Ugrás a tartalomhoz

Mintavételi módszerek

Mintavételi módszerek (protokollok)

Tekintettel a fajok és élőhelyek rendkívül nagy számára, mindent mindenhol monitorozni lehetetlen és egyben értelmetlen is. A vizsgálat céljához igazodva ki kell választani a legalkalmasabb komponenseket (élőhelyek, életközösségek, fajok populációi), majd az ismételhetőség, összehasonlíthatóság érdekében ezekre vonatkozóan, szakértők bevonásával, részletes módszertani leírásokat, ún. protokollokat kell kidolgozni. Ezek a módszertani leírások tartalmazzák a mintavételi helyszíneket, a vizsgálandó változókat, a mintavételi módszereket, mintavételi gyakoriságot és az eredmények kiértékelésének szempontjait. Ezek alkalmazásával a megismételt felmérések összehasonlíthatóak lesznek, és a bekövetkező változásokat is így lehet pontosan kimutatni, követni. A protokollok nyilvánosak, bárki által megtekinthetőek és felhasználhatóak akár egyedi, helyi felmérésekhez is, így akár a kapott adatokat az országos eredményekkel is össze lehet vetni.

Az NBmR projekteken belül az egyes komponensekre készült protokollok a meghatározott monitorozási célnak megfelelően megnevezik a mintavételezés objektumait, helyét, módszereit, a gyűjtött változók és származtatott adatok típusait, a mintavételezés és a gyűjtött anyag feldolgozásához szükséges munkaráfordítást. A protokollok kialakítását egy ún. Protokoll Munkacsoport végezte. Az elkészült protokollok az interneten hozzáférhetők voltak, és egy országos szakmai vitafórumon 2000. február 14-én bemutatásra kerültek. A vita alapján egyes komponensekre vonatkozóan újabb munkacsoportok alakultak (pl. nagygombák, növénytársulások, ízeltlábúak), amelyek esetén 2000. folyamán a szakmai kérdések tisztázását követően ún. konszenzus protokollokat készítettek. A munkacsoportok olyan módszerek javaslatára törekedtek, amelyeket a szakemberek széles köre használ. Ennek ellenére szükség volt egyes módszerek országos tesztelésére, amit 2001-ben számos komponensre elvégeztek (pl. halak, talajlakó ízeltlábúak, növénytársulások). A tesztelést követően a protokollok újabb változatai készültek el. Az NBmR felülvizsgálata keretében (2003-2004) megtörtént számos protokoll továbbfejlesztése. 2007-ben, újabb 3 év eltelte után, a protokollokat ismét felülvizsgálták, ami elsősorban további pontosítást jelentett, a módszerek megtartásával.  Az alábbiakban a mintavételi módszerek, protokollok leírása található meg a különböző komponesekhez rendelve.

 

Sáv bezárása