Ugrás a tartalomhoz

Védett természeti területek keresőfelülete

  A kereső a Védett Természeti Területek Törzskönyve adatait tartalmazza, melyet a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt) felhatalmazása alapján, valamint a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet (pdf) szerint vezet az Agrárminisztérium Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága.
 
  Az adatbázis az országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek, valamint a helyi jelentőségű védett természeti területek törzskönyvi adatait tartalmazza, kiegészítve a védetté nyilvánító jogszabályok másolatával, a területek leírásaival, fotókkal, térképekkel.
 
Fotó: Szelényi Gábor
 
  Tájékoztatjuk, hogy a honlapon szereplő helyrajzi számok tájékoztató jellegűek, tekintettel arra, hogy a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban bekövetkező változások (pl. egy ingatlan megosztása) átvezetése nem jelenik meg azonnal és minden esetben nyilvántartási rendszerünkben. A honlapon szereplő ingatlan-adatokra ezért jogot vagy kötelezettséget alapítani nem lehet. Az egyedi jogszabállyal védetté nyilvánított országos és helyi jelentőségű védett természeti területek által érintett ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számokat a védetté nyilvánító jogszabályok tartalmazzák.
A törvény erejénél fogva fennálló (ún. „ex lege”) országos jelentőségű védettséget élvező természeti területeknek – lápoknak és szikes tavaknak – minősülő ingatlanokról az érintett földrészletek tulajdoni lapjaira a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban feljegyzett tények (jogi jellegek) nyújtanak hiteles információkat.
 
Az adatbázis feltöltése – a beérkező adatok, információk alapján – folyamatos. Ebben számítunk a helyi csoportok, szervezetek segítségére is, különösen a helyi jelentőségű védett természeti területek vonatkozásában. Ezért kérjük Tisztelt Látogatóinkat, hogy ha rendelkeznek az egyes területek leírásával, ismertetőjével, esetleg saját – szabadon felhasználható – fotókkal, szíveskedjenek azokat a rendelkezésünkre bocsátani! Köszönjük!
 
 
 

Sáv bezárása