Ugrás a tartalomhoz

Szakértői Tanács


A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer Szakértői Tanácsa

Elnök:
Kovácsné Dr. Láng Edit, MTA Ökológiai Kutatóintézete, Vácrátót
igazgató-helyettes

Társelnök:
Dr. Érdiné Szekeres Rozália, Agrárminisztérium, Természetmegőrzési Főosztály, Budapest
főosztályvezető

Titkár:
Dr. Török Katalin, MTA Ökológiai Kutatóintézete, Vácrátót

Tagok:
Dr. Aradi Csaba, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen
igazgató
Dr. Bartha Dénes, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Növénytani Tanszék, Sopron
tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Dévai György, Debreceni Egyetem, Ökológia Tanszék, Debrecen
tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Faragó Sándor, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Vadgazdálkodási Intézet, Sopron
intézetvezető, egyetemi tanár
Dr. Györffy György, Szegedi Egyetem, Ökológia Tanszék, Szeged
egyetemi adjunktus
Dr. Gyulai Iván, Ökológiai Központ, Miskolc
igazgató
Dr. Kevey Balázs, Pécsi Egyetem, Növénytani Tanszék, Pécs
habil. egyetemi docens
Dr. Oertel Nándor, MTA Ökológiai Kutatóintézet, Magyar Dunakutató Állomás, Göd, osztályvezető
Dr. Padisák Judit, Veszprémi Egyetem, Biológiai Intézet, Veszprém
tudományos tanácsadó
Dr. Pipek János, Budapesti Műszaki Egyetem, Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék, Budapest
dékán-helyettes, egyetemi docens
Dr. Rajczy Miklós, Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár, Budapest
főmuzeológus
Dr. Somogyi Zoltán, Erdészeti Tudományos Intézet, Erdőművelési és Fatermési Osztály, Budapest
osztályvezető
Dr. Szabó István, Veszprémi Egyetem, Növénytani Tanszék, Keszthely
rektor-helyettes, tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Varga Zoltán, Debreceni Egyetem, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék, Debrecen
tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Zentai László, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Térképtudományi Tanszék, Budapest
egyetemi docens

ülésezik a SzT 2006

ülésezik a Szakértői Tanács (2006. szeptember)

Sáv bezárása