Ugrás a tartalomhoz

Solymász természetvédelmi vizsga

AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYE A SOLYMÁSZ TERMÉSZETVÉDELMI VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL


A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt felhatalmazás alapján a következőket közöljük:

 1. A 2021. évi solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsgát november 10-ére tűzzük ki.
 2. A solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsga elméleti ragadozómadárfaj-ismeretből, természetvédelmi jogi ismeretből, valamint egészség- és balesetvédelemből áll.
 3. A vizsgabizottság a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú mellékleteiben foglalt követelményrendszer szerint kéri számon a solymász természetvédelmi vizsga tananyagát.
 4. A vizsgákra való felkészülést a Minisztérium által elektronikus úton közzétett tananyag segíti (lásd alább). A solymászatra, illetve az ezen tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzésére vonatkozó jogszabályi változások miatt a fenti tananyagon túlmenően a természetvédelmi jogi vizsgához a szakterületi jogszabályok megfelelő részeinek ismerete is szükséges.
 5. A vizsgákra az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztályán postai úton (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.), vagy az alábbi e-mail címen lehet jelentkezni: gabor.gergo.nagy@am.gov.hu. Itt elvégzik a jelentkező vizsganapra sorolását és visszaigazolják az elfogadott jelentkezést. A jelentkezéshez az alábbi adatokat kell megadni: név, postai cím, születési dátum, édesanyja leánykori neve, személyi igazolvány száma, e-mail cím és telefonszám, vadász- és solymász vizsga száma (ha van). Kérjük, hogy ez utóbbiak fénymásolatait a jelentkezéskor adják le. A jelentkezési határidő (egyúttal az adatok leadási határideje is): november 3. szerda 17:00.
 6. A vizsga díja 3 000,- Ft, amelyet az Agrárminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01494549-00000000 számú számlájára kell befizetni. A vizsgadíj befizetése során minden esetben fel kell tüntetni: MÁK Központi Igazgatás előirányzat felhasználási keretszámla, továbbá: solymász természetvédelmi vizsga díja. A vizsgadíj befizetésére a vizsga helyszínén nincs lehetőség!
 7. Vizsgára az a személy bocsátható, aki eleget tesz a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt feltételeknek.
 8. A solymász természetvédelmi vizsga helyszíne: Agrárminisztérium (1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.). Kezdési időpontja: 9 óra.
 9. A Minisztérium fenntartja a helyszínváltoztatás jogát, ilyen esetben a vizsgázókat erről előzetesen értesíti.

Tudnivalók a solymász természetvédelmi vizsgával kapcsolatosan

A solymász természetvédelmi vizsga jogi feltételeinek kereteit a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete fekteti le (A solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsgáról).

1. Jelentkezési feltételek

A vizsgán az vehet részt, aki a közleményben megadott elérhetőségek egyikén előzetesen regisztrált a vizsgára és erről visszajelzést kapott. A jelentkezéshez az alábbi adatokat kell megadni: név, postai cím, születési dátum, édesanyja leánykori neve, személyi igazolvány száma, e-mail cím és telefonszám. A vizsgán való részvétel feltétele, hogy a jelentkező befizette a vizsgadíj összegét (3000,- HUF) az Agrárminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01494549-00000000 számú számlájára, és ezt a rózsaszín csekkszelvény vagy az átutalási bizonylat másolatával igazolni tudja (vagyis megküldi a közleményben megadott elérhetőségek egyikére). A vizsgadíj befizetése során minden esetben fel kell tüntetni: MÁK Központi Igazgatás előirányzat felhasználási keretszámla, solymász természetvédelmi vizsga díja. 

 Felhívjuk a figyelmet a következőkre:

 • A vizsgadíj befizetésére a vizsga helyszínén nincs lehetőség, ennek hiányában a vizsgán nem lehet részt venni!
 • A vizsgán való részvételnek nem feltétele a vadász- és solymász vadászvizsga megléte, a sikeres vizsgázók számára azonban csak ezek letétele, és az ezt igazoló másolat megküldése után postázzuk a bizonyítványt. 

2. Vizsga menete

A vizsga kizárólag szóbeli részből áll, a honlapon megtalálható  tételsorból kell húzni mindhárom témakörből: egészség- és balesetvédelem, természetvédelmi jog, ragadozómadár-fajismeret. Egészség- és balesetvédelemből nem kell a vizsgát teljesítenie annak, aki bármilyen típusú gyűrűzővizsgával rendelkezik. Ragadozómadár-fajismeret alól mentesül az, aki ragadozó gyűrűzővizsgával rendelkezik. A vizsgabizottság rövid (akár írásbeli) felkészülést biztosít, majd szóban kell beszámolni a kihúzott tétel ismeretanyagából. Mindhárom témakörből megfelelő szinten kell teljesíteni ahhoz, hogy a vizsgabizottság kiállítsa a bizonyítványt. Felhívnánk a figyelmet, hogy a honlapon is megtalálható „Rövid segédlet hatósági ügyintézéshez solymászok részére”, illetve a „Rövid, vázlatos útmutató a természetvédelmi engedélyezési ügyek intézéséhez” dokumentumok kiemelt fontossággal bírnak. Az Agrárminisztérium a sikeres vizsgázók esetében a vizsga után kiállítja és iktatja, valamint hivatalos pecséttel látja el a dokumentumot, majd ezután postázza, a vadász, illetve solymász vadászvizsgáról szóló bizonyítványok bemutatását követően.

3. Vizsga helyszíne és kezdési időpontja

Agrárminisztérium (1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.). Kezdési időpont: 9 óra. A helyszín megközelíthető a 2-es metróval.

4. Tananyagok és segédanyagok

Az ebben a pontban feltüntetett tananyagok ismeretanyagának elsajátítása kötelező!

Tananyagok:

Egészség- és balesetvédelem

Természetvédelmi jog

Rövid segédlet hatósági ügyintézéshez solymászok részére

Rövid, vázlatos útmutató a természetvédelmi engedélyezési ügyek intézéséhez

Állatfajok tartási kérelme

Ragadozómadár-fajismeret

Segédanyagok:

Szóbeli tételek egészség- és balesetvédelemből, természetvédelmi jogból és ragadozómadár-fajismeretből

Sáv bezárása