Ugrás a tartalomhoz

Helyi jelentőségű védett természeti területek táblával történő megjelölése

  A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 26. § (1) bekezdése alapján a helyi jelentőségű védett természeti területet a természetvédelmi hatóságnak (jegyző) olyan táblával kell megjelölnie, amellyel felhívja a figyelmet a védettség tényére, valamint az ebből fakadó főbb korlátozó rendelkezésekre. Az utóbbiakra történő figyelemfelhívásban a védetté nyilvánító önkormányzati rendelet részeként kihirdetett természetvédelmi kezelési tervben foglalt főbb előírásokra, illetőleg a Tvt.-ben foglalt általános védelmi előírásokra javasolt utalni.

  A települési önkormányzat rendeletével helyi jelentőségű védett természeti területet (ezen belül: természetvédelmi területet és természeti emléket) jogosult védetté nyilvánítani. Mindkét területtípus megjelölhető a 20363 számú Magyar Szabványban megállapított kritériumoknak megfelelő „Természetvédelmi Terület”, illetve „Természeti Emlék” táblákkal is.

  A szabvány megrendelhető a Magyar Szabványügyi Testületnél, illetve a táblákkal, azok kihelyezésével és gyártásával kapcsolatos további információkért fordulhatnak a Agrárminisztériumhoz a helyivedett@am.gov.hu címen is.

Sáv bezárása