Ugrás a tartalomhoz

Csillagoségbolt-parkok és térségi együttműködés

A hazai csillagoségbolt-parkok kijelölésének előkészítésében, kezdeményezésében és a kijelölt csillagoségbolt-parkok működtetésében az érintett nemzeti park igazgatóságok vezető szerepet játszottak és játszanak, de mindegyik helyszín esetében elmondható, hogy e tevékenységek helyi szintű összefogás és együttműködés keretében valósultak és valósulnak meg, illetve elősegítik ezek kialakulását, kialakítását.

Az együttműködő partnerek között megtalálhatók helyi civil szervezetek, önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, oktatási intézmények stb.

A hazai „csillagoségbolt-park program” kezdete is egy helyi kezdeményezés alapján megrendezett, fényszennyezésről szóló konferenciához kapcsolódik; 2006 szeptemberében ennek keretében kötött együttműködési megállapodást a Magyar Csillagászati Egyesület és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Zselici csillagoségbolt-park létesítésének előkészítéséről. Egy évvel később csatlakozott az „alapítókhoz” a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társaság (VTT), a Zselica Szövetség és a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.

 

A Zselici Csillagoségbolt-park létesítésének előkészítése hazai (és regionális léptékben nemzetközi) előzmény nélküli kezdeményezés volt, ezért a résztvevőknek tanulni, sok esetben fejleszteni kellett azokat a módszereket, eljárásosokat, amelyek a sikeres jelölés megalapozásához szükségesek. Ebbe a körbe tartozott a fényszennyezés mértékének (illetve az éjszakai égbolt mesterséges eredetű fényességének) mérése. A program indulásakor Magyarországon nem álltak rendelkezésre az égbolt fényességének mérésére alkalmas eszközök. Az előkészítést végzők folyamatosan szerezték be az eszközöket, majd fejlesztették a szükséges módszereket. A befektetett munka eredményeként hazánk a fényszennyezés mérésében, illetve a mérési módszerek kifejlesztésében nemzetközi szinten is vezető szerephez jutott.

2007-ben a SEFAG Zrt. a VTT és a többi támogató szervezet szakmai javaslatának megfelelően választotta ki és telepítette a Hotel Kardosfa környezetének, parkolóinak éjszakai világítását. Az összesen 72 darab új telepítésű lámpatest mindegyike azonos kivitelű, teljesen ernyőzött típus, ami mintaértékű kültéri világítási rendszer létrejöttét eredményezte.

A csillagoségbolt-park kialakítása jelentősebb beruházást is katalizált a térségben. E nélkül nem jött volna létre a Zselic szívében az éjszakai égbolt jelenségeit bemutató látogatóközpont (a Zselici Csillagpark), ahol bemutató csillagvizsgáló, planetárium és a Zselici Tájvédelmi Körzet táji és természeti értékeiről szóló kiállítás várja a látogatókat.

Szintén partnerségi alapon, a csillagoségbolt-park égisze alatt futó projekt részeként valósult meg Bárdudvarnokon a település közvilágítási rendszerének korszerűsítése 2018-ban. Fontos, hogy a fényszennyezésre vonatkozó csillagoségbolt-parki követelményeknek való megfelelés biztosítása mellett a lakosság is pozitív változásként élte meg a világítási rendszer átalakítását, felújítását. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy az együttműködés keretében sikerült olyan közvilágítási rendszert kialakítani, amely minden tekintetben a közvilágítás javulását eredményezte a településen.

A Hortobágyi Csillagoségbolt-park működése kapcsán elért eredmények is helyi és térségi szintű együttműködés keretében jöttek létre, néhány példa ezek közül, kitekintéssel a jövőbeni tervekre:
– Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye területrendezési tervében önálló megyei övezetként jelenik meg a csillagoségbolt-park övezete sajátos, a fényszennyezés csökkentését elősegítő ajánlásokkal,
– a csillagoségbolt-park „oral history projektje” keretében sor került a pásztorok csillagos éggel kapcsolatos, máig fennmaradt ősi ismereteinek, a hortobágyi népi csillagászat hagyományainak összegyűjtésére,
– a környező települések és a telephelyek tulajdonosai/kezelői ismeretekkel rendelkeznek a csillagoségbolt-parkról és annak céljairól,
– a Hortobágyi Halgazdaság Rt. az általa működtetett létesítményekben a fényforrások, világítótestek cseréjével, a lámpatestek irányításának módosításával járult hozzá a fényszennyezés csökkentéséhez, megelőzéséhez;
– a háborítatlan éjszakai környezet és csillagos ég a Hortobágy újabb, a térségbe látogatókat vonzó ökoturisztikai attrakciójává vált.

A csillagoségbolt-park nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Hortobágy község közvilágításának egy Interreg projekt keretében történő felújítására a bárdudvarnokihoz hasonló megoldások alkalmazásával, „csillagoségbolt-barát” módon kerül sor.

Az „asztroturizmus” és az „éjszakai környezeti nevelés” a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési kínálatának integráns része, amely témák azonban még rejtenek magukban potenciált. Az ebben rejlő lehetőségek kihasználásához fejleszteni szükséges az együttműködést az öko- és a „hagyományos” turizmus helyi szereplőivel.

A Bükki Csillagoségbolt-park 2017-ben, hazánk harmadik csillagoségbolt-parkjaként nyerte el e kitüntető címet. A jelölési dokumentációt helyi szintű együttműködés keretében a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület közreműködésével készítette el a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI).

A csillagoségbolt-park eddigi működésének tapasztalatai egyben a térségi együttműködések fejlesztésének irányát is kijelölhetik:
– a csillagoségbolt-park és annak adottságai jelentős ökoturisztikai potenciált jelentenek;
– a környező települések döntéshozói még nincsenek teljes mértékben tisztában a csillagoségbolt-park céljaival és tevékenységének a települések és lakói számára kedvező eredményeivel, a csillagoségbolt-park által számukra nyújtott lehetőségekkel;
– fontos tudatosítani a lakosságban és a döntéshozókban a fényszennyezés veszélyeit, valamint az élővilágra és az emberekre gyakorolt káros hatásait.

A csillagoségbolt-parknak jelentős szerepe volt abban, hogy a közvilágítás korszerűsítése eredményeként 2019-ben korszerű, fényszennyezés-mentes, „természetbarát” világítási rendszer lépett működésbe Répáshután, a csillagoségbolt-parkon belüli egyetlen önálló településen. Az új világítási rendszer a helyben lakók igényeinek kielégítése és a természetvédelmi szempontok érvényesítése tekintetében egyaránt követendő példának számít.

2021-től a Répáshután megnyíló, a Bükki Csillagoségbolt-parkot és a csillagos égboltot bemutató tematikus csillagászati látogatóközpont további térségi ökoturisztikai együttműködések katalizátora lehet.

 

A csillagoségbolt-parkokkal kapcsolatos, illetve a csillagoségbolt-parkokban megvalósuló térségi együttműködés fontos összetevője, illetve alapfeltétele a helyben élők támogató és értéktudatos hozzáállása a csillagoségbolt-parkok céljaihoz. Fontos lenne, hogy a csillagoségbolt-parkokban és az azok szomszédságában lévő településeken élők és az ottani további szereplők a saját (lakó)környezetükben az éjszakai mesterséges kültéri világítás során odafigyeljenek arra, hogy ezt a fényszennyezés kiküszöbölésével vagy alacsony szinten tartásával valósítsák meg. Ehhez itt találhatók praktikus tippek, javaslatok.

 

Sáv bezárása