Ugrás a tartalomhoz

Helyi jelentőségű védett természeti területek

  Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési – Budapesten a fővárosi – önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Védelmi kategóriájukat tekintve  lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek (TE) is.

  Megyei szintű védetté nyilvánításokra 1971-től került sor, amikor a megyei  tanácsok és azok végrehajtó bizottságai (Budapesten a Fővárosi Tanács és Végrehajtó Bizottsága) megkapták ezt a jogkört. Számos tanácsrendelettel és VB határozattal védetté nyilvánított megyei (helyi) védett természeti terület jött létre 1990-ig, amikor aztán az önkormányzatok megalakulásával a helyi védetté nyilvánítás a jegyző (főjegyző) hatáskörébe került.

  A helyi jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánítása és a fenntartásukról való gondoskodás a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Az önkormányzatok, illetve a jegyzők természetvédelmi feladatairól, a védetté nyilvánítás folyamatáról, a kezelési tervekről és más, a helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos információkról itt olvashat.

  A helyi jelentőségű védett természeti területek országos nyilvántartását a természetvédelemért felelős tárca vezeti (Védett Természeti Területek Törzskönyve).
 
 
 
A védetté nyilvánító jogi normatívák technikai jellegű deregulációja

 Az 1989. október 23-a előtt létesített, helyi védettséget élvező területek státuszában alapvető változást eredményezett az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény. A jogszabály 2007. december 31-i hatállyal hatályon kívül helyezte az említett időpont előtt létesített országos és helyi jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánításáról rendelkező normatívákat. Ezzel egyidejűleg – a védettségi szint csökkenésének elkerülése érdekében – a törvény felhatalmazta az érintett települések önkormányzatait, hogy külön védetté nyilvánítási eljárás nélkül rendelettel tartsák fenn a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségét. E rendeleteknek legkésőbb 2008. január 1-jén kellett hatályba lépniük. Ez a folyamat közel 400 települési önkormányzat több mint 700 helyi jelentőségű védett természeti területét érintette.

  • További információk a technikai jellegű deregulációról »
  • További információk a helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos jogszabályi háttérről  »
 
  • A Védett Természeti Területek Törzskönyveinek keresőfelülete »

  Mindezek alapján szükségessé vált a helyi jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó országos nyilvántartás átfogó felülvizsgálata is. Az ennek eredményeként létrejött adatbázisban szereplő, folyamatosan frissülő és több módon rendszerezett információkat itt tekinthetik meg.

Helyi jelentőségű védett természeti területek megoszlása megyénként (2020. december 31.)

Sáv bezárása