Ugrás a tartalomhoz

Tanulmányok, előadások - Európai Táj Egyezmény

 

A „10 éves az Európai Táj Egyezményt kihirdető törvényMűhelybeszélgetés és Kiállításmegnyitó” c. rendezvényen (Alapvető jogok Biztosának Hivatala, 2017. október 3.) elhangzott előadások irott anyagai

Az Európai Táj Egyezményből adódó hazai feladatok és eddigi eredmények c. szekció

Rácz András Dr. környezetügyért felelős helyettes államtitkár, FM  (pdf)       

Latorcai Csaba Dr. társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár, ME

A magyar táj változása, a tájváltozás nyomon követése c. szekció

Balczó Bertalan főosztályvezető, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály, FM – A Nemzeti Tájstratégia elfogadása

Kohán Zoltán stratégiai tervezési és értékelési szakreferens, Területfejlesztési Tervezési Főosztály, NGM – Kapcsolódás a területi monitoringról és értékelésről szóló Korm. rendelethez

Konkoly-Gyuró Éva Prof. Dr. et al. egyetemi tanár, Tájtudományi és Vidékfejlesztési Intézeti Tanszék, NyME – Földi érzékelés, tájobszervatóriumok

Agócs Ilona Dr. jogi főreferens, a jövő nemzedékek szószólójának titkársága, AJBH – A táj változása iránti érzékenység megjelenése az ombudsmani gyakorlatban, a településképi szabályozás kérdései

Magyar Tájdíj, eredmények és feladatok c. szekció

Kincses Krisztina főtanácsos, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály, FM – Feladat, végrehajtási folyamat előrehaladás összefoglalása

Béres András Dr. szakmai ügyvezető-helyettes igazgató, Herman Ottó Nonprofit Kft. képviseletében előadta Tar Gyula – A Herman Ottó Intézet kapcsolódó tevékenysége

Forgó Gábor polgármester, Mátraderecske Községi Önkormányzat

Viszló Levente vezérigazgató, Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány

 
***
 

 A Nemzeti Tájstratégiát megalapozó tanulmányok, publikációk

Konkoly-Gyuró Éva (2010): A tájfunkció elemzés koncepciójának kibontakozása. Kézirat (pdf)

Éva Konkoly-Gyuró (2011): Conceptual evolvement of the landscape functions assessment. In: Borrowing services from nature. Methodologies to evaluate ecosystem services focusing on Hungarian case studies. (ed. Gergő Gábor Nagy, Veronika Kiss) Budapest pp. 10-24. (pdf)
 

***
 

Az Európai Táj Egyezmény 2015. évi műhelykonferenciáján (Budapest, 2015. február 3.) elhangzott előadások és a Magyar Tájdíj győztes régiójának (Hetés) bemutatása

Bedő A. és Horváth F.: Bemutatkozik a Hetés néprajzi régió (pdf)
 
Csőszi M.: A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai (pdf)
 
Eperjesi T.: A helyi közösségek részvétele a táji örökség megőrzésében és fenntartható hasznosításában (pdf)
 
Hajdu Nagy G.: A táji örökség megőrzése és fenntartható hasznosítása örökségvédelmi szempontból (pdf)
 
Kiss G.: Tájkarakter-védelem és az Európai Táj Egyezmény (pdf)
 

***


Európai Táj Egyezménnyel kapcsolatos publikációk, előadások

Csorba, P.-Bodnár, R. K. (2007): The European Landscape Convention and tourism. Acta Geographica Debrecina. Landscape and Environment Series. Vol. 1. Issue 1. pp. 75-84. (pdf)

Kabai R. (2010): Skócia tájkarakter felmérése és az eredmények gyakorlati hasznosítása. Tájökológiai Lapok. 8. évf. 1. szám pp. 97-109. (pdf)

Kincses K. (2017): Táj és Demokrácia – Az Európa Tanács Európai Táj Egyezményének aktuális hazai és nemzetközi feladatai. VII. Magyar Tájökológiai Konferencia, Szeged, 2017. május 25-27. (pdf)

Kincses K.-Árgay Z. (2019): Az Európai Táj Egyezmény és a ‘vidéki táj’. Előadás a Műemléki Világnap alkalmából A vidék táji öröksége címmel megrendezett konferencián. Ozora, 2019. április 25. (pdf)

Kiss G. (2007): Törvénybe foglalt kötelességünk. A táji örökség védelme. TermészetBÚVÁR. 6. szám. pp. 10–12. (pdf)

Konkoly-Gyuró É. (2001): A táj öröksége. Az Európa Tanács egyezménye és díja. Falu-Város-Régió. 8. évf. 3. szám. (pdf)

Konkoly-Gyuró É.-Tirászi Á.-Wrbka T.-Prinz M.-Renezeder C. (2010): Der Charakter grenzüberschreitener Landschaften. Das Fertő/Neusiedlersee-Hanság-Becken und die Region Sopron/Határon átnyúló tájak karaktere. A Fertő-Hanság medence és Sopron térsége. Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron 43 p. (pdf)

Konkoly Mérnöki Iroda Kft. (2004): TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TERVEK RENDSZERE” CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA MINTATERVEN, RÉSZLETES MÓDSZERTANI ELŐÍRÁSOK KIDOLGOZÁSA (pdf)

Scottish Natural Heritage, The Coutryside Agency (2002): Landscape Character Assesment – Guidance for England and Scotland (pdf)

***
 
 
Az Európai Táj Egyezmény 2009. évi műhelykonferenciáján (Szarvas, 2009. május 28–29.) elhangzott előadások

Kiss G.: Az Európai Táj Egyezmény végrehajtásának  helyzete – nemzetközi kitekintés és hazai helyzet (pdf)

Bálint M.-Virágos R.: Az Európai Táj Egyezmény kulturális örökségvédelmi vonatkozásai Magyarországon (pdf)

Konkoly-Gyuró É.: Az Európa Tanács Táj Díja – a 2008. évi hazai Táj Díj pályázat tapasztalatai (pdf)Az Európa Tanács hivatalos Európai Táj Egyezmény honlapján közzétett publikációk, jelentések

 

 

Sáv bezárása