Ugrás a tartalomhoz

Önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatok

Az önkormányzatokra a természetvédelemben is fontos feladatok hárulnak, amelyek elsősorban a helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatosak. E feladatok alapját a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek az a rendelkezése alapozza meg, amely kimondja, hogy a védetté nyilvánító települési önkormányzat köteles gondoskodni a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartásáról, természeti állapotának fejlesztéséről, őrzéséről.

A helyi jelentőségű védett természeti területek védelme érdekében az önkormányzatoknak lehetőségük van önkormányzati természetvédelmi őr alkalmazására, illetve önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat működtetésére. Mindezen felül az önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét is segíthetik polgári természetőrök, akik használhatnak jelvényt és igazolványt, tevékenységük azonban csak figyelemfelhívásra, tájékoztatásra terjedhet ki.

Az önkormányzati természetvédelmi őr formaruhával ellátott, intézkedésre jogosult hivatalos személy, aki a helyi jelentőségű védett természeti területen jogosult és köteles:

  • a helyi jelentőségű védett természeti területre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzésére;
  • a helyi jelentőségű védett természeti területet veszélyeztető vagy károsító cselekményt elkövető személlyel szembeni hatósági fellépésre;
  • a helyi jelentőségű védett természeti területről származó és jogellenesen szerzett természeti vagy védett természeti érték visszatartására;
  • meghatározott esetben helyszíni bírság kiszabására.

A Rendészeti törvényben meghatározott önkormányzati természetvédelmi őr által foganatosítható hatósági intézkedések:

  • épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozása;
  • tetten ért személy visszatartása;
  • dolog ideiglenes elvétele;
  • igazoltatás;
  • ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, jármű feltartóztatása;
  • tetten ért személy előállítása (kizárólag rendőri segítséggel).

 

Az önkormányzati természetvédelmi őr jogosult a munkáltató települési önkormányzat közigazgatási területén belül védelemben részesülő gerinces faj sérült, beteg vagy egyéb ok miatt szabad életre alkalmatlan, továbbá a faj számára alkalmatlan élőhelyen fellelt egyedének életmentés céljából történő és ahhoz szükséges mértékű birtokban tartására, gondozására, belföldi szállítására, amely az egyed mentőközpontba vagy természetes élőhelyére való eljuttatásáig tart.

Önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat jelenleg csak Budapesten működik a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának szervezetében.

 

Sáv bezárása