Ugrás a tartalomhoz

Geoparkokkal kapcsolatos tevékenységeink

A geoparkok alapvető célja a geológiai változatosság (geodiverzitás) védelme, a földtudományi örökség bemutatása (geoturizmus), az értékközpontúságra és fenntarthatóságra irányuló szemléletformálás, ezen belül is kiemelten a földtani örökség értékének és jelentőségének tudatosítása a helyben élők körében.

Több más európai országhoz hasonlóan geopark alatt hazánkban is a kezdeményezések két csoportját értjük, amelyek szakmai szempontból azonos elvek alapján építkeznek, de adminisztratív, szervezési és működési szempontból számos elemükben különböznek egymástól.

1., Az UNESCO Globális Geoparkok (UGG) az UNESCO Nemzetközi Földtudományi és Geoparki Program (IGGP) egyik alappillérét jelentik. Az UGG-k az UNESCO-tól szervezetileg független, de azzal szorosan együttműködő, nemzetközi civil szervezetként működő hálózat tagjaiként végzik tevékenységüket. Az UGG cím megszerzése hosszadalmas folyamat, és számos szigorú kritériumnak kell hozzá megfelelni. Ennek feltételeit, folyamatát és az UGG-k működésére vonatkozó követelményeket az IGGP alapszabálya rögzíti.

2., Magyarország méreteinél fogva véges a létrehozható és fenntarthatóan működtethető UNESCO Globális Geoparkok száma. Ugyanakkor felkarolásra érdemesek azok az alulról jövő hazai kezdeményezések is, amelyek keretében egyes térségek elköteleződnek földtudományi értékeik hosszú távú megőrzése, saját közösségeikkel és a nagyközönséggel történő megismertetése mellett.

 

Annak érdekében, hogy a fenti célok megvalósulhassanak, a Magyar Geopark Bizottság és azon keresztül számos szakmai partner szervezet bevonásával elkészítettük A magyarországi nemzeti geoparkok szakmai koncepcióját, amelyet a természetvédelemért felelős miniszter 2019. decemberében fogadott el. Ennek keretében javaslatot tettünk a nemzeti geoparkok létrehozásához és működtetéséhez szükséges szakmai és szabályozási intézkedésekre. A globális hálózat mellett, de attól nem teljesen függetlenül működtethető nemzeti geoparki forma alkalmas lehet arra, hogy olyan területek is kihasználhassák kedvező lehetőségeiket, amelyek nem akarnak feltétlenül az UGG Hálózat tagjai (is) lenni.

Ahhoz, hogy valójában létrejöhessenek az első nemzeti geoparkok, a gyakorlatban még további jogalkotási lépések szükségesek. Az ezzel kapcsolatos előrehaladásról jelen felületen is beszámolunk a jövőben.

A hazai geoparkokkal kapcsolatos szakmai tevékenységeket, illetve általában az IGGP hazai megvalósulását a Magyar Geopark Bizottság koordinálja. A Bizottságot az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága kezdeményezésére, az akkori Földművelésügyi Minisztérium hozta létre 2016-ban, elnöki tisztségét az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára látja el.

Sáv bezárása