Ugrás a tartalomhoz

Geoparkok Magyarországon

Minden földtani képződmény az őt létrehozó földtani folyamat, és az ahhoz szükséges földtörténeti idő egyedi, megismételhetetlen természetes emlékműve. A geoparkok célja az, hogy területük hazai és nemzetközi vonatkozásban is jelentős földtudományi örökségét a helyi közösségek bevonásával megőrizzék, a helyi fenntartható gazdaságot erősítő geoturisztikai programok révén bemutassák és a legszélesebb közönséget a környezeti nevelés eszközeivel ráébresszék a földtudományi értékek szépségére és megőrzésének fontosságára.

Hazánkban jelenleg két UNESCO Globális Geopark működik. Nemzeti geoparkok létrehozása egyelőre nem lehetséges, ehhez jogszabály-alkotási lépések szükségesek. Az elvi lehetőség azonban adott nemzeti geopark kezdeményezésének előkészítésére a természetvédelemért felelős miniszter által 2019-ben elfogadott „A magyarországi nemzeti geoparkok szakmai koncepciója” című dokumentum alapján.

 

Hazai UNESCO Globális Geoparkok

 

A Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark (BBG) alapító és irányító, fenntartó szervezete a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI). A geopark területe 151 településre terjed ki; a Kis-Balaton tájegység kivételével magában foglalja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területét, valamint a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzetet, a Somló Tájvédelmi Körzetet és Fonyód térségét, továbbá felölel nyolc földtudományi jelentőséggel bíró természetvédelmi területet is. A BfNPI 14 természetvédelmi bemutatóhelye közül 7 részben vagy egészben a földtudományi természeti értékek köré szerveződött. A geoturisztikai bemutatási tevékenységet földtudományi tematikájú tanösvények, valamint a BfNPI és partnerei által indított, népszerű geotúrák egészítik ki. A BfNPI által elnyert pályázatoknak köszönhetően megvalósult többek között kőtengerek, földtani alapszelvények, földtudományi vonatkozású természetvédelmi területek szakszerű természetvédelmi kezelése, illetve az ehhez szükséges feltételek megteremtése. A helyben lakók bevonására jelentenek példát az országban máig egyedülálló geotúra-vezetői tanfolyamok és szállásadókkal, vendéglátó egységekkel való geoturisztikai célú együttműködések, valamint a helyi termelők részére kiírt Bakony-Balaton Geopark Termék Védjegy is.

A geopark honlapja: http://www.geopark.hu/

 

A Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark (NNG) létrejötte szlovák-magyar térségi együttműködési kezdeményezéshez kötődik, irányítását és fenntartását a címet birtokló Novohrad–Nógrád Nonprofit Kft. (Szlovákiában hasonló nevű társszervezete) végzi. A határon átnyúló geopark összesen 1619 km2-en terül el, 64 magyarországi és 28 szlovákiai település területét foglalja magában. Felöleli a Cserhát, a Karancs- és Medves-vidék, valamint a szlovákiai Cseres-hegység egy részének vonulatait. Részben ezen a területen alakították ki korábban többek között a Karancs-Medves és a Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzetet, valamint az Ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi területet, illetve a szlovákiai Cseres-hegység Tájvédelmi Körzetet. Az NNG két látogatóközpontot üzemeltet Salgótarján területén, rendszeresen indít geotúrákat, és megvalósít más, a földtudományi természeti értékeket népszerűsítő és bemutató rendezvényeket is (pl. az évente megrendezésre kerülő Geotóp Napok geotúráit). Számos földtudományi, ipartörténeti, bányászati értéket felfűző, geoparkos arculatú ismertető táblákkal ellátott tanösvényt alakítottak ki, gyakran a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) együttműködésével. A geopark területén található a miocén időszak számos fontos földtani alapszelvénye. A BNPI a működtetés és a bemutatás tekintetében is fontos szerepet lát el a Novohrad-Nógrád Geoparkban.

A geopark honlapja: https://www.nogradgeopark.eu/

 

A jelenleg működő két UNESCO Globális Geopark mellett az újonnan szerveződő Bükk-vidék Globális Geopark is benyújtotta akkreditációs anyagát az UNESCO illetékes szervéhez, melynek elbírálása folyamatban van.

Sáv bezárása