Ugrás a tartalomhoz

Geoparkokkal kapcsolatos tevékenységeink

A geoparkokról röviden

A geoparkok alapvető célja a földtudományi sokféleség (geodiverzitás) védelme, a földtudományi örökség bemutatása (geoturizmus), az értékközpontúságra és fenntarthatóságra irányuló szemléletformálás, ezen belül is kiemelten a földtani örökség értékének és jelentőségének tudatosítása a helyben élők körében.

Több más európai országhoz hasonlóan geopark alatt hazánkban is a kezdeményezések két csoportját értjük, amelyek szakmai szempontból azonos elvek alapján építkeznek, de adminisztratív, szervezési és működési szempontból számos elemükben különböznek egymástól.

1., Az UNESCO Globális Geoparkok (UGGp-k) az UNESCO Nemzetközi Földtudományi és Geoparki Programja (IGGP) egyik alappillérét jelentik. Az IGGP végrehajtása a Nemzetközi Földtudományi Program (International Geoscience Programme, a továbbiakban: IGCP) és az UGGp-k pillérén alapul. Az UGGp-k az UNESCO-tól szervezetileg független, de azzal szorosan együttműködő, nemzetközi civil szervezetként működő hálózat tagjaiként végzik tevékenységüket. Az UGGp cím megszerzése hosszadalmas folyamat, és számos szigorú kritériumnak kell hozzá megfelelni. Ennek feltételeit, folyamatát és az UGGp-k működésére vonatkozó követelményeket az IGGP geoparkokra vonatkozó alapszabálya rögzíti.

2., Magyarország méreteinél fogva véges a létrehozható és fenntarthatóan működtethető UNESCO Globális Geoparkok száma. Ugyanakkor felkarolásra érdemesek azok az alulról jövő hazai kezdeményezések is, amelyek keretében egyes térségek elköteleződnek földtudományi értékeik hosszú távú megőrzése, saját közösségeikkel és a nagyközönséggel történő megismertetése mellett.

Annak érdekében, hogy a fenti célok megvalósulhassanak, a 2022-ig működött Magyar Geopark Bizottság és azon keresztül számos szakmai partner szervezet bevonásával elkészítettük A magyarországi nemzeti geoparkok szakmai koncepcióját, amelyet a természetvédelemért felelős miniszter 2019. decemberében fogadott el. Ennek keretében javaslatot tettünk a nemzeti geoparkok létrehozásához és működtetéséhez szükséges szakmai és szabályozási intézkedésekre. A globális hálózat mellett, de attól nem teljesen függetlenül működtethető nemzeti geoparki forma alkalmas lehet arra, hogy olyan területek is kihasználhassák kedvező lehetőségeiket, amelyek nem akarnak feltétlenül az UGGp Hálózat tagjai (is) lenni.

Ahhoz, hogy valójában létrejöhessenek az első nemzeti geoparkok, a gyakorlatban még további jogalkotási lépések szükségesek. Az ezzel kapcsolatos előrehaladásról jelen felületen is beszámolunk a jövőben.

 

Geopark Magyar Nemzeti Bizottság

A hazai geoparkokkal kapcsolatos szakmai tevékenységeket, illetve általában az IGGP hazai megvalósulását 2022-ig a Magyar Geopark Bizottság (MGB) koordinálta. A testületet az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága kezdeményezésére, az akkori Földművelésügyi Minisztérium hozta létre 2016-ban.

Az MGB átalakulásával, annak jogutód szervezeteként létrejött Geopark Magyar Nemzeti Bizottság (a továbbiakban: Geopark MNB) az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8. § (1) bekezdés c) pontja alapján az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság (a továbbiakban: UMNB) állandó szakbizottságaként működik. A Geopark MNB feladatkörét és kötelezettségeit a Kormányrendelet határozza meg. A Kormányrendelet szabályozza továbbá a Geopark MNB működésével kapcsolatos egyes kérdéseket is. A Geopark MNB az IGGP magyarországi végrehajtásáért felelős testületként véleményező, javaslattevő és döntés-előkészítő feladatokat lát el. Elnöki tisztségét az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára tölti be.

A Geopark MNB ügyrendje letölthető a link megnyitásával.

 

Nemzetközi együttműködések

A V4 országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) geopark hálózatai – a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma és a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség kezdeményezésére – 2023. május 10-én, Selmecbányán tartott nemzetközi találkozó keretében együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá. Az együttműködés célja, hogy a hálózatok megosszák egymással a – nemzeti szintű, valamint az UNESCO Globális Geopark címmel rendelkező – geoparkok létrehozásával, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos tapasztalataikat és közösen lépjenek fel a geoparkok ismertségének növelése érdekében. A Geopark Magyar Nemzeti Bizottság képviseletében Balczó Bertalan elnök úr látta el kézjegyével a memorandumot. 

Az együttműködési szándéknyilatkozat letölthető a link megnyitásával

Sáv bezárása