Ugrás a tartalomhoz

Projektek


Bevezetés

A Földművelésügyi Minisztérium, Környezetügyért felelős Államtitkárság, Természetmegőrzési Főosztálya által koordinált és üzemeltetett Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) működésének első éve során olyan szakmai és szervezési tapasztalatok gyűltek össze, amelyek a monitorozás metodikájának módosítását tették szükségessé. A NBmR Szakértői Tanácsa 1998. október 16-i ülésén összeállított egy 10 projektből álló listát, mely összefoglalja és rendszerezi az NBmR feladatait. Később az Európai Unióhoz való csatlakozáskor az Élőhelyvédelmi és Madárvédelmi irányelvek szerint közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek monitorozására úgabb, XI. projekt kialakítása vált szükségessé.

I. PROJEKT. Védett és veszélyeztetett fajok megfigyelése
I/a. ALPROJEKT. Hazai védelem alatt álló és veszélyeztetett fajok megfigyelése
Cél: A védett és veszélyeztetett fajok állapotának nyomon követése, a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség kielégítése (egyezmények, OECD)
I/b. ALPROJEKT. NATURA 2000 fajok monitorozása (lsd. még NATURA 2000 monitorozás)
Cél: Az EU NATURA 2000 élőhelyei állapotának szabványos nyomon követése a nemzetközi kötelezettség szerint

II. PROJEKT. Felszíni vizek és vizes területek életközösségei
II/a. ALPROJEKT. Folyók és tavak élővilága (ÁNÉR besorolás U8, U9)
Cél: Vizes élőhelyek biológiai sokféleségének trend monitorozása.
Kapcsolódás az EU Víz Keretirányelv előírásaihoz, amely a biológiai változók felhasználását teszi szükségessé a vízminősítésben
II/b. ALPROJEKT. Vizes élőhelyek (ÁNÉR besorolás A, B, C, D)
Cél: Az év jelentős részében vízzel borított élőhelyek, Ramsari területek élővilága állapotának nyomon követése (az A, B és C ÁNÉR kategóriák esetében).

III. PROJEKT. Magyarország élőhelyei
Cél: Az élővilág állapotváltozásának táj szintű monitorozása.

IV. PROJEKT. Özönfajok
Cél: Idegenhonos özönfajok terjedésének és károsításának nyomon követése, természetvédelmi beavatkozások kidolgozása.

V. PROJEKT. Erdőrezervátumok – kezelt lomboserdők (ÁNÉR besorolás K, L és M)
Cél 1: Erdőművelés hatásának megfigyelése lombos erdők fajgazdagságára.
Cél 2: Erdőtársulások trend monitorozása

VI. PROJEKT. Kis-Balaton II. ütem élővilága (lsd. még Kis-Balaton monitorozás)
Cél: A Kis-Balaton vízminőség-védelmi rendszer üzemeltetésének hatása a biológiai sokféleségre.

VII. PROJEKT. Szigetköz
Cél: A Duna csökkentett vízhozamának hatása az élővilág sokféleségére.
Felelős: KM Környezetvédelmi Hivatal

VIII. PROJEKT. Szikes élőhelyek (ÁNÉR besorolás F és M)
Cél: Az európai jelentőségű honi szikesek állapotának trend monitorozása.

IX. PROJEKT. Száraz gyepek (ÁNÉR besorolás G és H)
Cél: Fragmentált füves élőhelyek fajkompozíció-változásának megfigyelése az ember környezetkárosító tevékenységének tükrében.

X. PROJEKT. Hegyi rétek (ÁNÉR besorolás E)
Cél: Tájhasználat (hagyományos gazdálkodás, kaszálás, legeltetés stb.) hatásának vizsgálata üde másodlagos gyepek élővilágára. A kaszálás és legeltetés (mint természetvédelmi kezelés) megfelelő alkalmazása hozzájárul a gyepek fajgazdagságának fenntartásához.

XI. Projekt. Közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek monitorozása (Natura 2000)

 

Sáv bezárása