Ugrás a tartalomhoz

Nemzeti Park Igazgatóságok elérhetőségei

 


Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: H – 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
H – 3758 Jósvafő, Pf. 6
Telefon: (+36 48) 506-000
Fax: (+36 48) 506-001
E-mail: info.anp@axelero.hu
Honlap: anp.nemzetipark.gov.hu és www.anp.hu

1985-ben – a természeti és kultúrtörténeti értékekben páratlanul gazdag hajdani Gömör-Tornai-karszt (ma Aggteleki- és a Szlovák-karszt) magyarországi oldalán – 20.000 ha-on hozták létre az Aggteleki Nemzeti Parkot. E terület barlangjai 1995-ben felkerültek a Világ Természeti és Kulturális Örökségének listájára.


Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Telefon: (+36 87) 555-260
Fax: (+36 87)555-261
E-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu
Honlap: bfnp.nemzetipark.gov.hu és http://www.balaton.hu/

Tihanytól a Kis-Balaton mocsárvilágáig terjedő Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot 1997-ben alapították. Kiterjedése mintegy 56.000 ha.


Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: H – 3304 Eger, Sánc u. 6.
H – 3304 Eger, Pf. 9
Tel.: (+36 36) 422-700
Fax: (+36 36) 412-791
E-mail: bnpigazgatosag@axelero.hu
Honlap: bnp.nemzetipark.gov.hu és www.bukkinemzetipark.hu

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 1977. január 1. óta biztosítja a Bükk hegység természetes növény- és állatvilágának, földtani, tájképi és kultúrtörténeti értékeinek fennmaradását. A Bükk hegység 43.200 ha kiterjedésű, nagyrészt erdős területéből 5.730 ha fokozottan védett.


Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: H – 7625 Pécs, Tettye tér 9.
H – 7601 Pécs, Pf. 46
Telefon: (+36 72) 517-200
Fax: (+36 72) 517-229
E-mail: dunadrava@ddnp.kvvm.hu
Honlap: ddnp.nemzetipark.gov.hu és www.ddnp.hu

A Duna-Dráva Nemzeti Park megalakulását több éves előkészítő munka előzte meg, amely a magyar Országgyűlés 1991. évi határozatának megfelelően eredetileg az akkori Jugoszláviával közös nemzeti park létrehozását célozta. Az időközben lejátszódott politikai és társadalmi-gazdasági folyamatok következtében a nemzeti park végül is 1996. tavaszán, Magyarország területén jött létre, a Duna Sió-torkolat és az országhatár közötti szakaszán, illetve a Dráva mentén fekvő összesen 49.479 ha kiterjedésű területen, melyből 13.432 ha fokozottan védett.


Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: H – 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 52.
H – 1525 Budapest, Pf. 86
Telefon: (+36 1) 200-4033
Fax: (+36 1) 200-1168
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Honlap: dinp.nemzetipark.gov.hu  és http://www.dinpi.hu/

A Dunakanyart övező erdővel borított hegységeket és az Ipoly-völgyének még viszonylag érintetlen szakaszát magába foglaló Duna-Ipoly Nemzeti Parkot 1997-ben alapították. A védett terület nagysága 60.314 ha.

Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
(Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság megszűntével 2007. február 1-től)
Cím: H – 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf. 4
Telefon: (+36 99) 537-620,(+36 99) 537-622
Fax: (+36 99) 537-621
E-mail: fhnpititkarsag@fhnp.kvvm.hu
Honlap: fhnp.nemzetipark.gov.hu és www.ferto-hansag.hu

A Fertő-Hanság Nemzeti Parkot 1991-ben alapították. Összterülete (Magyarországon és Ausztriában együttesen) 33.087 ha, ebből a magyar terület 23.587 ha.
A 2002. március 8-án felavatott Őrségi Nemzeti Park az 1978-ban alapított Őrségi Tájvédelmi Körzet, az 1976-ban alapított Szentgyörgyvölgyi Tájvédelmi Körzet, valamint a Belső-Őrség és a térség határán futó Rába-völgy természetközeli állapotú területét öleli fel, 43.933 ha kiterjedésben. Ebből 3.104 ha fokozottan védett.


Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: H – 4024 Debrecen Sumen u. 2.
H – 4002 Debrecen, Pf. 216
Tel.: (+36 52) 529-935, (+36 52) 529-920
Fax: (+36 52) 529-940
E-mail: hnp@www.hnp.hu
Honlap: hnp.nemzetipark.gov.hu és www.hnp.hu

Hazánk első és máig is legnagyobb nemzeti parkja a Hortobágyi Nemzeti Park. Nobel-díjas tudósok által is támogatott több évtizedes előkészítő munka után 1973. január 1-én jött létre 52.000 ha területtel, de a folyamatos bővítések révén ma már 81.000 ha védett területet foglal magába. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi kezelésében négy tájvédelmi körzet (Szatmár-Bereg, Közép-Tisza, Hajdúság, Bihari-Sík) és számos önálló természetvédelmi terület is található.


Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: H – 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.
Telefon: (+36 76) 482-611, (+36 76) 500-068
Fax: (+36 76) 481-074
E-mail: mailknp@knp.hu
Honlap: knp.nemzetipark.gov.hu és www.knp.hu 

A Duna-Tisza közi buckás felszínű homokhátak, tágas horizontú szikesek, lefolyástalan mocsarak és lápok, a Duna és a Tisza menti árterek valamint Bácska magyarországi részének homokbuckás és lösszel fedett térségei természeti értékeinek megőrzését az 1975-ben létesített Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága látja el. A védett területek összkiterjedése 76.000 ha, melyből 48.000 ha a kilenc különálló egységből álló Kiskunsági Nemzeti Park területe, a fennmaradó részt a tájvédelmi körzetek és természetvédelmi területek teszik ki.


Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: H – 5540 Szarvas, Anna-liget
H – 5541 Szarvas, Pf.72
Telefon: (+36 66) 313-855
Fax: (+36 66) 311-658
E-mail: kmnp@kmnp.hu
Honlap: kmnp.nemzetipark.gov.hu és www.kmnp.hu 

Hazánkban hetedik nemzeti parkként 1997-ben alakult meg a Körös-Maros Nemzeti Park. A Délkelet-alföldön 51.125 ha-on mozaikosan helyezkednek el a nemzeti park területegységei, melyből 6.419 ha fokozottan védett. A Kardoskúti Fehértó és Kis-Sárrét vizes élőhelyeinek szerepe a madárvonulásban nemzetközileg is jelentős, így a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó területek.

Sáv bezárása