 Szúrós csodabogyó  Ruscus aculeatus

 

 

X

 Fénylő zsoltina  Serratula lycopifolia

X

X

 
 Magyar gurgolya  Seseli leucospermum

X

X

 
 Janka-tarsóka  Thlaspi jankae

X

X

 
 Magyar méreggyilok  Vincetoxicum pannonicum

X

X

 
 GERINCTELENEK        
 GYŰRŰSFÉRGEK        
 Orvosi pióca  Hirudo medicinalis    

X

 PUHATESTŰEK        
 Apró fillércsiga  Anisus vorticulus

X

X

 
 Bánáti csiga  Chilostoma banatica

X

X

 
 Éti csiga  Helix pomatia

 

 

X

 Dobozi pikkelyescsiga  Hygromia kovacsi

X

X

 
 *Magyar vakcsiga  *Paladilhia hungarica

X

X

 
 Tornai patakcsiga  Sadleriana pannonica

X

X

 
 Sávos bödöncsiga  Theodoxus transversalis

X

X

 
 Tompa folyamkagyló  Unio crassus

X

X

 
 Hosszúfogú törpecsiga  Vertigo angustior

X

   
 Hasas törpecsiga  Vertigo moulinsiana

X

   
 Fekete csiga  Theodoxus praevostianus  

X

 
 ÍZELTLÁBÚAK        
 RÁKOK        
 Folyami rák  Astacus astacus    

X

 *Kövi rák  *Austropotamobius torrentium

X

 

X

 ROVAROK        
 Szitakötők rendje    
 Zöld acsa  Aeshna viridis  

X

 
 Díszes légivadász  Coenagrion ornatum

X

   
 Ritka hegyiszitakötő  Cordulegaster heros

X

X

 
 Tócsaszitakötő  Leucorrhinia caudalis

 

X

 
 Lápi szitakötő  Leucorrhinia pectoralis

X

X

 
 Erdei szitakötő  Ophiogomphus cecilia

X

X

 
 Sárgás szitakötő  Stylurus flavipes

 

X

 
 Egyenesszárnyúak rendje    
 Magyar tarsza  Isophya costata

X

X

 
 Erdélyi tarsza  Isophya stysii

X

X

 
 Vöröslábú hegyisáska  Odontopodisma rubripes

X

X

 
 Álolaszsáska  Paracaloptenus caloptenoides

X

X

 
 Erdélyi kurtaszárnyú-szöcske  Pholidoptera transsylvanica

X

X

 
 Fűrészlábú szöcske  Saga pedo

 

X

 
 Eurázsiai rétisáska  Stenobothrus eurasius

X

X

 
 Bogarak rendje    
 Szarvas ganéjtúró  Bolbelasmus unicornis

X

X

 
 Beregi futrinka  Carabus hampei 

X

X

 
 Magyar futrinka  Carabus hungaricus

X

X

 
 Vízi futrinka  Carabus variolosus

X

X

 
 Zempléni futrinka  Carabus zawadszkii

X

X

 
 Nagy hőscincér  Cerambyx cerdo

X

X

 
 Skarlátbogár  Cucujus cinnaberinus

X

X

 
 Pusztai gyalogcincér  Dorcadion fulvum cervae

X

X

 
 Gebhardt-vakfutrinka  Duvalius gebhardti

X

X

 
 Magyar vakfutrinka  Duvalius hungaricus

X

X

 
 Széles tavicsíkbogár  Graphoderus bilineatus

X

X

 
 Kék pattanóbogár  Limoniscus violaceus

X

   
 Szarvasbogár  Lucanus cervus

X

   
 Gyászcincér  Morimus funereus

X

   
 *Remetebogár  *Osmoderma eremita

X

X

 
 Atracélcincér  Pilemia tigrina

X

X

 
 Ráncos gyászbogár  Probaticus subrugosus

X

X

 
 Kerekvállú állasbogár  Rhysodes sulcatus

X

   
 *Havasi cincér  *Rosalia alpina

X

X

 
 Lepkék rendje    
 Magyar színjátszólepke  Apatura metis  

X

 
 Keleti lápibagoly  Arytrura musculus

X

X

 
 Sztyeplepke  Catopta thrips

X

X

 
 Magyar ősziaraszoló  Chondrosoma fiduciarium

X

X

 
 Ezüstsávos szénalepke  Coenonympha oedippus

X

X

 
 Narancsszínű kéneslepke   Colias myrmidone

X

X

 
 Vértesi csuklyásbagoly  Cucullia mixta

X

X

 
 Magyar tavaszi-fésűsbagoly  Dioszeghyana schmidtii

X

X

 
 Anker-araszoló  Erannis ankeraria

X

X

 
 Sárga gyapjasszövő  Eriogaster catax

X

X

 
 Lápi tarkalepke  Euphydryas aurinia

X

 

 
 Díszes tarkalepke  Euphydryas maturna

X

X

 
 *Csíkos medvelepke  *Callimorpha quadripunctata

X

   
 Budai szakállasmoly  Glyphipterix loricatella

X

X

 
 Nagy szikibagoly  Gortyna borelii

X

X

 
 Keleti mustárlepke  Leptidea morsei 

X

X

 
 Füstös ősziaraszoló  Lignyoptera fumidaria

X

X

 
 Sápadt szemeslepke  Lopinga achine

 

X

 
 Nagy tűzlepke  Lycaena dispar 

X

X

 
 Nagyfoltú hangyaboglárka  Maculinea arion

 

X

 
 Sötét hangyaboglárka  Maculinea nausithous

X

X

 
 Vérfű-hangyaboglárka  Maculinea teleius

X

X

 
 Kis apollólepke  Parnassius mnemosyne  

X

 
 Csüngőaraszoló  Phyllometra culminaria

X

X

 
 Villányi télibagoly  Polymixis rufocincta

X

X

 
 Törpeszender  Proserpinus proserpina  

X

 
 Farkasalmalepke  Zerynthia polyxena  

X

 
 GERINCESEK    

 

 
 KÖRSZÁJÚAK        
 Ingola fajok  Eudontomyzon spp.

X

   
 HALAK        
 Kecsege  Acipenser ruthenus    

X

 Ragadozó őn   Aspius aspius

X

 

X

 Rózsás márna  Barbus barbus

 

 

X

 Petényi-márna  Barbus meridionalis

X

 

X

 Vágócsík  Cobitis taenia

X

   
 Botos kölönte  Cottus gobio

X

   
 Halványfoltú küllő  Gobio albipinnatus

X

   
 Homoki küllő  Gobio kessleri

X

   
 Felpillantó küllő  Gobio uranoscopus

X

   
 Széles durbincs  Gymnocephalus baloni

X

X

 
 Selymes durbincs  Gymnocephalus schraetzer

X

 

X

 Dunai galóca  Hucho hucho

X

 

X

 Réticsík  Misgurnus fossilis

X

   
 Garda  Pelecus cultratus 

X

 

X

 Szivárványos ökle  Rhodeus sericeus 

X

 

 

 Leánykoncér  Rutilus pigus 

X

 

X

 Törpecsík  Sabanejewia aurata

X

   
 Lápi póc  Umbra krameri

X

   
 Német bucó  Zingel streber

X

   
 Magyar bucó  Zingel zingel

X

 

X

 KÉTÉLTŰEK        
 Vöröshasú unka  Bombina bombina

X

X

 
 Sárgahasú unka  Bombina variegata

X

X

 
 Zöld varangy  Bufo viridis  

X

 
 Levelibéka  Hyla arborea  

X

 
 Barna ásóbéka  Pelobates fuscus  

X

 
 Mocsári béka  Rana arvalis   

X

 
 Erdei béka  Rana dalmatina  

X

 
 Kecskebéka  Rana esculenta    

X

 Kis tavibéka  Rana lessonae  

X

 
 Kacagó (Tavi) béka   Rana ridibunda    

X

 Gyepi béka  Rana temporaria    

X

 Alpesi tarajosgőte  Triturus carnifex

X

X

 
 Közönséges tarajosgőte  Triturus cristatus

X

X

 
 Dunai tarajosgőte  Triturus dobrogicus

X

X

 
 HÜLLŐK    

 

 
 Pannon gyík  Ablepharus kitaibelii   

X

 
 Haragos sikló  Coluber caspius  

X

 
 Rézsikló  Coronella austriaca  

X

 
 Erdei sikló  Elaphe longissima  

X

 
 Mocsári teknős  Emys orbicularis

X

X

 
 Fürge gyík  Lacerta agilis  

X

 
 Zöld gyík  Lacerta viridis  

X

 
 Kockás sikló  Natrix tessellata  

X

 
 Fali gyík  Podarcis muralis  

X

 
 Homoki gyík  Podarcis taurica  

X

 
 *Rákosi vipera  *Vipera ursinii rakosiensis

X

X

 
 Elevenszülő gyík  Lacerta (Zootoca) vivipara pannonica  

X

 
 EMLŐSÖK    

 

 
 Denevérek rendje    
 Piszedenevér  Barbastella barbastellus

X

X

 
 Északi késeidenevér  Eptesicus nilssoni  

X

 
 Késeidenevér  Eptesicus serotinus  

X

 
 Alpesi törpedenevér  Hypsugo (Pipistrellus) savii  

X

 
 Hosszúszárnyú denevér  Miniopterus schreibersi

X

X

 
 Alchatoe-denevér  Myotis alchatoe  

X

 
 Nagyfülű denevér  Myotis bechsteini

X

X

 
 Hegyesorrú denevér  Myotis blythi

X

X

 
 Brandt-denevér  Myotis brandti  

X

 
 Tavi denevér  Myotis dasycneme

X

X

 
 Vízi denevér  Myotis daubentoni  

X

 
 Csonkafülű denevér  Myotis emarginatus

X

X

 
 Közönséges denevér  Myotis myotis

X

X

 
 Bajuszos denevér  Myotis mystacinus

 

X

 
 Horgasszőrű denevér  Myotis nattereri  

X

 
 Óriás-koraidenevér  Nyctalus lasiopterus  

X

 
 Szőrőskarú koraidenevér  Nyctalus leisleri  

X

 
 Koraidenevér  Nyctalus noctula  

X

 
 Fehérszélű törpedenevér  Pipistrellus kuhlii  

X

 
 Durvavitorlájú törpedenevér  Pipistrellus nathusii  

X

 
 Törpedenevér  Pipistrellus pipistrellus  

X

 
 Apró törpedenevér  Pipistrellus pygmaeus  

X

 
 Barna hosszúfülű-denevér  Plecotus auritus  

X

 
 Szürke hosszúfülű-denevér  Plecotus austriacus  

X

 
 Kereknyergű patkósdenevér  Rhinolophus euryale

X

X

 
 Nagy patkósdenevér  Rhinolophus ferrumequinum

X

X

 
 Kis patkósdenevér  Rhinolophus hipposideros

X

X

 
 Fehértorkú denevér  Vespertilio murinus

 

X

 
 Rágcsálók rendje        
 Közönséges hód  Castor fiber

X

X

 
 Hörcsög  Cricetus cricetus    

X

 Erdei pele  Dryomys nitedula  

X

 
 *Északi (Patkányfejű) pocok  *Microtus oeconomus mehelyi

X

X

 
 Mogyorós pele  Muscardinus avellanarius  

X

 
 Csíkos szöcskeegér  Sicista subtilis

X

X

 
 Ürge  Spermophilus citellus

X

X

 
 Ragadozók rendje        
 Aranysakál  Canis aureus    

X

 Farkas  Canis lupus

X

X

 
 Vadmacska  Felis silvestris  

X

 
 Vidra  Lutra lutra

X

X

 
 Hiúz  Lynx lynx

X

X

 
 Nyuszt  Martes martes

 

 

X

 Molnárgörény  Mustela eversmanni

X

X

 

 Házi görény  Mustela putorius  

 

X

Az Élőhelyvédelmi Irányelv I. mellékletén szereplő hazánkban is előforduló élőhelytípusok, amelyek védelmére közösségi jelentőségű területet (pSCI) kell kijelölni
vastagon szedettek: a Magyarország által felvételre javasolt élőhelyek
* közösségi szempontból kiemelt jelentőségű élőhelytípusok 

1530

* Pannon szikesek

2340

* Mészkerülő ezüstperjések

3130

Törpekákás iszapnövényzet

3150

Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja

3160

Láptavak

3260

Patakok hínárja

3270

Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet

4030

Száraz fenyérek, csarabosok

40A0

* Kontinentális cserjések

5130

Borókásodó szárazgyepek

6110

* Fehér varjúhájas mészkedvelő sziklai pionír növényzet

6190

Pannon sziklagyepek

6210

Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek

6230

* Fajgazdag szőrfűgyepek

6240

* Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők

6250

* Síksági pannon löszsztyeppek

6260

* Pannon homoki gyepek

6410

Kékperjés láprétek

6430

Üde, tápanyaggazdag magaskórósok

6440

Ártéri mocsárrétek

6510

Sík- és dombvidéki kaszálórétek

6520

Hegyi kaszálórétek

7110

* Dagadólápok

7140

Tőzegmohás lápok és ingólápok

7210

* Télisásosok

7220

* Mésztufás források

7230

Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek

8150

Közép-európai mészkerülő sziklatörmeléknövényzet

8160

* Közép-európai mészkedvelő sziklatörmeléknövényzet

8210

Mészkedvelő sziklanövényzet

8220

Mészkerülő sziklanövényzet

8230

Pionír, mészkerülő sziklanövényzet

8310

A nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok

9110

Mészkerülő bükkösök

9130

Szubmontán és montán bükkösök

9150

Sziklai bükkösök és sziklai hárserdők/hársas-berkenyés sziklaerdők

9180

* Törmeléklejtő- és szurdokerdők

91E0

* Fűz-, nyár-, éger-, és kőrisligetek/ligeterdők

91F0

Keményfás ligeterdők

91G0

* Pannon gyertyános tölgyesek

91H0

* Pannon molyhos tölgyesek

91I0

* Euro-szibériai erdősztyepp-tölgyesek

91K0

Illír bükkösök

91L0

Illír gyertyános-tölgyesek

91M0

Pannon cseres-tölgyesek

91N0

* Pannon homoki borókás-nyárasok
 

Sáv bezárása