Ugrás a tartalomhoz

Countdown 2010


A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium csatlakozása a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Countdown 2010 programjához, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása érdekében

 

  Az Európai Unió államfői 2001-ben Göteborgban vállalták, hogy 2010-ig megállítják Európában az élővilág sokszínűségének csökkenését. A kitűzött cél elérésében 2006 májusában jelentős előrelépés történt, mivel a Bizottság e cél eléréséről egy közleményt és annak mellékleteként egy uniós cselekvési tervet adott ki. Ezt követően a Bizottság anyagát is alapul véve a Környezetvédelmi Tanács tavaly decemberben következtetéseket fogadott el “A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 2010-ig” címmel, amelyben fontos javaslatokat és konkrét intézkedéseket fogalmaz meg a tagállamok és a Bizottság számára. Magyarország aktívan részt vett a Tanácsi következtetések kidolgozásában, amely során több javaslatot sikerült beépíteni a végleges szövegbe. A tagállamok végül egy lényegre törő intézkedéseket tartalmazó anyagot fogadtak el, amelynek azonban csak akkor lesz pozitív hatása az élővilágra, ha a benne foglalt intézkedési javaslatokat valóban megvalósítják. 
 

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Countdown 2010 programjának fő célja, hogy - állami és civil természetvédelmi szervezetek, valamint egyéb piaci szereplők tevékenységének és együttműködésének hatására - 2010-ig megállítsa Európában a biológiai sokféleség csökkenését.
 

 

 

 

2006. szeptember 29-én Bősárkányban (Fertő-Hanság NPI) Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter és Marghescu Tamás, az IUCN európai regionális igazgatója aláírták a nyilatkozatot, amellyel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium csatlakozott az IUCN Countdown 2010 programjához. A csatlakozási nyilatkozat aláírásakor hazánk első gyakorlati hozzájárulásaként három új ramsari terület (Felső-Kiskunsági szikes puszták, Nyirkai-Hany, Rába-völgy) kijelölése és egy korábbi ramsari terület (Tatai-tavak) bővítése is megtörtént.
 

A KvVM angol és magyar nyelvű csatlakozási nyilatkozata (pdf)

 

A KvVM a Countdown 2010-hez csatlakozva, többek között - a ramsari területek kijelölése és védelme mellett, más uniós országok példáját követve - a Natura 2000-hez kapcsolódó megőrzési feladatok hiánytalan teljesítésével, évente ismétlődő, a figyelmet a biológiai sokféleség megőrzésének kiemelkedő fontosságára felhívó kampánysorozattal, az alábbi fő területeken kifejtett, fokozott aktivitással kíván hozzájárulni a biodiverzitás csökkenésének megállításához:
 

1. A kijelölt területek hálózatának fejlesztése:

 • A különböző természetvédelmi célokra kijelölt területek (védett természeti területek, különböző ökológiai hálózatok elemei stb.) kiterjedésének növelése;
 • A védett természeti területeken belül a természetvédelmi szervek által kezelt, állami tulajdonban lévő területek arányának növelése;
 • A kiemelkedő természeti értékkel bíró védett természeti területek aktív megőrzése;
 • A Natura 2000 hálózatba tartozó és az azon kívül eső védett természeti területek koherenciájának fokozása;
 • A magyarországi ökológiai hálózatok (pl. Páneurópai Ökológiai Hálózat, Nemzeti Ökológiai Hálózat, Natura 2000 hálózat) kijelölésével és kezelésével a természetes és természetközeli területek nagyságának és koherenciájának növelése.

2. Megfelelés az EU jogszabályai és a Magyarország által aláírt - különös tekintettel a 2010-es célok elérését elősegítő - nemzetközi természetvédelmi egyezmények előírásainak, kiemelve az alábbiakat:

 
 • Élőhelyvédelmi irányelv;
 • Madárvédelmi irányelv;
 • Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről; 
 • Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok védelméről;
 • Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről;
 • Egyezmény a biológiai sokféleség megőrzéséről;
 • Egyezmény a veszélyeztetett, vadon élő növény és állatfajok nemzetközi kereskedelméről;
 • és egyéb többoldalú megállapodások.3. A természetvédelem jogi és gazdasági helyzetének javítása:

 • A biodiverzitás csökkenésének megállítását elősegítő tevékenységek finanszírozására rendelkezésre bocsátott források növelésének támogatása, különös tekintettel a 2007-2013-as európai uniós költségvetési periódusra készülő II. Nemzeti Fejlesztési Tervre (Új Magyarország Fejlesztési Terv);
 • Lobbi tevékenység kifejtése a legjelentősebb védett/fokozottan védett fajok és élőhelyeik védelmét elősegítő, természetbarát gazdálkodási módok finanszírozására fordított európai uniós vagy más pénzügyi források elkülönítése érdekében 2010-ig;
 • A 2010-es biodiverzitás célok más szektorok jog- és eljárásrendjébe történő integrálásának elősegítése helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten.4. A 2010-es biodiverzitás célok megismertetése a lakossággal:

 • A lakosság tájékoztatása és a környezettudatosság növelése a gyerekek képzésével, különös tekintettel a terepi képzésekre;
 • Az “erdei iskola” hálózat fejlesztése és a “zöld óvoda” rendszer bevezetése; 
 • Az önkormányzatokkal való együttműködés fokozása a “gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elvvel összhangban.5. Fajok és élőhelyek védelme, kezelése:

 • A kiemelkedő jelentőségű fajok hatékony megőrzését elősegítő fajmegőrzési tervek megvalósítása;
 • A 2010-es biodiverzitás célok érvényesítése a kiemelkedő természetvédelmi értékekkel bíró élőhelyek kezelési tervében; 
 • Monitorozó rendszer kialakítása a kiemelkedő jelentőséggel bíró fajok természetvédelmi állapotának nyomon követésére; 
 • Nemzeti stratégia és kezelési útmutató kialakítása az özönfajoknak a természetes életközösségekre gyakorolt hatásainak csökkentése érdekében.A programhoz való csatlakozásunk óta a következő előrehaladások történtek a csatlakozási szerződésben rögzített témákban, azok sorrendjében:

A 2006. évi beszámoló itt érhető el (English version).

A 2007. évi beszámoló itt érhető el (English version).

A 2008. évi beszámoló itt érhető el (English version).

A 2009-2010. évi beszámoló itt érhető el.

 

Sáv bezárása