Ugrás a tartalomhoz

Az Európai Táj Egyezmény

Az Európa Tanács Táj Egyezménye

2000-ben Firenzében nyitották meg aláírásra az Európa Tanács Táj Egyezményét. Az Európa Tanács Táj Egyezménye 2004 óta hatályos. A nemzetközi titkárság székhelye Strasbourgban van.


Célkitűzés

Az Egyezmény elsődleges célja, hogy ösztönözze a táj védelmét, kezelését és tervezését, valamint elősegítse az ezeket célzó együttműködéseket.

Kötelezettségek

Az Egyezmény általános és egyedi intézkedéseket határoz meg, mely intézkedéseket azonban a Feleknek saját nemzeti hatalommegosztási rendszerükhöz igazodva, alkotmányos elveiknek és közigazgatási rendszerüknek megfelelően, csorbítás nélkül kell végrehajtani.

Az általános intézkedések körében a Felek által vállalt egyik feladat annak törvényben való rögzítése, hogy a tájak elengedhetetlen összetevői az emberi környezetnek, kifejezik közös kulturális és természeti örökségük sokféleségét, és identitásuk alapját képezik.

Másrészt az Egyezmény intézkedéseinek alkalmazásával a Feleknek olyan táj-politikát kell kialakítani és megvalósítani, „amelynek célja a táj védelme, kezelése és tervezése”.

Harmadrészt, ki kell alakítaniuk a részvételhez szükséges eljárásokat széleskörűen a társadalom tagjai, a helyi és regionális hatóságok, valamint minden egyéb, a táj-politika meghatározásában és végrehajtásában érintett számára.

Negyedik általános intézkedésként pedig előírja, hogy a tájat, mint a politikák megvalósításának területi dimenzióját, illetve azok hatóterületét integrálni kell minden olyan politikába, amelynek akárcsak közvetett hatása is lehet azokra.

Az egyedi intézkedések körében az aláíró országok által vállalt egyik feladat a táj értéke és szerepe iránti fogékonyság növelése a civil társadalom, az állami és a nem állami szervezetek körében. A Felek által vállalt második feladat a tájak értékeléséhez és működtetéséhez értő szakértők képzésének, multidiszciplináris képzési programok megszervezésének, iskolai és egyetemi tanfolyamok megtartásának segítése. Az egyedi intézkedések körében Felek a tájak számbavétele és értékelése kapcsán a következő feladatokat vállalják:

Az érdekelt felek aktív részvételével, a tájakról összegyűlt ismeretek bővítése céljával:

  1. Számba veszik a területükön található tájakat;
  2. Elemzik jellemző vonásaikat, valamint azokat a hatásokat, amelyek alakítják;
  3. Számon tartják a változásokat;
  4. Értékelik a tájakat, figyelembe véve azokat az értékeket, amelyeket az érdekelt felek és az érintett lakosság nekik tulajdonít.

Az egyedi intézkedések körében mindegyik Fél vállalja továbbá, hogy a számba vett és értékelt tájai számára nyilvános vita nyomán, az érintettek bevonásával minőségi célkitűzéseket határoz meg.


A nemzetközi szervezet

A titkárság kétévente szervezi az egyezmény konferenciáját. A konferencián részt vesznek  a részes felek és az aláírók képviselői, valamint az Európa Tanács testületeinek – Miniszteri Bizottság, Parlamenti Közgyűlés, Európa Helyi és Regionális Hatóságainak Kongresszusa – képviselői, és más megfigyelői státusszal rendelkező szervezetek képviselői. A szervezet szakértői értékelések, információs platformok, kiadványok, további rendezvények formájában segítséget nyújt a tagállamoknak az általuk vállalt nemzetközi kötelezettségek nemzeti jogrendszerbe való átültetéséhez.


A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

Az Európa Tanács Táj Egyezményéhez Magyarország 2008-ban csatlakozott.


Hazai koordináció

Az egyezmény törvényben lett kihirdetve: a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvénnyel.

A törvény végrehajtásának fő felelőse a természetvédelemért felelős miniszter.

A szükséges intézkedésekről

– a kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel egyetértésben,

– a területfejlesztésért felelős miniszterrel, a területrendezésért felelős miniszterrel, a felsőoktatásért felelős miniszterrel és a köznevelésért felelős miniszterrel együttműködve gondoskodik.

A végrehajtásért felelős miniszterek véleményező és tanácsadó testülete a kormányhatározattal létrehozott Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Munkacsoport.


Elérhetőség

Agrárminisztérium, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Sáv bezárása