magyar english deutsch
Nemzeti Park Igazgatóságok


KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001

 
Természetvédelmi Információs Rendszer
 
Interaktív természetvédelmi térkép 
Vadonleső
Magyar Természettudományi Múzeum
Járművel való közlekedés védett természeti területen

European Greenbelt
European Greenbelt
Figyelem!


A honlapon található dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen célú felhasználása a szerzők előzetes engedélyéhez kötött.
A természetvédelem emblémája védjegyoltalom alatt áll, annak bármilyen célú felhasználása a védjegyjogosult előzetes engedélyéhez kötött.

Új természetvédelmi terület létesült Duna menti természetes élőhelyek táji és természeti értékeinek megőrzése érdekében
 

A Duna Esztergom, Süttő és Tát területén lévő szigetein található, az egykori folyómenti természetes vizes és vízközeli élőhelyek mintegy 300 hektár kiterjedésű maradványainak kiemelt természetvédelmi oltalmáról rendelkezett Dr. Nagy István agrárminiszter a 7/2020. (III. 25.) AM rendeletben. A védetté nyilvánításról szóló rendelet az új természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét is tartalmazza.

   
  Az újonnan létesített Táti és süttői Duna-szigetek természetvédelmi terület rendeltetése a Duna menti területek hajdani természetes állapotára jellemző, kiemelkedő természeti és táji értékekkel rendelkező ártéri élőhely-maradványok (pl. mocsárrétek, puhafás ligeterdők) hosszú távú megőrzése, fenntartása.

Az országos jelentőségű védett természeti terület státusz, az ezzel járó jogi védelem jelentősen hozzájárul e Duna-szigetek különleges természeti és táji értékeinek megőrzéséhez, fenntartásához, továbbá elősegíti az erre irányuló tevékenységek feltételeinek biztosítását.

A védetté nyilvánításról szóló rendeletben kihirdetett természetvédelmi kezelési terv az érintettek számára áttekinthető, kiszámítható módon határozza meg a természetvédelmi célokat, stratégiákat és a természetvédelmi kezelési módokat, a terület használatának, hasznosításának természetvédelmi szakmai szempontok alapján kialakított kereteit. A természetvédelmi célú előírások jogszabályban történő kihirdetése a terület táji értékeinek és biológiai sokféleségének hatékony megőrzéséhez, fenntartásához járul hozzá.

                                                                                                                    Fényképezte: Selmeczi Kovács Ádám
 

A védetté nyilvánítás és a természetvédelmi kezelési terv kihirdetése a Táti és süttői Duna- szigetek természetvédelmi terület esetében – többek között − a következő célkitűzések elérését segíti elő:

- a Duna mentére egykor általánosan jellemző, fajgazdagságukban egyedülálló mocsárétek és puhafás ligeterdők természetes mintázatban történő megőrzése,
- védett, fokozottan védett növényfajok, pl. a pettyegetett őszirózsa, a szibériai nőszirom, a kornistárnics és a mocsári aggófű élőhelyének és állományainak megőrzése,
- védett, fokozottan védett állatfajok pl. a fekete gólya, a rétisas, haris és az európai hód életfeltételeinek biztosítása,
- a terület természetvédelmi célú bemutatása.

A Magyar Állam tulajdonában lévő terület természetvédelmi kezeléséért a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság felelős, amely az elmúlt években EU-s források (KEHOP pályázat) felhasználásával jelentős élőhelyrekonstrukciós programot hajtott végre a helyszínen.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   
 
2020.03.26.
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design