Ugrás a tartalomhoz

Környezeti nevelési tevékenységek, programok

 

Természetvédelmi bemutatás és környezeti nevelés helye és szerepe a nemzeti park igazgatóságok tevékenységi körében, korosztályokhoz köthető tevékenységek

A hazai védett természeti területek és értékek megőrzésében és bemutatásában a tíz nemzeti park igazgatóság meghatározó szerepet tölt be. A természetvédelmi bemutatás hatékony eszközei a környezeti nevelés, valamint az ökoturizmus.

A nemzeti park igazgatóságok az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelően, egész működési területükön ellátják a környezeti nevelési feladatokat. Tevékenységünk legfőbb célcsoportja az 5-14 éves korosztály, de a közép- és felsőfokú oktatási intézmények diákjai számára is szerveznek programokat, előadásokat, szakmai gyakorlatokat. Az Igazgatóságoknak számos nevelési – oktatási intézménnyel van együttműködési megállapodása. Tevékenységük között a természeti környezet iránti érzékenyítés, a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra való nevelés, az oktatási intézményekben megszerzett ismeretanyag, tudás gyakorlati tapasztalatokkal történő bővítése, az óvodai és iskolai nevelési és oktatási tevékenység támogatása szerepel.

Az nemzeti park igazgatóságok környezeti nevelési tevékenységének alapvető feladata a működési területük természeti- és kultúrtörténeti értékekeinek, sajátosságainak korosztályi igényeknek megfelelő élményszintű bemutatása. A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, gondolkodásmód közvetítése, a környezetért felelős életvitel hangsúlyozása, a folyamatok, az összefüggések feltárása, a természet és a táj, mint egység bemutatása, elfogadtatása.

Az Igazgatóságok környezeti nevelési tevékenységének főbb keretei:

 • erdei iskola/óvoda program szervezése és biztosítása
 • előadás: igény alapján (oktatási intézmények, táborok, nyugdíjas közösségek, konferenciák)
 • szakmai gyakorlat, közösségi szolgálat vezetése
 • módszertani füzet, kiadvány, foglakoztatási anyag összeállítása
 • tanösvény létrehozása, fenntartása, vezető füzet/munkafüzet kialakítása korosztályoknak megfelelően
 • táborok, vetélkedők szervezése,
 • szakvezetés, nyílt túra
 • nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény
 • kitelepülések, mobil programok

Mind a tíz nemzeti park igazgatóság rendelkezik Ökoturisztikai és környezetinevelési osztállyal, ahol többek között elhivatott pedagógus, biológus végzettségű kollégák foglalkoznak a gyerekekkel. A terepi foglalkozások esetében a természetvédelmi őrök is bekapcsolódnak a programokba.Környezeti nevelési tevékenységek között az erdei iskola szolgáltatás központi helyet foglal el. Jelenleg 15 erdei iskolai bázishelyen fogadják a nemzeti park igazgatóságok az iskolások számára meghirdetett 3-5 napos erdei iskolai szolgáltatásra jelentkezőket.

http://magyarnemzetiparkok.hu/erdei-iskolak/

A nemzeti park igazgatóságok erdei iskolai létesítményeinek kihasználtsága nagyon jó (már ősszel sok erdei iskolai helyszínt lefoglaltak a visszatérő iskolák a tavaszi időszakra). A létesítmények többsége téliesített, így a teljes szorgalmi időszak alatt tudja fogadni az erdei iskolai, erdei óvodai programban résztvevőket, valamint az környezeti nevelési továbbképzések és az osztálykirándulások természet iránt érdeklődő résztvevőit. A létesítmények hasznosítása a nyári oktatási szünet időszaka alatt elsősorban az nemzeti park igazgatóságok által szervezett természetismereti táborok napközis/bentlakásos nyári táborok formájában történik.

Az igazgatóságok erdei iskola programjai nagy hangsúlyt fektetnek a természet, a szabad természet, az erdő bensőséges befogadására oly módon, hogy a tanulókban a természetet tisztelő attitűd váljék meghatározóvá. Módszertanuk tengelyében a személyes megtapasztalás, a kaland, a felfedezés örömén keresztül történő elsajátítás, tudásgyarapítás, készségfejlesztés áll. A nemzeti parkok és egyéb védett természeti területek helyszíni adottságokhoz igazodó programok az élmények közös, oldott feldolgozásán keresztül teremtik meg természeti közegben a közösségi együttlét alapjait, így járulva hozzá a természetben való viselkedés alapnormáinak és az erdei iskola tematikájából adódó alapismeretek elsajátításához. Ahhoz, hogy a lakosság a természetvédelmi célok mellé álljon, „alulról építkezés” szükséges. Ehhez az óvodás és az iskolás korosztály a legfogékonyabb és a legkönnyebben szervezhető és rajtuk keresztül a szülők, a felnőtt lakosság is elérhető.

Az erdei iskolai programokon regisztrált látogatók száma éves szinten 2019-ben elérte a 23 000 főt.

Az erdei iskola olyan sajátos tanulásszervezési forma, amelyre jellemző, hogy

 • az iskola tantervének integráns részét képezi;
 • a megismerés tárgya az erdei iskola helyszínének természeti, épített és szociokulturális környezete;
 • a program megvalósítása a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére alapoz;
 • az ismeretszerzés folyamatát elsősorban kooperatív tanulási technikákra, a projektmódszer alkalmazására építi;
 • kihasználja az együttes tevékenységekben rejlő szocializációs lehetőségeket.Több nemzeti park igazgatóság rendelkezik óvodás korosztály számra kidolgozott erdei óvodai programszolgáltatással. Ezen korosztály esetében a három napos programot ottalvás nélkül is lehet igényelni. Az erdei óvodai programban résztvevő gyerekek mesébe szőtt történeteken keresztülismerhetik meg a természet érdekességeit:

 • a DINPI királyréti Hiúz Ház erdei iskolájában Cinege Cili és Béka Bori kíséri el a gyerekeket. A történeteket foglalkoztató füzet formájában a gyerekek haza is vihetik, így a kicsik természet iránti érdeklődésének, lelkesedésének felkeltése meseszerűen, évszakhoz illő játékokkal,
 • Kontyvirág Erdei Iskola (KNPI) a Tőserdő meséjét dolgozta ki a 4-6 éveseknek,
 • a BfNPI Ürgemese és Zsákmese című matricás foglalkoztató füzetet dolgozott ki a legkisebbeknek,
 • az FHNPI a láperdő meséit, a hangok, jelek, nyomok és illatok bemutatását a „Manók és tündérek a Hanyban” című kincsvadászattal is összekötött szabadban eltöltött csoportos játékokat dolgozta ki.

Gimnáziumi, szakközépiskolai korosztály

A gimnáziumi korosztály elsődlegesen az osztálykirándulások során találkozik a nemzeti park igazgatóságok által kidolgozott programokkal. Ilyenkor is van lehetőség környezeti nevelési programok igénybevételére.

Témanapok: speciális osztálykirándulás, egyszerre egy intézmény diákjai – vagy teljes iskola, vagy alsós, vagy felsős diákok látogatnak el a nemzeti park igazgatóság által meghirdetett program helyszínére.

Vetélkedők, versenyek: A környezeti neveléssel kapcsolatos versenyek, vetélkedők évente kerülnek kiírásra, és több korosztály számára tartalmaznak felhívásokat. Ezek a nemzeti park igazgatóságok saját honlapján, illetve hírlevelében kerülnek meghírdetésre.

A gimnáziumi korosztály esetében igényként jelentkezik még a kötelező 50 órás közösségi szolgálat igazgatósági programokon/helyszíneken történő teljesítése.

Egyetemi, főiskolai korosztály

Szakmai kirándulások, terepgyakorlatok szervezése, szakmai vezetése rendszeres igény az nemzeti park igazgatóságok térségében működő egyetemek/főiskolák részéről. Szintén ehhez a korosztályhoz tartozik a szakdolgozókkal, szakdolgozatokkal kapcsolatos megkeresések, akiknek személyes, vagy írásos interjú formában szolgáltatnak adatokat, kutatási kérdőívekhez adnak információkat, sok esetben külső konzulensi feladatokat látnak el a kötelező gyakorlati idő letöltése során.

Természetismereti, természetvédelmi szaktáborok, és aktív természetvédelmi tevékenységet végző táborok szervezése, illetve a tábori szakmai munka segítése, irányítása

Az Ifjú Kócsagőr Program

A program célja a gyakorlati természetvédelmi tevékenységek bemutatása, népszerűsítése a 18-24 éves korosztály részére.

Az egyetemista korosztály bevonása érdekében a 30Y zenekar, a Fürge Diák Iskolaszövetkezet és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2013-ban elhatározta, hogy létrehozza az Ifjú Kócsagőr Programot, tekintettel a fiatalok kiemelkedő szerepére a természetvédelemben.

A gyakorlati lebonyolítást az Agrárminisztérium Környezetügyért felelős Államtitkársága, a nemzeti park igazgatóságok, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság és a Fürge Diák Iskolaszövetkezetet végzik. Munkánkat segíti a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft és a Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány is. A Program fennállása óta egyre népszerűbb a természet iránt elkötelezett diákok körében.

Célunk, hogy felkeltsük az Y-generáció érdeklődését az értékteremtő programok iránt, betekintést nyújtsunk a gyakorlati természetvédelembe, valamint bemutassuk és népszerűsítsük a terepi természetvédelmi tevékenységeket.

A jelentkezők az általuk kiválasztott nemzeti parkban tölthetnek el 2 hét terepi szakmai gyakorlatot.

A legjobbak – természetvédelmi őr mentorukkal közösen – a nemzeti park igazgatósági helyszínen megrendezésre kerülő 3 napos országos őszi döntőben mérik össze tudásukat, hogy elnyerhessék a Matula és Tutajos díját, illetve az öt napos külföldi tanulmányutat Európa egyik legszebb nemzeti parkjába.

A program nem csak megismerteti a fiatalokkal a hazai természetvédelmet, de karrierúton is elindíthatja a résztvevőket. Több ifjú kócsagőr helyezkedett már el valamelyik nemzeti park igazgatóságnál.

Jelentkezni az http://ifjukocsagor.furgediak.hu/ honlapon lehet, ahol fotók és beszámolók is elérhetőek.

Felnőttek

Továbbképzések: tanár továbbképzéseket, túravezető képzéseket tartanak az igazgatóságok, mellyel céljuk, hogy a térségben dolgozó tanárok, illetve ökoturisztikával foglalkozók vállalkozók megfelelő ismeretanyaggal rendelkezzenek és a hozzájuk érkező vendégeknek szakszerű tájékoztatást tudjanak adni. A túravezető képzések jelenleg elsősorban a Balaton-felvidékre, illetve a Hortobágyra és a Tisza-tóra vonatkozóan elérhető,

Előre meghirdetett szakmai/tudományos előadások: a természeti értékek és jelenségek bemutatásának gyakori módja – főként a terepi programokra alkalmatlan időszakokban.

 

Az aktuális, részletes programokkal, illetve a szolgáltatások megrendelésével kapcsolatban a nemzeti park igazgatóságok tudnak pontos tájékoztatást adni.

Sáv bezárása