Ugrás a tartalomhoz

"Elásott kincsek" védelme

Növények, gombák gyűjtése:

Állati származékok gyűjtése:

Földtani értékek gyűjtéséről:

Amatőr gyűjtők által tönkretett feltárás, mint tájseb a Bakonyban.

Az ilyen gyűjtéssel az a cél, hogy ha már választani kell a pusztulás és a szabályozott gyűjtés között, akkor az utóbbi tűnik jobb megoldásnak egy természeti érték megmaradása érdekében.
Mindez természetesen nem azonosítható a lelőhely kifosztására való tudatos törekvéssel. Kétségtelen, hogy vannak, akik egy-egy lelőhelyet egyéni haszonszerzés, vagy valamilyen rosszul értelmezett egyéni dicsvágy miatt olyan mértékben gyűjtenek be, hogy az a hely végét jelenti.

Természetesen nem azonosulhatunk a legcsekélyebb mértékben sem ezekkel a törekvésekkel, és így látják ezt a kutatók, és az egyesületekbe tömörült ásvány és ősmaradvány-gyűjtők is, akik a gyűjtés szabályozására etikai kódexet állítottak össze. Ebből néhány fontosabb gondolat:

  • Tudomásul veszem, hogy a barlangokban, a védett földtani bemutatóhelyeken, a természetvédelem által megjelölt magterületeken mindennemű gyűjtés tilos.
  • A gyűjtés nem lehet kereskedelmi jellegű, célja nem lehet kifejezetten az anyagi haszonszerzés.
  • A természetet nem károsítom. A lelőhely eredeti állapotát a lehetőségekhez mérten minél előbb visszaállítom. Balesetveszélyes állapotokat nem idézek elő, utat és rézsűjét, sem más műtárgyat nem bontok meg. Szemetet nem hagyok magam után.
  • Gyűjtés előtt tájékozódom a lelőhely tulajdoni, és védettségi viszonyairól. A tulajdon- és kezelői jogokat tiszteletben tartva védett természeti területen való gyűjtésre az illetékes hatóságtól, üzemi terület esetén pedig a bánya tulajdonosától, üzemeltetőjétől előzetesen engedélyt kérek.
  • A gyűjtéshez kizárólag kéziszerszámokat veszek igénybe, gépi erőt kizárólag az ehhez megfelelő engedély(ek) birtokában használok. Vegyi segédanyagokat (pl. robbanószereket, kémlelőszereket, gyomirtót, vízfestő szereket, stb.) nem alkalmazok.
  • A madarak költési időszakában és a tavaszi vadászati tilalom idején nagyobb zajjal járó munkálatokat az érintett területeken nem végzek.
  • Új ásványokat, illetve új lelőhelyeken előforduló ásványokból mintákat megfelelő helyszínleírással együtt tudományos feldolgozásra átadok.

Sáv bezárása