Ugrás a tartalomhoz

KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok
 
 
A biológiai sokféleség csökkenése, az állat- és növényfajok eltűnése, és
természetes élőhelyek leromlása világszerte és hazánkban is egyre súlyosabb mértéket ölt. Mivel a gazdasági növekedés jelentős mértékben támaszkodik a természeti erőforrások minél hatékonyabb kiaknázására, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása – mely végső soron földi létünk alapja – csak jól szervezett, összehangolt intézkedésekkel érhető el. A megfelelő szintű beavatkozáshoz azonban nélkülözhetetlen a minket körülölelő ökológiai rendszer mélyebb ismerete, természeti tőkénk térbeli eloszlásának feltérképezése és az azzal kapcsolatos tudásbázis fejlesztése.

Ezen célok elérése – valamint a hatályos nemzetközi egyezményekben és irányelvekben vállalt kötelezettségeink teljesítése – érdekében a Földművelésügyi Minisztérium (melynek jogutódja az Agrárminisztérium) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatásával 2016-ban egy átfogó országos program kidolgozását kezdte meg.
 
Az eredményektől a biológiai sokféleség rendszerszintű védelmének erősödését várjuk a természeti állapot változását előidéző, különböző léptékű – országos, regionális vagy éppen lokális – döntések meghozatalának tudományos igényességgel történő támogatásával. A projekt keretében megvalósuló négy fejlesztési elem egymással szorosan összefüggő tevékenységeket foglal magában, melyek sikeres végrehajtásától joggal várható, hogy a természetvédelmi tevékenységek megalapozottan, a naprakész természeti információk birtokában és költséghatékonyan szolgálják a természeti sokféleség megőrzését. 
 
 
Projekt alapinformációk
 

Projektazonosító

KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

Projekt címe 

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok

Projekt forráskerete

1 070 000 000 Ft

A forrás 85%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 15%-át pedig a Magyar Állam biztosítja, 75%-ban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, 25%-ban pedig a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében

Kedvezményezett konzorciumvezető

Agrárminisztérium (jogelődje a Földművelésügyi Minisztérium)

Konzorciumi partnerek

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutató Központ

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet

Agrárgazdasági Kutatóintézet

Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

A projektfejlesztés és megvalósítás időtávja

Projektfejlesztés, előkészítés: 2016. október 1 – 2017. szeptember 30.

Megvalósítás: 2017. október 1 – 2021. október 31.

Általános célkitűzések

1. Természeti tőkénk aktuális állapotának, gazdasági-     társadalmi értékének meghatározása

2. A megőrzést szolgáló eszközrendszer fejlesztése, új eszközök – modellek, módszertani megközelítések, útmutatók – kidolgozása

3. Az érintett szakmai és döntéshozói csoportok részvételéhez szükséges keretek megteremtése, társadalmi szereplők       szemléletformálása

4. Nemzetközi egyezményekből, EU stratégiákból és irányelvekből eredő feladatok és kötelezettségek teljesítése

 

Sáv bezárása