Ugrás a tartalomhoz

Védett földtani alapszelvények

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 22. § f) pontja szerint oltalmuk biztosítása érdekében védetté kell nyilvánítani (egyebek mellett) az arra érdemes földtani képződményeket és alapszelvényeket.

A Föld röpke 4500 millió éves története során, annak minden egyes pontján, minden pillanatban történt valami; és most is zajlanak a földtani folyamatok. A földtani környezet minden egyes elemét, kőzeteit és felszíni formáit azonban olyan események hozták létre, amelyek a mai ember szemével nem, vagy csak kivételes esetekben követhetőek nyomon. Eredményük azonban megőrződött a földtani képződményekben!

Minden egyes földtani folyamatnak megvan a maga kiindulási anyagára jellemző végeredménye; az egyes anyagokra és folyamatokra jellemzőek a képződő formák; illetve az anyag és a forma ismeretében visszakövetkeztethető a folyamat. Ez az anyag-forma-folyamat egysége, ami a földtani gondolkodást alapvetően meghatározza. Így deríthető fel a Föld és az élővilág történetének több milliárd éves múltja, és ezen ismeretek az aktualizmus elvének alkalmazása révén hozzásegítenek bennünket még a jövő megsejtéséhez is.

Elmondható tehát, hogy minden egyes földtani képződmény az azt létrehozó természeti folyamat, és a hozzá szükséges földtörténeti idő emlékműve is egyben.

A földtani képződményeket kőzettani tulajdonságaik alapján kőzetrétegtani egységekbe sorolják; ugyanakkor minden egyes földtani képződmény a létrejöttéhez szükséges földtörténeti időt is reprezentálja, így képződésével kijelölhető a földtörténeti múlt egy konkrét időtartama is.

Földtani alapszelvénynek azokat a földtani képződményeket tekintjük, amelyeket a Magyar Tudományos Akadémia szervezeti rendszerében működő, e célra alakult, tudományos kutatókból, oktatókból álló, a természetvédelem szervezetrendszerétől független tudományos testület annak nyilvánít. A földtan kutatói évtizedek alatt felderítették és alaposan feldolgozták azokat a helyszíneket, amelyek a legjobban reprezentálnak egy-egy földtani képződményt vagy földtörténeti időtartamot, és ezeket nyilvánították földtani alapszelvénnyé. Ezek olyan kőzetrétegtani és időrétegtani etalont jelentenek tehát, amihez hozzá lehet igazítani más területek képződményeinek megítélését.

A földtani alapszelvények a természeti értékek sajátos körét alkotják. Védetté nyilvánításuk oka összetett: keletkezésüket tekintve természetesek ugyan, de a geológus szakma nyilvánítja őket a tudomány művelői számára etalonná, így e jelentőségük is indokolja a védetté nyilvánításukat. Ilyen értelemben tehát bizonyos mértékig a tudományos-kulturális örökség részét is képezik. Jelentős tudományos és ismeretterjesztő szerepük révén a szakmai és amatőr geoturizmus kedvelt célpontjai.

Mindez joggal tart igényt az aktív természetvédelem figyelmére is.

Azt kell elérni, hogy egy alapszelvény huzamos ideig betölthesse tudományos és természetvédelmi funkcióját, azaz hogy földtörténeti korok eseményeinek és képződményeinek, egyben a létrejöttükhöz szükséges földtörténeti időnek a reprezentánsa legyen. Védelmet igényelnek tehát minden olyan természetes és mesterséges hatás, beavatkozás és folyamat ellen, ami a fennmaradásukat, bemutathatóságukat, további kutathatóságukat veszélyezteti.

Ahogy a bioszféra elemeinek természetvédelmi oltalmára, az életközösségek (és részben a fajok) fennmaradásának biztosítására az élőhelyen történő megőrzés a leginkább járható út, úgy a földtani alapszelvények esetében is kiemelkedő jelentősége van a helyszínen történő megőrzésnek és bemutatásnak, ezért a jelenleg még „védtelenek” megfelelő védőterülettel együtt, természeti emlékként kerülnek oltalom alá. A már védett természeti területen lévő földtani alapszelvények, a védőterületükkel együtt mint speciális, a környezetüktől eltérő, kifejezetten a földtudományi természeti érték megőrzésére, fenntartására koncentráló természetvédelmi kezelési tervvel rendelkező részterületek kerülnek elkülönítésre. Mindkét esetben a működési területével érintett NPI, mint természetvédelmi kezelésért felelős szerv készíti elő a természetvédelmi kezelési tervet, amiben felsorolja a védelemhez szükséges, illetve az ott végezhető tevékenységeket. Ezek többnyire az alapfokú állagmegóvást, korlátok, magyarázó táblák elhelyezését jelentik, de természetesen a tovább-kutathatóság, bemutathatóság biztosítása is megfelelő hangsúlyt kap.
 
 
Országos jelentőségű védett természeti területen található földtani alapszelvények
 
 
Azonosító Település, alapszelvény neve Védett terület megnevezése Földtani kor Képződmény
Q-05 Villány, Ősgerinces lelőhely Villányi Templomhegy TT Kvarter Kvarter ősmaradványok
Jura Szársomlyói Mészkõ Formáció
Q-06 Vértesszőlős, előemberi lelőhely Vértesszőlősi előember-telep TT Kvarter Vértesszõlõsi Travertino Formáció
Q-07 Dunaalmás, IV. sz. kőfejtő (Kőpite-hegy) Dunaalmási-kőfejtők TT Kvarter Dunaalmási Travertino Formáció
Q-19 Osli, Királytói erdészlak Fertő-Hanság Nemzeti Park Kvarter Osli Tôzeg Formáció
Pa-02 Celldömölk, Ság-hegy Sághegyi TK Pannóniai Tapolcai Bazalt Formáció
Pa-03 Tihany, Fehér-part Balaton-felvidéki Nemzeti Park Pannóniai Tihanyi Formáció
Pa-06 Felsőtelekes (Rudabánya), Rudapithecus lelőhely Rudabányai őshominida-lelőhely TT Pannóniai Edelényi Tarkaagyag Formáció
Pa-11 Salgótarján-Eresztvény, Eresztvényi-bánya Karancs-Medves TK Pannóniai-Kvarter Salgóvári Bazalt Formáció
Pa-30 Kővágóörs, Kőtenger Balaton-felvidéki Nemzeti Park Pannon Kállai Kavics Formáció
Pa-32 Borszörcsök, Somló-hegy, keleti útbevágás Somló TK Pannóniai Somlói Formáció
Pa-35 Salgótarján-Rónabánya, Nagy-Szilváskő Karancs-Medves TK Pannon Salgóvári Bazalt Formáció
Pa-39 Szentbékkálla, kőtenger Balaton-felvidéki Nemzeti Park Pannóniai Kállai Kavics Formáció
Pa-40 Tihany,  Kiserdő-tető, Szélmarta sziklák Balaton-felvidéki Nemzeti Park Pannóniai Tapolcai Bazalt Formáció
Pa-41 Tihany, Kiserdő-hegy orra Balaton-felvidéki Nemzeti Park Pannóniai Tapolcai Bazalt Formáció
Pa-42 Tihany, Nyereg-hegy Balaton-felvidéki Nemzeti Park Pannóniai Tapolcai Bazalt Formáció
Pa-44 Balatongyörök, Bélap-völgy Balaton-felvidéki Nemzeti Park Pannóniai Diási Formáció
Pa-45 Gyenesdiás, Vadlány barlang Balaton-felvidéki Nemzeti Park Pannóniai Diási Formáció
M-01 Ipolytarnóc, Borókás-árok Ipolytarnóci Ősmaradványok TT Miocén Zagyvapálfalvai Formáció
M-07 Sámsonháza, Vár-hegy Kelet-Cserhát TK Miocén Rákosi Mészkõ Formáció
Miocén Mátrai Andezit Formáció
Miocén Tari Dácittufa Formáció
M-08 Sámsonháza, Buda-hegy Kelet-Cserhát TK Miocén Mátrai Andezit Formáció
Miocén Sámsonházai Formáció
Miocén Tari Dácittufa Formáció
Miocén Garábi Slír Formáció
M-18 Várpalota, Szabó-bánya Várpalotai homokbánya TT Miocén Pusztamiskei Formáció
M-20 Tapolcai-tavasbarlang, Lóczy-terem Tapolcai-tavasbarlang Miocén Tinnyei Formáció
M-23 Sopron (Brennberg), Ó-Hermesz kavicsbánya Soproni TK Miocén Ligeterdõi Kavics Formáció
M-24 Ágfalva, Felső-Tödl alapszelvény Soproni TK Miocén Ligeterdõi Kavics Formáció
M-29 Imola, víznyelő Aggteleki Nemzeti Park Miocén Bretkai Fomáció
Triász Steinalmi Mészkõ Formáció
M-34 Máza, Riolittufa-bánya Kelet-Mecsek TK Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formáció
M-40 Szomolya, Kaptárkövek Szomolyai kaptárkövek TT Miocén Gyulakeszi Riolittufa Formáció
M-43 Cserszegtomaj, Koponár töbör Balaton-felvidéki Nemzeti Park Miocén Tinnyei Formáció
Ol-09 Budapest, Nagy-Hárs-hegy D-i oldalán Budai TK Oligocén Hárshegyi Homokkõ Formáció
Triász Dachsteini Mészkõ Formáció
Ol-10 Üröm, Ezüst-hegyi bánya Duna-Ipoly Nemzeti Park Oligocén Hárshegyi Homokkõ Formáció
Ol-12 Solymár, Mátyás-völgy Budai TK Eocén-Oligocén Budai Márga Formáció
Ol-18 Miskolc, Csókási-árok Bükki Nemzeti Park Oligocén Csókási Formáció
Triász Kisfennsíki Mészkõ Formáció
Ol-19 Sóshartyán (Kishartyán), Hencse-hegy Sóshartyáni Hencse-hegy TT Miocén Pétervásárai Homokkõ Formáció
E-01 Nyirád, Darvas-tó Darvas tó lefejtett bauxit lencse TT Eocén Szõci Mészkõ Formáció
E-09 Budapest, Mátyáshegyi-barlangi kőfejtő Budai TK Eocén Szépvölgyi Mészkõ Formáció
E-11 Gánt, Bányamúzeum Vértesi TK Triász Budaörsi Dolomit Formáció
Eocén Fornai Formáció
Eocén Gánti Bauxit Formáció
E-12 Budaörs, Ló-hegy (Út-hegy) DNY-i bánya Budai TK Eocén-Oligocén Budai Márga Formáció
Eocén Szépvölgyi Mészkõ Formáció
E-17 Budapest, Szépvölgy, Rozmaring Budai TK Eocén Budai Márga Formáció
Eocén Szépvölgyi Mészkõ Formáció
E-18 Budapest, Szépvölgy, Fenyőgyöngye Budai TK Eocén Szépvölgyi Mészkõ Formáció
Triász Dachsteini Mészkõ Formáció
E-20 Budapest, Szépvölgy, Francia-bánya Budai TK Eocén Szépvölgyi Mészkõ Formáció
E-22 Bakonybél, Somhegypusztai (hegylábi) feltárás Magas-bakonyi TK Eocén Szõci Mészkõ Formáció
E-25 Gánt, új feltárás Vértesi TK Eocén Kincsesi Formáció
Eocén Fornai Formáció
Eocén Gánti Bauxit Formáció
Triász Fõdolomit Formáció
K-04 Sümeg, Mogyorósdomb Sümegi Mogyorósdomb TT Jura-Kréta Mogyorósdombi Mészkõ Formáció
(J-32)
K-08 Bozsok, Szőlőskertek (II) Kőszegi TK Kréta Felsõcsatári Zöldpala Formáció
K-13 Sümeg, Sintérlapi kőbánya Sümegi Mogyorósdomb TT Kréta Ugodi Mészkõ Formáció
Kréta Tatai Mészkõ Formáció
K-17 Dédestapolcsány, szőlők a falu É-i végén Lázbérci TK Kréta Nekézsenyi Konglomerátum Formáció
K-23 Nagyharsány, Szársomlyó, bauxittárók, külfejtés Szársomlyói TT Kréta Nagyharsányi Mészkõ Formáció
Kréta Harsányhegyi Bauxit Formáció
Jura Szársomlyói Mészkõ Formáció
K-29 Bakonybél, Kerteskői-szurdok Magas-bakonyi TK Kréta Zirci Mészkõ Formáció
K-38 Süttő, Törökös-bükki szelvény Gerecsei TK Kréta Berseki Márga Formáció
Jura-Kréta Szentivánhegyi Mészkõ Formáció
Jura Pálihálási Mészkõ Formáció
K-39 Pusztavám, Jáger-akasztó Vértesi TK Kréta Tési Agyagmárga Formáció
(T-94) Kréta Környei Mészkõ Formáció
  Triász Dachsteini Mészkõ Formáció
K-40 Kisújbánya, Hidasi-völgy Kelet-Mecsek TK Kréta Hidasivölgyi Márga Formáció
K-42 Magyaregregy, Máré-csárda Kelet-Mecsek TK Kréta Mecsekjánosi bazalt Formáció
Kréta Magyaregregyi Konglomerátum Formáció
Kréta Hidasvölgyi Márga Formáció
K-43 Kisújbánya, Miske-tető Kelet-Mecsek TK Kréta Hidasivölgyi Márga Formáció
Kréta Magyaregregyi Konglomerátum Formáció
K-46 Vékény, Vékényi-völgyi feltárás Kelet-Mecsek TK Kréta Vékényi Márga Formáció
Kréta Mecsekjánosi Bazalt Formáció
K-48 Magyaregregy, Máré-vár Kelet-Mecsek TK Kréta Mecsekjánosi Bazalt Formáció
K-57 Mór, Lófar-völgyi kőfejtő Vértesi TK Kvarter Paksi Lösz Formáció
Kréta Tési Agyagmárga Formáció
Kréta Környei Mészkõ Formáció
Kréta Tatai Mészkõ Formáció
J-06 Hosszúhetény, Csengő-hegy, útrézsű Kelet-Mecsek TK Jura Kisújbányai Mészkõ Formáció
Jura Fonyászói Mészkõ Formáció
Jura Dorogói Mészmárga Formáció
J-09 Villány, Templom-hegy, felső kőfejtő Villányi Templomhegy TT Jura Szársomlyói Mészkõ Formáció
Jura Villányi Mészkõ Formáció
Jura Somssichhegyi Mészkõ Formáció
J-10 Villány, Szoborpark Szársomlyói TT Jura Szársomlyói Mészkõ Formáció
J-14 Mecseknádasd, 6-os út, U-kanyar Kelet-Mecsek TK Jura Mecseknádasdi Homokkõ Formáció
J-15 Óbánya, Réka-völgy Kelet-Mecsek TK Jura Óbányai Aleurolit Formáció
Jura Mecseknádasdi Homokkõ Formáció
J-16 Kisújbánya, Csepegő-szikla Kelet-Mecsek TK Jura Dorogói Mészmárga Formáció
Jura Óbányai Mészkõ Formáció
Jura Komlói Mészmárga Formáció
J-17 Óbánya, Óbányai-völgy Kelet-Mecsek TK Jura Komlói Mészmárga Formáció
J-18 Óbánya, Pisztrángos-tó Kelet-Mecsek TK Jura Komlói Mészmárga Formáció
J-20 Kőszeg, Hermann Ottó tábla Kőszegi TK Jura Velemi Mészfillit Formáció
J-21 Kőszeg, Borospincék-völgye Kőszegi TK Jura Kõszegi Kvarcfillit Formáció
J-22 Velem, Szt. Vid, Szépkilátó Kőszegi TK Jura Velemi Mészfillit Formáció
J-23 Cák, alsó kőbánya Kőszegi TK Jura Velemi Mészfillit Formáció
Jura Cáki Konglomerátum Formáció
J-24 Úrkút, Csárda-hegy Úrkúti őskarszt TT Jura Hierlatzi Mészkõ Formáció
J-25 Bakonybél, Kőris-hegy, triász/jura határszelvény Magas-bakonyi TK Jura Kardosréti Mészkõ Formáció
Triász Dachsteini Mészkõ Formáció
J-34 Tata, Kálvária-domb Tatai Kálvária-domb TT Kréta Tatai Mészkõ Formáció
(K-12) Jura-Kréta Szentivánhegyi Mészkõ Formáció
(T-20) Jura Pálihálási Mészkõ Formáció
  Jura Lókúti Radiolarit Formáció
  Jura Tölgyháti Mészkõ Formáció
  Jura Kisgerecsei Márga Formáció
  Jura Tûzkövesárki Mészkõ Formáció
  Jura Hierlatzi Mészkõ Formáció
  Jura Pisznicei Mészkõ Formáció
  Triász Dachsteini Mészkõ Formáció
J-37 Süttő, Kisgerecsei kőfejtők Gerecsei TK Jura Lókúti Radiolarit Formáció
Jura Tölgyháti Mészkõ Formáció
Jura Kisgerecsei Márga Formáció
Jura Pisznicei Mészkõ Formáció
J-38 Lábatlan, Nagy-Pisznice Gerecsei TK Kréta Berseki Márga Formáció
Jura-Kréta Szentivánhegyi Mészkõ Formáció
Jura Pálihálási Mészkõ Formáció
Jura Lókúti Radiolarit Formáció
Jura Tölgyháti Mészkõ Formáció
Jura Kisgerecsei Márga Formáció
Jura Úrkúti Mangánérc Formáció
Jura Tûzkövesárki Mészkõ Formáció
Jura Pisznicei Mészkõ Formáció
Triász Dachsteini Mészkõ Formáció
J-39 Süttő. Kis-Teke és szomszédja Gerecsei TK Jura Kisgerecsei Márga Formáció
Jura Pisznicei Mészkõ Formáció
Triász Dachsteini Mészkõ Formáció
J-39-a Süttő, Vöröshidi kőfejtő Gerecsei TK Jura Lókúti Radiolarit Formáció
Jura Tölgyháti Mészkõ Formáció
Jura Kisgerecsei Márga Formáció
Jura Pisznicei Mészkõ Formáció
Triász Dachsteini Mészkõ Formáció
J-39-b Süttő, Vöröshidi eltolódási kőfejtő Gerecsei TK Jura Pisznicei Mészkõ Formáció
Triász Dachsteini Mészkõ Formáció
J-42 Süttő, Paprét-árki szelvény Gerecsei TK Kréta Berseki Márga Formáció
Jura-Kréta Szentivánhegyi Mészkõ Formáció
Jura Pálihálási Mészkõ Formáció
Jura Lókúti Radiolarit Formáció
Jura Tölgyháti Mészkõ Formáció
J-43 Süttő (Dunaalmás), Nagy-Teke-hegy Gerecsei TK Jura Hierlatzi Mészkõ Formáció
Triász Dachsteini Mészkõ Formáció
J-44 Süttő, Asszony-hegyi szelvény Gerecsei TK Jura-Kréta Szentivánhegyi Mészkõ Formáció
Jura Pálihálási Mészkõ Formáció
Jura Pisznicei Mészkõ Formáció
J-45 Kesztölc, Kétágú-hegyi feltárás Duna-Ipoly Nemzeti Park Jura Lókúti Radiolarit Formáció
Jura Eplényi Mészkõ Formáció
Jura Pisznicei Mészkõ Formáció
J-46 Felsőtárkány, Juhász-kút-nyak Bükki Nemzeti Park Jura Bányahegyi Radiolarit Formáció
Triász Bükkfennsíki Mészkõ Formáció
J-47 Répáshuta, Bánya-hegy Bükki Nemzeti Park Jura Bányahegyi Radiolarit Formáció
Triász Répáshutai Mészkõ Formáció
Triász Bükkfennsíki Mészkõ Formáció
J-48 Felsőtárkány, Lök-völgy 2 Bükki Nemzeti Park Jura Lökvölgyi Pala Formáció
J-49 Bükkzsérc, Patkó-sziklák Bükki Nemzeti Park Jura Bükkzsérci Formáció
J-50 Szarvaskő, Várbérc-szurdok Bükki Nemzeti Park Jura Szarvaskõi Bazalt Formáció
J-53 Varbóc, Telekes-völgy 7. sz. mellékvölgy Aggteleki Nemzeti Park Triász-Jura Telekesvölgyi Komplexum
J-54 Szalonna, Telekes-oldal, útbevágás Aggteleki Nemzeti Park Triász-Jura Telekesoldali Komplexum
(T-46)
J-62-1 Bakonybél, Som-hegy tetői szelvény NY Magas-bakonyi TK Jura Tölgyháti Mészkõ Formáció
J-62-2 Bakonybél, Som-hegy tető, D-i szelvény Magas-bakonyi TK Kréta Tatai Mészkõ Formáció
Jura-Kréta Szentivánhegyi Mészkõ Formáció
J-62-3 Bakonybél, Som-hegy, K-i kutatóárok Magas-bakonyi TK Jura Tölgyháti Mészkõ Formáció
J-65 Porva (Bakonybél), Márvány-völgyi útbevágás Magas-bakonyi TK Jura Hierlatzi Mészkõ Formáció
J-69 Tardos, „Hierlatzi tithon” akna Gerecsei TK Jura-Kréta Szentivánhegyi Mészkõ Formáció
J-69-a Tardos, Szél-hegy árok Gerecsei TK Jura Pálihálási Mészkõ Formáció
Jura Pisznicei Mészkõ Formáció
J-70 Porva, Kőris-hegy tető, út menti hasadékok Magas-bakonyi TK Jura Hierlatzi Mészkõ Formáció
Jura Kardosréti Mészkõ Formáció
J-72 Csókakő, Fődolomit beli hasadékkitöltések Vértesi TK Jura Csókakői Mészkő Formáció
Triász Fõdolomit Formáció
J-73 Csókakő, Óriáshasadék Vértesi TK Jura Csókakői Mészkő Formáció
Triász Dachsteini Mészkõ Formáció
Triász Fõdolomit Formáció
J-76 Szarvaskő, Tóbérc-bánya Bükki Nemzeti Park Jura Vaskapui Homokkõ Formáció
J-78 Agostyán, Gyenyiszka, malm szelvény Gerecsei TK Jura-Kréta Szentivánhegyi Mészkõ Formáció
Jura Pálihálási Mészkõ Formáció
J-80 Óbánya, Réka-völgyi feltárás Kelet-Mecsek TK Jura Mecseknádasdi Homokkõ Formáció
T-001 Pilisszentlélek, Fekete-hegy Duna-Ipoly Nemzeti Park Triász Feketehegyi Formáció
T-008 Vászoly, Vasásó-hegy Balaton-felvidéki Nemzeti Park Triász Vászolyi Formáció
T-009 Köveskál, Séd-part Balaton-felvidéki Nemzeti Park Triász Füredi Mészkõ Formáció
Triász Buchensteini Formáció
T-017 Budapest, Hosszúerdő-hegy, kőfejtő Budai TK Triász Dachsteini Mészkõ Formáció
T-019 Budapest, Mátyás-hegy, DNY-i kőfejtő Budai TK Triász Mátyáshegyi Formáció
T-024 Kővágószőlős, Zsongor-kő Jakabhegy TT Triász Jakabhegyi Homokkõ Formáció
T-025 Cserkút, Jakab-hegy DNy-i nyúlványa Jakabhegy TT Triász Jakabhegyi Homokkõ Formáció
T-026 Kővágószőlős, Babás szerkövek Jakabhegy TT Triász Jakabhegyi Homokkõ Formáció
Perm-Triász Kõvágószõlõsi Homokkõ Formáció
T-044 Varbóc, Telekes-völgy Aggteleki Nemzeti Park Triász-Jura Telekesvölgyi Komplexum
T-045 Varbóc, Telekes-völgy, 8. sz. mellékvölgy Aggteleki Nemzeti Park Triász Hallstatti Mészkõ Formáció
Triász Bódvalenkei Mészkõ Formáció
T-047 Aggtelek, Baradla-tető ÉNY-i lába Aggteleki Nemzeti Park Triász Wettersteini Mészkõ Formáció
T-048 Aggtelek, Vörös-tói Medve-sziklák Aggteleki Nemzeti Park Triász Wettersteini Mészkõ Formáció
T-049 Jósvafő, Vörös-tói elágazás Aggteleki Nemzeti Park Triász Steinalmi Mészkõ Formáció
T-050 Jósvafő, útkanyar Aggteleki Nemzeti Park Triász Szinpetri Mészkõ Formáció
T-051 Szinpetri NY-i vége, útbevágás Aggteleki Nemzeti Park Triász Szinpetri Mészkõ Formáció
T-052 Perkupa, Falu-völgy K Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Triász Bódvaszilasi Homokkõ Formáció
T-053 Perkupa, Falu-völgy Ny Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Triász Szini Márga Formáció
T-054 Bódvalenke, műút kanyar alatt Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Triász Bódvalenkei Mészkõ Formáció
T-055 Martonyi, Szár-hegy teteje Aggteleki Nemzeti Park Triász Szárhegyi Radiolarit Formáció
Triász Bódvalenkei Mészkõ Formáció
Triász Steinalmi Mészkõ Formáció
T-056 Szőlősardó, Lepinke Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Triász Pötscheni Mészkõ Formáció
T-057 Szőlősardó, Bedela-kút Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Triász Nádaskai Mészkõ Formáció
T-058 Varbóc, Lászi-forrás Aggteleki Nemzeti Park Triász Hallstatti Mészkõ Formáció
T-059 Varbóc, Ördöggát-tető DNY-i elvégződése Aggteleki Nemzeti Park Triász Hallstatti Mészkõ Formáció
Triász Bódvalenkei Mészkõ Formáció
Triász Dunnatetõi Mészkõ Formáció
Triász Steinalmi Mészkõ Formáció
T-060 Szilvásvárad, Gerennavár 2 Bükki Nemzeti Park Triász Gerennavári Mészkõ Formáció
Perm Nagyvisnyói Mészkõ Formáció
T-061 Miskolc, Savós-völgy Bükki Nemzeti Park Triász Hámori Dolomit Formáció
Triász Ablakoskõvölgyi Formáció
T-062 Ómassa, Vadász-völgy Bükki Nemzeti Park Triász Fehérkõi Mészkõ Formáció
Triász Szentistvánhegyi Metaandezit Formáció
Triász Hámori Dolomit Formáció
T-063 Szilvásvárad, Fekete-sár Bükki Nemzeti Park Triász Bükkfennsíki Mészkõ Formáció
T-064 Szilvásvárad, Rónabükk Bükki Nemzeti Park Triász Rónabükki Mészkõ Formáció
Triász Felsõtárkányi Mészkõ Formáció
T-065 Felsőtárkány, Hereg-rét (Lök-völgy 1) Bükki Nemzeti Park Triász Répáshutai Mészkõ Formáció
(J-52)
T-068 Cserépfalu, Hór-völgy 1, útbevágás Bükki Nemzeti Park Triász Felsõtárkányi Mészkõ Formáció
Triász Hollóstetõi Mészkõ Formáció
T-069 Cserépfalu, Hór-völgy 2, Subalyuk melleti kőfejtő Bükki Nemzeti Park Triász Bervai Mészkõ Formáció
T-070 Nagyvisnyó, Bálvány É Bükki Nemzeti Park Triász Gerennavári Mészkõ Formáció
(P-03) Perm Nagyvisnyói Mészkõ Formáció
T-076 Villány, Templom-hegyi siklóbevágás Villányi Templomhegy TT Jura Somssichhegyi Mészkõ Formáció
Triász Mészhegyi Homokkõ Formáció
T-078 Szin, Alsó-malom Aggteleki Nemzeti Park Triász Szini Márga Formáció
T-079 Jósvafő, Láz-tető É-i lába Aggteleki Nemzeti Park Triász Steinalmi Mészkõ Formáció
Triász Gutensteini Formáció
T-081 Tardosbánya, Gorba kőfejtő Gerecsei TK Triász Dachsteini Mészkõ Formáció
T-084 Felsőtárkány, Várhegyi kőfejtő Bükki Nemzeti Park Triász Hámori Dolomit Formáció
T-089 Budaörs, Odvas-hegy NY Budai TK Triász Budaörsi Dolomit Formáció
T-091 Budapest, Fazekas-hegy, “bunkeres” felső kőfejtő Budai TK Triász Dachsteini Mészkõ Formáció
T-093 Hármashatár-hegy, Nelli pihenő (Guckler-szikla) Budai TK Triász Mátyáshegyi Formáció
T-096 Köveskál, Horog-hegy Balaton-felvidéki Nemzeti Park Triász Felsõörsi Mészkõ Formáció
T-100 Rezi, Rezi-vár Balaton-felvidéki Nemzeti Park Triász Rezi Dolomit Formáció
T-104 Vállus, Várad-tető, vízmosás Balaton-felvidéki Nemzeti Park Triász Rezi Dolomit Formáció
T-105 Szögliget, Szádvári szelvény Aggteleki Nemzeti Park Triász Hallstatti Mészkõ Formáció
Triász Pötscheni Mészkõ Formáció
T-106 Szögliget, Kettős bánya (Vár-völgyi kőfejtők) Aggteleki Nemzeti Park Triász Wettersteini Mészkõ Formáció
T-107 Budapest, Tündérszikla Budai TK Triász Fõdolomit Formáció
T-109 Aggtelek, Baradla-barlang, Tigris-terem Aggteleki Nemzeti Park Triász Wettersteini Mészkõ Formáció
T-110 Jósvafő, Baradla-barlang, Polip Aggteleki Nemzeti Park Triász Steinalmi Mészkõ Formáció
T-111 Jósvafő, Baradla-barlang, 5700 m. Aggteleki Nemzeti Park Triász Steinalmi Mészkõ Formáció
T-112 Jósvafő, Baradla-barlang, Óriástermi víznyelő Aggteleki Nemzeti Park Triász Steinalmi Mészkõ Formáció
T-113 Jósvafő, Baradla-barlang, Sárkány-barlang Aggteleki Nemzeti Park Triász Steinalmi Mészkõ Formáció
T-114 Jósvafő, Baradla-barlang, Színpad Aggteleki Nemzeti Park Triász Gutensteini Formáció
T-115 Jósvafő, Baradla-barlang, Vetődéses-terem Aggteleki Nemzeti Park Triász Gutensteini Formáció
P-01 Miskolc, Garadna-völgy, Pisztrángos Bükki Nemzeti Park Perm Nagyvisnyói Mészkõ Formáció
Perm Szentléleki Formáció
P-09 Badacsonyörs, Örsi-hegy Balaton-felvidéki Nemzeti Park Perm Balatonfelvidéki Homokkõ Formáció
P-11 Szilvásvárad, Bácsó-völgy Bükki Nemzeti Park Perm Szentléleki Formáció
Pz-10 Pákozd, Ingókő Pákozdi ingókövek TT Paleozoikum Velencei Gránit Formáció
Pz-18 Sopron, Récényi úti kőfejtő Soproni TK Paleozoikum Soproni Kristályospala Komplexum
Pz-19 Sopron-Brennbergbánya, Kovács árok Soproni TK Paleozoikum Soproni Kristályospala Komplexum
Pz-21 Sopron, Gloriette Soproni TK Paleozoikum Soproni Kristályospala Komplexum
Pz-22 Sopron, Harkai kúp Soproni TK Paleozoikum Soproni Kristályospala Komplexum
Pz-23 Sopron, Vöröshídi kőfejtő Soproni TK Paleozoikum Soproni Kristályospala Komplexum
Pz-24 Sopron-Brennbergbánya, Kőbérc-orom Soproni TK Paleozoikum Soproni Kristályospala Komplexum
Pz-25 Szilvásvárad, Rákmára Bükki Nemzeti Park Karbon Szilvásváradi Formáció
Pz-26 Ómassa, Csikorgói mészkőlencsék Bükki Nemzeti Park Karbon Mályinkai Formáció
Pz-27 Nagyvisnyó, Taró-völgy É Bükki Nemzeti Park Paleozoikum Zobóhegyesei Formáció
Pz-29 Nagyvisnyó, Berenás-gerinc Bükki Nemzeti Park Karbon Mályinkai Formáció
Pz-30-1 Rakacaszend, Rakaca felé vezető út mentén (Ny) Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Karbon Szendrõi Fillit Formáció
Pz-30-3 Rakacaszend, Rakaca felé vezető út mentén (K) Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Karbon Szendrõi Fillit Formáció
Pz-30-4 Rakacszend, Rakaca-patak ÉK-i oldala Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Karbon Rakacai Márvány Formáció
Karbon Szendrõi Fillit Formáció
Pz-31 Szendrő, Vár-hegy Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Devon Abodi Mészkõ Formáció
Pz-32 Szendrőlád, Bükk-hegy (Pál-hegy) Szendrőládi-rétek TT Devon Bükkhegyi Márvány Formáció
Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE
Pz-33-2 Szendrőlád, Borda-völgy 2 Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Devon Szendrõládi Mészkõ Formáció
Pz-33-3-1 Szendrőlád, Borda-völgy 3/1 Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Devon Szendrõládi Mészkõ Formáció
Pz-33-3-2 Szendrőlád, Borda-völgy 3/2 Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Devon Szendrõládi Mészkõ Formáció
Pz-33-4 Szendrőlád, Borda-völgy 4 Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Devon Szendrõládi Mészkõ Formáció
Pz-34 Edelény, Templom-domb Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Devon Szendrõládi Mészkõ Formáció
Pz-35 Rakaca, Tsz-kőfejtő Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Karbon Rakacai Márvány Formáció
Pz-37-1 Rakacaszend, DNY-i útbevágás 1 Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Karbon Szendrõi Fillit Formáció
Pz-37-2 Rakacaszend, DNY-i útbevágás 2 Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Karbon Rakacai Márvány Formáció
Karbon Szendrõi Fillit Formáció
Pz-38 Meszes, Templom-domb Aggtelek-, Rudabányai-, Szendrői-hegység földtani alapszelvényei TE Karbon Szendrõi Fillit Formáció
Pz-39 Nekézseny, Harka-tető (Strázsa-hegy) Lázbérci TK Devon Strázsahegyi Formáció
Pz-40 Uppony, Dedevár Lázbérci TK Karbon Dedevári Mészkõ Formáció
Pz-41 Dédestapolcsány, Rágyincs-völgy Lázbérci TK Ordovícium Rágyincsvölgyi Homokkõ Formáció
Pz-42-1 Dédestapolcsány, Bán völgye 1 Lázbérci TK Karbon Lázbérci Formáció
Devon Abodi Mészkõ Formáció
Paleozoikum Tapolcsányi Formáció
Pz-42-2 Dédestapolcsány, Bán völgye 2 Lázbérci TK Karbon Lázbérci Formáció
Devon Abodi Mészkõ Formáció
Paleozoikum Tapolcsányi Formáció
Pz-42-3 Dédestapolcsány, Bán völgye 3 Lázbérci TK Karbon Lázbérci Formáció
Devon Abodi Mészkõ Formáció
Paleozoikum Tapolcsányi Formáció
Pz-42-4 Dédestapolcsány, Bán völgye 4 Lázbérci TK Devon Abodi Mészkõ Formáció
Pz-42-5 Dédestapolcsány, Bán völgye 5 Lázbérci TK Devon Abodi Mészkõ Formáció
Pz-42-6 Dédestapolcsány, Bán völgye 6 Lázbérci TK Karbon Lázbérci Formáció
Pz-42-7 Dédestapolcsány, Bán völgye 7 Lázbérci TK Karbon Lázbérci Formáció
Pz-42-8 Dédestapolcsány, Bán völgye 8 Lázbérci TK Devon Abodi Mészkõ Formáció
Pz-42-9 Dédestapolcsány, Bán völgye 9 Lázbérci TK Devon Abodi Mészkõ Formáció
Pz-42-10 Dédestapolcsány, Bán völgye 10 Lázbérci TK Szilur-Karbon Tapolcsányi Formáció
Pz-44 Sopron, Vashegyi kőfejtő Soproni TK Paleozoikum Soproni Kristályospala Komplexum
Pz-46 Nagyvisnyó, Taró-völgy D Bükki Nemzeti Park Paleozoikum Zobóhegyesei Formáció

Sáv bezárása