Ugrás a tartalomhoz

Természetiskola


A minősített természetiskolai létesítmények és programszolgáltatások listája
[Minősített bázishelyek]
[Minősített oktatóhelyek]
[Minősített mobilprogramok]


A nemzeti park igazgatóságokhoz kötődő erdei iskolai programszolgáltatás

 A Természetiskolák minősítési rendszerének megalapozása

A nemzeti park igazgatóságok Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében az igazgatóságok állami feladatként ellátott alaptevékenységeik körében ellátják a természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, valamint oktatási célú létesítmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat, e mellett – ismeretterjesztő és foglalkoztató programok szervezésével – természetvédelmi oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységeket végeznek.
A nemzeti park igazgatóságok által nyújtott erdei iskolai szolgáltatás szakmai színvonala mindig példaértékűnek volt tekinthető, azonban az egységes kínálat érdekében és a növekvő minőségbiztosítási elvárásokra válaszolva egy aktuális kérdéseket és kihívásokat felvállaló minősítési rendszer kidolgozása vált szükségessé.

Az új minősítési rendszerrel elsődlegesen a nemzeti park igazgatóságok által üzemeltetett erdei iskolák, mint létesítmények, valamint az erdei iskolai programszolgáltatás minősítése, minőségbiztosításának megalapozása volt a cél. A hagyományos, meglévő értékeket megőrizve, de új névvel és bővített tartalommal folyik tovább a nemzeti park igazgatóságoknál a környezeti nevelési munka és ezen belül is az erdei iskolai programszolgáltatás. Ezt a változási/minősítési folyamatot névváltozás is megerősíti, így a nemzeti park igazgatóságoknál az új minősítési rendszernek megfelelő erdei iskolai létesítmények és programok a minősített TERMÉSZETISKOLA nevet fogják viselni, ami jobban utal az igazgatóságok tevékenységére, a táj- és természetvédelem fontosságára, valamint a táji és természeti értékek bemutatásában végzett több évtizedes munkára.

A minősítési kategóriák meghatározásánál figyelembe vettük az elmúlt tíz év tapasztalatait, az iskolák részéről jelentkező tendenciákat és igényeket. Vezérelvnek tekintettük, hogy a minősítés alapja elsődlegesen a szakmai tartalom és nem a meglévő infrastrukturális háttér. Az egyes minősítési kategóriák definiálása mellett meghatároztuk a kötelezően teljesítendő alapkövetelményeket, valamint azokat a kizáró tényezőket is, amelyek megkérdőjelezhetik a környezeti nevelési tevékenység szellemiségét és minőségét.

A tíz nemzeti park igazgatóság változatos természeti és táji adottságokkal, értékekkel rendelkezik. Azonos színvonalú bemutatásuk és a létesítmények, valamint az ott végzett szakmai, környezeti nevelői munka egységes és objektív minőségbiztosítása érdekében három lépcsős rendszert alakítottunk ki, amely a Kizáró tényezők, az Alapelveknek való megfelelés és a Plusz pontok rendszeréből épül föl. 

Az alapelvek meghatározásával a TERMÉSZETISKOLA névhez kapcsolódó szakmai és infrastrukturális követelmények (magas) szintjét kívántuk rögzíteni. Fontosnak tartottuk, hogy a bevezetésre kerülő TERMÉSZETISKOLA elnevezés használatára való jogosultság minden esetben a magasan pozícionált szakmai színvonal garanciáját jelentse. Ezt a megközelítést hivatott biztosítani a minősítési rendszerben a következő alapelveknek való megfelelés.
Az alapelvek a kizáró tényezőkre tekintettel, az egyes minősítési kategóriákkal összhangban lettek meghatározva.

Általános alapelveket rögzítettünk, amelyek minden minősítendő létesítményre és szolgáltatásra vonatkoznak:

 • természetvédelmi szemlélet, a helyszín és környékének táji, természeti adottságain, értékein alapuló bemutatási, oktatási, környezeti nevelési tevékenység;
 • a program elsődlegesen a tanítási időszakban valósul meg;
 • életkori sajátosságok figyelembevétele mind a tematika és időbeosztás, mind az infrastruktúra biztosítása terén;
 • a programok legalább 60 %-ban szabad téren valósul meg (kivéve extrém időjárási viszonyokat) és rugalmasan adaptálhatók az időjárás változásaihoz;
 • tapasztalati tanulás és élménypedagógia eszközeinek alkalmazása;
 • a programok legalább 70 %-a saját megvalósítású, vagy a nemzeti park igazgatóság szakmai irányítása mellett, állandó szerződéssel rendelkező partner szolgáltatja;
 • a környezettudatosság és a fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek mind a programok szervezése, mind az oktató- és bemutatóhelyek, valamint a terepi infrastruktúra vonatkozásában;
 • biztonságos és balesetveszély-mentes program- és infrastruktúra kialakítás;
 • a programok összhangban vannak a Nemzeti Alaptantervvel;
 • a visszajelzések dokumentálása (tanár és diák résztvevők elégedettségének mérése);
 • személyi feltételek folyamatos biztosítása a terepi adottságok, a csoport életkora és a program sajátosságainak megfelelően, célérték lehetőség szerint legfeljebb 20 fő/környezeti nevelő;
 • az iskolás csoportok (tanítási időszakban, hétfőtől péntek délig, vagy előzetes bejelentkezés esetében) elsőbbséget és lehetőség szerint kizárólagosságot élveznek;
 • a környezettudatosság és a fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek a szállás kialakítása és üzemeltetése vonatkozásában.

A minősítési alapelvek érvényesítését szolgáló értékelési szempontok tematikus bontása a következő:

 • Infrastruktúra
 • Oktatási helyszínek (programhoz szükséges infrastruktúra /beltéri, kültéri és terepi/)
 • Tárgyi feltételek (interpretációs eszközök, kiadványok stb.)
 • Szálláshely
 • Étkeztetés
 • Személyi feltételek
 • Programok, azon belül a modulok, foglalkozások
 • Környezettudatosság (létesítmények és programok vonatkozásában egyaránt) és helyi identitás, térségfejlesztés
 • Kommunikáció

A Természetiskolák működésével, programfelépítésével kapcsolatos sarokpontok rögzítése is megtörtént, pl.: a foglalkozások korosztályokhoz igazított időtartama, a 3−5 napos erdei iskolai programszolgáltatás keretében biztosított foglalkozások számának alsó határa.

A pluszpontok a minősítés „finomra hangolását” teszik lehetővé annak érdekében, hogy az egyes létesítmények előbbieken felüli további szolgáltatásait, egyedi/helyi adottságokhoz alkalmazkodó speciális kínálatát, valamint a környezeti nevelők aktivitását (pl. saját fejlesztésű elemek, játékok, foglalkoztató füzetek) is külön értékelni lehessen.

Minősítési kategóriák

Minősített nemzeti parki természetiskola – bázishely

A minősített nemzeti parki TermészetiskolaBázishely, megfelelő személyi feltételekkel, kül- és beltéri infrastruktúrával, valamint szállás és étkezés biztosításával alkalmas az adott nemzeti park igazgatóság működési területének természeti és táji értékein alapuló, valamint a természetvédelem és a környezeti nevelés alapelvének megfelelő témakörökben 3−5 napos erdei iskolai szolgáltatás megvalósítására.

Minősített nemzeti parki természetiskola – oktatóhely

A minősített nemzeti parki Természetiskola – Oktatóhely, megfelelő személyi feltételekkel, kül- és beltéri infrastruktúrával, szálláshely nélkül, – lehetőség szerint étkezési lehetőség biztosításával/közvetítésével – alkalmas az adott nemzeti park igazgatóság működési területének természeti és táji értékein alapuló, valamint a természetvédelem és a környezeti nevelés alapelvének megfelelő témakörökben, akár több egymást követő napon erdei iskolai szolgáltatás megvalósítására.

Minősített nemzeti parki természetiskolai mobil program

A minősített nemzeti parki Természetiskolai Mobil Program, szakszemélyzet lebonyolításában speciális helyszínen, valamint a programhoz tartozó speciális eszközpark kitelepítésével külső helyszíneken megvalósítva alkalmas az adott nemzeti park igazgatóság működési területének természeti és táji értékein alapuló, valamint a természetvédelem és a környezeti nevelés alapelvének megfelelő témakörökben erdei iskolai programszolgáltatás megvalósítására. Időtartama legalább 2 tanóra, legfeljebb 6 tanóra. A mobil program kiegészítő jelleggel kapcsolható bázishely, illetve oktatóhely kínálatához.

A fenti elvek alapján kidolgozott minősítési rendszer lehetővé teszi az iskolák és a családok igényeihez igazítani a természetvédelmi bemutatás egyik leghatékonyabb eszközét, az erdei iskolai programszolgáltatást. A minősítési kategóriák bővítésével lehetővé válik, hogy az adott térségben működő szállásszolgáltatók is bekapcsolódhassanak, de a szakmai programok továbbra is a nemzeti park igazgatósági tudásbázisra épüljenek.

 


MINŐSÍTETT TERMÉSZETISKOLAI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS PROGRAMSZOLGÁLTATÁSOK

A nemzeti park igazgatóságokhoz kötődő Természetiskolai minősítés 2022. májusában lezárt első ütemében az egyes, fent ismertetett kategóriákban a következő létesítmények és programszolgáltatások kaptak minősítést. A környezeti nevelési programokkal és a helyszínekkel kapcsolatban további információ a megadott hivatkozásokkal és e-mail címeken érhető el.


TERMÉSZETISKOLA – MINŐSÍTETT BÁZISHELY

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság


TERMÉSZETISKOLA – MINŐSÍTETT OKTATÓHELY 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság


TERMÉSZETISKOLA – MINŐSÍTETT MOBILPROGRAM

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Sáv bezárása