Ugrás a tartalomhoz

Helyi jelentőségű védett természeti területek

  Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési – Budapesten a fővárosi – önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Védelmi kategóriájukat tekintve  lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek (TE) is.

  Megyei szintű védetté nyilvánításokra 1971-től került sor, amikor a megyei  tanácsok és azok végrehajtó bizottságai (Budapesten a Fővárosi Tanács és Végrehajtó Bizottsága) megkapták ezt a jogkört. Számos tanácsrendelettel és VB határozattal védetté nyilvánított megyei (helyi) védett természeti terület jött létre 1990-ig, amikor aztán az önkormányzatok megalakulásával a helyi védetté nyilvánítás a jegyző (főjegyző) hatáskörébe került.

  A helyi jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánítása és a fenntartásukról való gondoskodás a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Az önkormányzatok, illetve a jegyzők természetvédelmi feladatairól, a védetté nyilvánítás folyamatáról, a kezelési tervekről és más, a helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos információkról itt olvashat.

  A helyi jelentőségű védett természeti területek országos nyilvántartását a természetvédelemért felelős tárca vezeti (Védett Természeti Területek Törzskönyve).
 
 
 
A védetté nyilvánító jogi normatívák technikai jellegű deregulációja

 Az 1989. október 23-a előtt létesített, helyi védettséget élvező területek státuszában alapvető változást eredményezett az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény. A jogszabály 2007. december 31-i hatállyal hatályon kívül helyezte az említett időpont előtt létesített országos és helyi jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánításáról rendelkező normatívákat. Ezzel egyidejűleg – a védettségi szint csökkenésének elkerülése érdekében – a törvény felhatalmazta az érintett települések önkormányzatait, hogy külön védetté nyilvánítási eljárás nélkül rendelettel tartsák fenn a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségét. E rendeleteknek legkésőbb 2008. január 1-jén kellett hatályba lépniük. Ez a folyamat közel 400 települési önkormányzat több mint 700 helyi jelentőségű védett természeti területét érintette.

  • További információk a technikai jellegű deregulációról »
  • További információk a helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos jogszabályi háttérről  »
 
  • A Védett Természeti Területek Törzskönyveinek keresőfelülete »

  Mindezek alapján szükségessé vált a helyi jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó országos nyilvántartás átfogó felülvizsgálata is. Az ennek eredményeként létrejött adatbázisban szereplő, folyamatosan frissülő és több módon rendszerezett információkat itt tekinthetik meg.

Sáv bezárása